Hotărârea nr. 225/2005

HCL 225 Privind aprobarea "criteriilor" de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta, prin inchiriere directa, pe anul 2006.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

HOTĂRÂREA nr. 225

din 28 septembrie 2005

privind aprobarea “Criteriilor” de atribuire a spatiilor cu alta destinație

decât locuinta, prin închiriere directa, pe anul 2006

Consiliul Local Municipal Tg-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.2089B din 08.09.2005, privind modificarea si confirmarea valabilitatii “Criteriilor” pe anul 2006, pentru repartizarea spatiilor cu alta destinatie decât locuinte, elaborata de Directia activitati social-culturale si patrimoniale prin Compartimentul locativ si având avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice locale, al Legii nr. 14/2003, al Legii 341/2004, al Legii nr.246/2005. OG. nr. 26/2000 si HCLM nr. 54/2004.

În temeiul art. nr. 38, alin (2), lit. f si g, precum si a art. 46 din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale,

H o t ar aste :

Art.1. Se aproba pe anul 2006 criteriile de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decât cele de locuinte, conform anexelor 1,2,3,4 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale si S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu - Mures

Cioban Maria

 • I.    VECHIMEA CERERII:

 • 1. peste 6 ani .......................................................30 pct

 • 2. între 4 ani si 6 ani...................................................20 pct

 • 3. între 2 ani si 4 ani..................................................15 pct

 • 4. între 1 ani si 2 ani..................................................10 pct

 • 5. pânala un an....................................................... 5 pct

 • II.   DREPTURI OBTINUTE PRIN LEGEA NR.341/2004

 • 1. Nu a beneficiat de locuinta.....................................15 pct

 • 2.  A beneficiat de locuinta..........................................5 pct

 • III.  CALIFICAREA PENTRU ACTIVITATEA LUCRATIVA

 • 1. Are ............................................................. 20 pct

 • 2. Nu are.............................................................. 10 pct

 • IV.    Situatia locativa

Chirias în imobil retrocedat............................................40 pct

 • V.   COMPONENTA FAMILIEI

 • 1. Cinci sau mai multi membrii..........................................25 pct

 • 2. Patru membrii de familie.............................................20 pct

 • 3. Trei membrii de familie................................................15 pct

 • 4. Doi membrii de familie.................................................10 pct

 • 5. Un membru de familie...................................................5 pct

 • VI.   TITLUL OBTINUT

 • 1. Urmas de erou-martir..................................................25 pct

 • 2. Ranit.....................................................................20 pct

 • 3.  Retinut....................................................................10 pct

Criteriul-I. Domeniul de activitate:

 • a. activitati caritabile, sanatate, protectie sociala.................................30 puncte

 • b. ecologie tineret cultura-sport...................................................20 puncte

Criteriul II

 • a. Nu detine spatiu

(sediu provizoriu locuinta asociat sau fondator).....................................20 puncte

 • b. Detine un spatiu cu chirie

altul decât de la Primarie.................................................................15 puncte

 • c. Detine spatiu cu

chirie de la Primarie, acesta fiind necorespunzator...................................10 puncte

Criteriul III

Nr. de persoane angajate permanent, cu activitate zilnica, cu contract de munca sau cu contract de voluntariat

 • a. peste 5 persoane........................................................................30 puncte

 • b. 3-5 persoane.............................................................................20 puncte

 • c. pâna la 3 persoane.......................................................................10 puncte

*** Nota: pentru contractele de voluntariat punctajul se acordaj umatate din punctaj

Criteriul-IV. Raport de activitate

 • a. colaborare cu Primaria, în baza unei conventii................................20 puncte

 • b. colaborare cu alte ONG-uri, în baza unei conventii...........................10 puncte

Criteriul V - Data de la care îsi desfasoara activitatea

 • a. 1 ianuarie 1990-31 decembrie1994 ................................................30 puncte

 • b. 1 ianuarie 1995-31 decembrie 1997.................................................25 puncte

 • c. 1 ianuarie 1998-31 decembrie 2000.................................................20 puncte

 • d. 1 ianuarie 2001-31 decembrie 2003.................................................15 puncte

 • e. 1 ianuarie 2004-31 decembrie 2004................................................10 puncte

 • f. 1 ianurie 2005 - 30 noiembrie 2005............................................... 5 puncte

Criteriul I - Data înființării

 • a. 1 ianuarie 1990 - 31 decembrie 1994

 • b. 1 ianuarie 1994 - 31 decembrie 1997

 • c. 1 ianuarie 1997 - 31 decembrie 1999

 • d. 1 ianuarie 1999 - 31 decembrie 2002

 • e. 1 ianuarie 2002 - 31 decembrie 2004

 • f. 1 ianuarie 2004 - 30 noiembrie 2005


.......................................30 puncte ........................................25 puncte ........................................20 puncte ........................................15 puncte .........................................10 puncte ......................................... 5 puncte

Criteriul II - Ultimele alegeri locale

Numari de voturi

Numar puncte

.. 5 puncte

.... 10 puncte

..  .15 puncte

.....20 puncte

......25 puncte

.....30 puncte


Numar puncte


pentru municipiu

 • 1.   3.001 - 9000...

 • 2.   9.001 - 15.000.

 • 3.   15.001 - 27.000

 • 4.   27.001- 36.000

 • 5.   36.001 - 48.000

 • 6.   peste 48.000.

Numari de voturi

pentru judet

 • 1. 5.000 - 18.000................... 5 puncte

 • 2. 18.001-38.000..................... 10 puncte

 • 3.  33.001-54.000....................15 puncte

 • 4.  54.001-75.000.....................20 puncte

 • 5.  75.001-96.000......................25 puncte

 • 6. peste 96.000........................30 puncte

Criteriul III - Situatia locativa actuala

 • a.  Nu detine spatiu ............................................................ 20 puncte

 • b. Daca detine un spatiu cu chirie

altul decât de la Primarie...................................................... 15 puncte

 • c.  Daca detine spatiu cu

chirie de la Primarie acesta fiind necorespunzator..........................10 puncte

I. Vechimea solicitării

 • a) peste 5 ani ....................................................................25 puncte

 • b) peste 3 ani ................................................................... 20 puncte

 • c) peste 1 an .................................................................. 15 puncte

 • d) pâna la un an..................................................................10 puncte

II. Situatia locativa actuala

 • a) nu detine spatiu...............................................................20 puncte

 • b) daca detine un spatiu în chirie

altul decât cel de la Primarie................................................15 puncte

 • c) daca detine un spatiu în chirie

de la Primarie, necorespunzator obiectului de activitate.................10 puncte

III. Autoritatea care infinteaza si finanteaza institutia

 • b. ) consiliul judetean.............................................................20 puncte

 • c. ) institutii publice descentralizate

ale guvernului................................................................15 puncte

 • d. ) institutii publice în teritoriu ale statului....................................10 puncte

 • e. ) institutii publice altele decât cele

de la a, b, c, d,................................................................. 5 puncte