Hotărârea nr. 207/2005

HCL 207 Privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei si Consiliului local al municipiului Tirgu Mures la Kecskemet - Ungaria.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

HOTARiÂREA Nr. 207

Din 28 septembrie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegație oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, la Kecskemet/Ungaria, în perioada 23-25 august 2005, cu ocazia celei de a 71-a editii a Festivalului „Saptamâna Vestita” (Hiros Het Fesztivâlt)

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completarile si modificarile ulterioare, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Vazând expunerea de motive nr.________din_____________privind privind aprobarea

finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, la Kecskemet/Ungaria, în perioada 23-25 august 2005, cu ocazia celei de a 71-a editii a Festivalului „Saptamâna Vestita” (Hiros Het Fesztivâlt)

În temeiul prevederilor art. 46, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare totala de 1.287,32 RON (reprezentând contravaloare cheltuieli de transport, diurna pentru 4 persoane/3 zile si carte verde) pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures si a Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mures, la Kecskemet/Ungaria, în perioada 23-25 august 2005, cu ocazia celei de a 71-a editii a Festivalului „Saptamâna Vestita” (Hiros Het Fesztivâlt)

Art. 2. În urmatoarea sedinta a Consiliului Local Municipal se va prezenta o informare cu privire la rezultatele deplasarii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia economica.

Președinte de sedinta

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu - Mures

Cioban Maria