Hotărârea nr. 175/2005

HCL 175 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de trasnport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora, pentru luna august 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 175

din 28 iulie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna august 2005

Consiliul local municipal Tîrgu - Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1784 AS din 13.07.2005 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna august 2005. În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Secretariatului General al Guvernului nr.290/2003 si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr.609/2003,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2 lit. „i” si „n” art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna august 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia Economica, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mures.- S.C. Siletina Impex S.R.L.- S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Primaria municipiului Tîrgu Mures Serviciul Public de Asistenta Sociala

TABEL NOMINAL

privind persoanele cu handicap si asistenții personali, ale caror certificate de încadrare în grad de handicap sunt în curs de evaluare

NR. CRT.

NUME SI

PRENUME

ADRESA

DATA

NAȘTERII

CERTIFICATE DE HANDICAP ÎN CURS DE EVALUARE

CERTIFI -

CATE DE HANDICAP REEVALUATE

LUNI VALABILE

GR. I GR. II

AS.PERS.

ACTUL DE IDENTITATE

SEMNA -TURA DE PRIMIRE

DATA ELI-

BERARII

ABONAMENTULUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ADAM OLGUTA

Magurei nr.23/3

16.04.1966

27.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

2

ALBERT EMESE

Sirguintei nr. 16/10

16.07.1959

13.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

3

ALBERT TUNDE

Remetea nr. 244

17.01.1994

24.05.2005

GR.II

4

AMBRUS I.IOAN

Moldovei nr.14/8

25.02.1942

18.06.2005

GR.II

SURDOMUT

5

BALAZS ISTVAN

Violetelor nr. 2b/19

22.06.1980

30.07.2005

GR.II

6

BARABASI ILONA

Pandurilor nr. 141/11

24.10.1968

07.07.2005

GR.II

7

BARAT G.KAROLY GERGELY

Godeanu 6/19

03.11.1982

08.07.2005

GR.II

8

BODO ELISABETA

Bd1 Dec 1918 132/17

25.05.1957

27.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

9

DAN ANDA SUSANA

Livezeni nr. 63/10

22.12.1979

30.07.2005

GR.II

10

DAVID ST.STEFAN

George Cosbuc 11

16.11.1952

07.07.2005

GR.II

11

DENESI ILDIKO

Gh. Marinescu nr.54/3

01.07.1979

30.06.2005

GR.II

12

ENGI LENKE

Vulturilor 40/4

30.06.1966

30.07.2005

AS.PERS.

13

ENGI TIBOR

Vulturilor 40/4

16.07.1968

30.07.2005

GR.I

14

FARCAS ANGELA

Dâmbul Pietros 14/18

19.10.1959

11.07.2005

GR.II

SURDOMUT

15

FARKAS MAGDA GYONGYI

Hunedoara nr. 17/11

27.12.1961

08.07.2005

GR.II

16

FEICHTER R.ILDIKO

Infrâtirii 1/105

10.02.1965

22.07.2005

GR.I

17

FELFALUSI EVA

Pandurilor 62/34

13.08.1968

13.05.2005

AS.PERS.

18

FELFALUSI MIHALY ISTVAN

Pandurilor nr.62/34

05.10.1996

13.05.2005

GR.I

19

FLOREA N. CORNELIA

Bd 1848 22/14

15.05.1947

07.07.2005

GR.II

20

GASPAR ILDIKO

Aleea Carpati nr. 11/2

16.03.1972

25.05.2005

GR.II

21

GHIRBE T.LACRAMIOARA

Ion Buteanu27/40

03.03.1950

23.07.2005

GR.II

22

GIRBU MARIA

Infratirii nr. 15/12

09.06.1941

23.07.2005

GR.II

23

GONDOS ZSUZSANNA RAFAEL

ATrandafirilor nr.53/3

18.05.1979

21.07.2005

GR.II

24

GOREA AGNES

Eminescu nr. 69

15.07.1955

27.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

25

GOREA RARES DANIEL

Muncii nr. 25/12

02.05.1989

12.07.2005

GR.I

26

GUTA PAMFIL MARTIAN

Ciucas nr. 4/12

25.07.1947

21.06.2005

GR.II

27

GYOR OLGA

Brasovului nr. 3/10

11.05.1945

09.07.2005

GR.II

28

GYORGY IULIA ANNA

Voinicenilor nr. 129/2

29.04.1956

30.06.2005

GR.II

29

GYORGY T.MARIA

Sârguintei 11/1

24.03.1946

11.07.2005

GR.II

30

HAJNAL ZSUZSANNA

Ramurele nr. 25 /10

02.07.1985

11.07.2005

07.06.2006

eliberat

GR.II

31

HEJAS AUREL

Iuliu Maniu 4

15.11.1979

30.07.2005

GR.II

32

HUNYADI HAJNAL

Iosif Hodos nr.7/9

12.10.1959

03.06.2005

AS.PERS.

33

KAKUCS LEVENTE

Mioritei nr. 57/8

14.03.1982

07.05.2005

GR.II

34

KANTOR IREN

Valea Rece nr. 99

28.01.1977

08.06.2005

GR.II

35

KASZONI ILONA

Dâmdul Pietros nr. 14/12

16.04.1955

30.07.2005

GR.II

36

KEREKES ALEXANDRU

B.P.Hasdeu 16E

09.11.1953

30.07.2005

GR.II

37

LENGYEL BELA LEHEL

Parangului nr. 11/17

18.10.1980

19.05.2005

GR.II

38

LUMP TIBERIU

Mestecanisului nr. 6

01.07.1946

27.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

39

LUNKA F. PETRU

Petru Dobra 27/19

03.07.1948

30.07.2005

GR.II

40

MAJAI A. REGHINA

Muncii 11/8

28.11.1955

08.07.2005

07.07.2006

GR.II

41

MAN ANDRADA GHEORGHINA

Rovinari nr. 28A/4

03.04.1989

14.07.2005

GR.I

42

MAN NICOLETA

Rovinari nr. 28A/4

08.08.1967

14.07.2005

AS.PERS.

