Hotărârea nr. 208/2005

HCL 208 Privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei si Consiliului local municipal Tirgu Mures in Sectorul XI Budapesta - Ungaria.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A Nr. 208

din 28 septembrie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegație oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, în sectorul XI- Budapesta/Ungaria, în perioada 19-21 august 2005, cu ocazia sarbatorii „Zilele Sfântului Stefan”

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completarile si modificarile ulterioare, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Vazând expunerea de motive nr._______din_____________ privind privind

aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, în sectorul XI-Budapesta/Ungaria, în perioada 19-21 august 2005, cu ocazia sarbatorii „Zilele Sfântului Stefan”,

În temeiul prevederilor art. 46, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1.Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare totala de 3.488,87 RON (reprezentând contravaloare cheltuieli de transport, diurna pentru 14 persoane/3 zile si carte verde) pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, în sectorul XI-Budapesta/Ungaria, în perioada 19-21 august 2005, cu ocazia sarbatorii „Zilele Sfântului Stefan”

Art. 2. În urmatoarea sedinta a Consiliului Local Municipal se va prezenta o informare cu privire la rezultatele deplasarii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia economica.

Contrasemnează

Presedinte de sedinta ing.Torzsok Sandor Laszlo


Secretar al municipiului Tîrgu Mures

jrs.Cioban Maria

LISTA

cu membrii propuși pentru deplasarea în sectorul XI-Budapesta/Ungaria, în perioada 19-21 august 2005

 • 1. Pop Aurel Mircea - consilier CLM

 • 2. Maior Claudiu - consiler CLM

 • 3. Pastor Csaba - conducător auto

 • 4. Bako Attila - director

 • 5. Cârcu Ioan - director CASM

 • 6. Filimon Vasile - sef serviciu

 • 7. Dorin Belean - inspector

 • 8. Pascan Lucian - inspector

 • 9. Pop Calin - inspector 10.Olaru Lucian - inspector

 • 11. Magyaros Hunor - inspector

 • 12. Pintilie Alin - conducator auto

 • 13. Alzner Dieter - conducator auto 14.Szegedi Robert - conducator auto

Viceprimar, Csegzi Sandor