Hotărârea nr. 232/2005

HCL 232 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii in Denver - Colorado - S.U.A. pentru a participa la o comemorare a comunitatii maghiare.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

HOTĂRÂREA Nr. 232

din 29 septembrie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea

Primăriei municipiului Tîrgu-Mures, cu ocazia deplasarii în Denver/Colorado - S.U.A. pentru a participa la o comemorare a comunitatii maghiare, în perioada 11 - 25 octombrie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Vazând Expunerea de motive nr. 605/P/26.09.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru domnul viceprimar Csegzi Sandor, cu ocazia deplasarii la Denver/Colorado/S.U.A., în perioada 11 - 25 octombrie 2005. Scopul vizitei este de a participa la comemorarea revoltei maghiare din 1956.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a în valoare de 710 EUR + 2.855 USD + 26 RON, pentru domnul viceprimar Csegzi Sandor, cu ocazia deplasarii la Denver/Colorado/S.U.A., în perioada 11 - 25 octombrie 2005, pentru a participa la comemorarea revoltei maghiare din 1956.

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta, ing. Torzsok Sandor

Contrasemneaza,

Secretarul Municipiului Tîrgu-Mures jrs. Maria Cioban