Hotărârea nr. 201/2005

HCL 201 Privind efectuarea demersurilor legale pentru esalonarea platii datoriilor S.C. Energomur S.A. catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si garantarea acestora.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 201 din 8 septembrie 2005

privind efectuarea demersurilor legale pentru eșalonarea platii datoriilor

S.C. Energomur S.A. catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si garantarea acestora

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând :

  • -      Expunerea de motive nr._______din___________ 2005, prezentata de

Directia economica - Serviciul Stabilire, Incasare, Urmarire si Executare Silita Persoane Fizice si Juridice, privind garantarea esalonarii datoriilor S.C. Energomur S.A. catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;

  • -      Procesul verbal de aplicare a sechestrului nr. 3186/114/25.08.2005 întocmit de executorul AVAS;

  • -        Prevederile art. 12, alin. (1) lit. “f” prima liniuta, din OUG nr. 51/2002 privind valorificarea unor active ale statului;

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. “f’ si “j” coroborate cu art. 46, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba efectuarea demersurilor legale pentru esalonarea la plata a datoriilor S.C. Energomur S.A. catre A.V.A.S., prezentata în Anexa nr. 1, varianta 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba delegarea d-lui consilier Opriscan Doru Mihai, pentru semnarea protocolului de esalonare de plata care urmeaza a fi negociat de catre A.V.A.S. si S. C. Energomur S.A.

Art. 3. Se aproba garantarea platii datoriilor esalonate a S.C. Energomur S.A. catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prin constituirea de garantii imobiliare asupra cladirilor centralelor termice prezentate în Anexa nr. 2 la prezenta, care constituie proprietatea privata a municipiului Tîrgu Mures, anexa ce se va reactualiza dupa negocieri urmare a evaluarii.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica - Serviciul Stabilire, încasare, Urmarire si Executare Silita Persoane Fizice si Juridice, precum si Serviciul administrarea domeniului public.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria

Anexa nr.2 la HCLM nr....../08.09.20O5

Centrale Termice

1

C.T. nr. 1 Tudor Vladimirescu

2

C.T. nr.2 Tudor Vladimirescu

3

C.T. nr.3 Tudor Vladimirescu

4

C.T. nr.4 Tudor Vladimirescu

5

C.T. nr.5 Tudor Vladimirescu

6

C.T. nr.6 Tudor Vladimirescu

7

C.T. nr.7 Tudor Vladimirescu

8

C.T. nr.8 Tudor Vladimirescu

9

C.T. nr.9 Tudor Vladimirescu

10

C.T. nr.10 Tudor Vladimirescu

11

C.T. nr.11 Tudor Vladimirescu

12

C.T. nr. 1 Dâmbul Pietros

13

C.T. nr.2 Dâmbul Pietros

14

C.T. nr.3 Dâmbul Pietros

15

C.T. nr.4 Dâmbul Pietros

16

C.T. nr. 1 Aleea Carpati

17

C.T. nr.2 Aleea Carpati

18

C.T. nr.3 Aleea Carpati

19

C.T. nr.1 Mureseni

20

C.T. nr.2 Mureseni

21

C.T. nr.3 Mureseni

22

C.T. Comisa

23

C.T. Mihai Viteazu

24

C.T. Pacii

25

C.T. Secuilor Martiri

26

C.T. Caramidarie

27

C.T. Tâmplarilor

28

C.T. Libertatii nr. 1

29

C.T. Garii

30

C.T. Balcescu

31

C.T. Savinesti

32

C.T. Bodor Peter

33

C.T. Libertatii nr.2

34

C.T. Budai Nagy Antal

35

C.T. Bartok Bela

36

C.T. Arta

37

C.T. Palatul Culturii

38

C.T. Republicii

39

C.T. Liceul Economic

40

C.T. Mureseni nr.4

GRAFIC DE EȘALONARE LA PLATA

A DATORIILOR RESTANTE LA PLATA GAZELOR NATURALE PRELUATE ÎN

VEDEREA RECUPERARII DE CATRE A.V.A.S. CONFORM O.U.G. NR.37/2004

Total datorie: din care avans: sume de eșalonat:


3.802.517,18 U.S.D.

380.252,00 U.S.D.

3.422.265,18 U.S.D.


12.904.102,70 RON

1.290.422,53 RON

11.613.680,17 RON


Suma de esalonat:

2005,2006 25%= 2007     44%=

2008     31%=


varianta 3

11.613.680,17

2.900.368,74

5.124.188,40

3.589.123,03


Nr.crt.

LUNA

DATA scadente

iSUMA (USD)

SUMA (RON)

1

sep.05

30.sep.05

10.000,00

33.900,00

2

oct.05

30.oct.05

15.000,00

50.850,00

3

nov.05

30.nov.05

50.000,00

169.500,00

4

dec.05

30.dec.05

95.520,00

323.812,80

Total 2005

170.520,00

578.062,80

5

ian.06

30.ian.06

100.000,00

339.000,00

6

feb.06

28.feb.06

100.000,00

339.000,00

7

mar.06

30.mar.06

100.000,00

339.000,00

8

apr.06

30.apr.06

100.000,00

339.000,00

9

mai.06

30.mai.06

100.000,00

339.000,00

10

iun.06

30.iun.06

25.000,00

84.750,00

11

iul.06

30.iul.06

15.000,00

50.850,00

12

aug.06

30.aug.06

5.000,00

16.950,00

13

sep.06

30.sep.06

5.000,00

16.950,00

14

oct.06

30.oct.06

7.500,00

25.425,00

15

nov.06

30.nov.06

30.000,00

101.700,00

16

dec.06

30.dec.06

97.546,00

330.680,94

Total 2006

685.046,00

2.322.305,94

17

ian.07

30.ian.07

200.000,00

678.000,00

18

feb.07

28.feb.07

200.000,00

678.000,00

19

mar.07

30.mar.07

200.000,00

678.000,00

20

apr.07

30.apr.07

200.000,00

678.000,00

21

mai.07

30.mai.07

200.000,00

678.000,00

22

iun.07

30.iun.07

30.000,00

101.700,00

23

iul.07

30.iul.07

15.000,00

50.850,00

24

aug.07

30.aug.07

10.000,00

33.900,00

25

sep.07

30.sep.07

10.000,00

33.900,00

26

oct.07

30.oct.07

15.000,00

50.850,00

27

nov.07

30.nov.07

170.000,00

576.300,00

28

dec.07

30.dec.07

261.560,00

886.688,40

Toatal 2007

1.511.560,00

5.124.188,40

29

ian.08

30.ian.08

200.000,00

678.000,00

30

feb.08

29.feb.08

200.000,00

678.000,00

31

mar.08

30.mar.08

200.000,00

678.000,00

32

apr.08

30.apr.08

200.000,00

678.000,00

33

mai.08

30.mai.08

160.000,00

542.400,00

34

iun.08

30.iun.08

50.000,00

169.500,00

35

iul.08

30.iul.08

30.000,00

101.700,00

36

aug.08

30.aug.08

15.139,18

63.523,03

Total 2008

1.055.139,18

3.589.123,03

Total general

3.422.265,18

11.613.680,17

S.C. ENERGOMUR S.A. TG. MURES

DIRECTOR GENERAL,

ING.BAUER ANDREA

DIRECTOR FINANCIAR,

EC.ENACHESCU NICOLETA