43

MANYA EGON

Muncii nr. 6/13

23.02.1997

07.06.2005

GR.I

44

MANYA ZSUZSANNA

Muncii nr. 6/13

16.02.1969

07.06.2005

AS.PERS

45

MARE OLIVIU

Ramurele 7/26

28.01.1966

23.06.2005

28.06.2006

eliberat

GR.II

NEVAZATOR

46

MATEI ADRIAN

St.Cicio Pop 13/5

30.12.1987

01.07.2005

30.06.2006

GR.I

47

MATEI VASILE

St.Cicio Pop 13/5

29.08.1964

01.07.2005

30.06.2006

AS.PERS.

48

MATEI GHEORGHE

Narciselor 8/17

12.10.1945

24.05.2005

GR.II

49

MATEI RODICA

Bd 1 Dec 1918 nr. 120/19

16.06.1959

23.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

50

MOGOS G JOZSEF

Rodniciei 67/11

22.09.1956

30.07.2005

GR.II

51

MOLNAR ANNA

Santana nr. 14

16.07.1968

13.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

52

MORARIU OLGA MARIA

Fintinei 1

22.04.1941

27.07.2005

GR.II

53

MOZES EVA

Lamâitei nr. 10/12

02.04.1971

21.07.2005

GR.I

54

MUSCA DANIEL

Infratirii nr. 12

13.01.1981

07.05.2005

GR.II

55

NADRA IULIANNA

Sarguintei 18/43

19.04.1966

22.07.2005

GR.II

56

NAGY ANNA NOEMI

Rovinari nr. 30/33

25.02.1968

14.07.2005

GR.I

57

NAGY SZILARD ARON

Depozitelor nr. 3/28

26.05.1986

26.05.2005

GR.II

58

NASTE MIHAI VASILE

Bd. 1848 nr. 54/8

08.11.1994

09.06.2005

GR.I

59

NEGEREANU MEZEI SZABOLC

Ion Buteanu nr. 12/11

08.10.1995

06.07.2005

GR.II

60

NISTOR NICOLAE

Gloriei nr. 14/23

22.04.1953

11.07.2005

GR.II

61

OPREA EUGENIA

Bd.1 Dec. 1918 nr. 120/10

16.02.1953

13.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

62

ORMENISAN LASZLO

Gh. Doja nr. 199

27.12.1943

11.07.2005

GR.II

SURDOMUT

63

PERES STEFAN

Cal. Sighisoarei nr. 11/13

30.07.1950

27.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

64

POP IOAN

Bd 1848 nr.11/12

08.11.1980

26.05.2005

GR.II

NEVAZATOR

65

POPA AURELIA

Bd 1 Dec 1918 nr. 108/17

26.11.1959

13.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

66

POPA IOAN

Koteles Samuel nr. 12

15.06.1964

13.07.2005

GR.II

NEVAZATOR

67

RADUT SORIN ADAM

Targului nr. 12/5

08.07.1988

06.07.2005

GR.I

68

SIMON NYARADI IULIANA

Bul 1848 nr. 44/25

03.07.1952

30.07.2005

GR.II

69

SOOS LASZLO

22 Dec.1989 nr. 1/32

10.08.1979

07.07.2005

30.06.2006

eliberat

GR.II

70

SUCIU LIDIA

Surianu nr. 4/15

24.05.1947

06.07.2005

GR.I

NEVAZATOR

71

SZABO GABRIELLA CSILLA

Ceahlau nr. 6/16

20.11.1970

21.07.2005

GR.II

72

SZABO IOAN

Ion Buteanu nr. 11/2

30.07.1951

27.07.2005

Permanent

GR.I

NEVAZATOR

73

SZASZ PETER ROMEO

Aleea Cornisa nr. 11/15

25.10.1969

21.07.2005

GR.II

74

SZEKELY EVA

Aleea Carpati nr. 33D/72

23.09.1945

31.06.2005

AS.PERS.

75

SZEKELY MIKLOS

Faget nr. 4/12

07.06.1965

05.07.2005

GR.II

76

TOTH J. ROBERT ATTILA

Vasile Lucaciu nr. 2/2

16.08.1986

30.07.2005

GR.II

77

TROMBITAS DAVID CSABA

Bd. 1848 nr. 37/215

02.04.1997

20.05.2005

GR.I

78

TROMBITAS MELINDA

Bd. 1848 nr. 37/215

04.09.1969

20.05.2005

AS.PERS.

79

VARGA ANDREA

A.Carpati nr.35A/24

15.03.1991

01.07.2005

GR.I

80

VARGA ELENA

Ciucas nr. 6/17

16.11.1950

30.07.2005

GR.II

81

VARGA LEONTIN

Hunedoara nr. 34/9

26.08.1940

02.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

82

VARGA MARGIT

A.Carpati nr. 35A/24

21.03.1967

01.07.2005

AS.PERS.

83

VRENGHEA SIMONA LIDIA

Sârguintei nr. 1/4

07.05.1991

23.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

84

ZILAHI LEVENTE

Cornisa nr. 21/11

19.11.1981

11.07.2005

GR.II

Întocmit:

Cseresznyes Ibolya