Hotărârea nr. 228/2005

HCL 228 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici a suprastructurii accese carosabile, parcaje, trotuare a Obiectivului "Ansamblul de locuinte Calea Sighisoarei".