Hotărârea nr. 17/2005

HCL 17 Privind aprobarea terenurilor apartinand domeniului public al municipiului Tirgu Mures destinate amplasarii de cabine telefonice.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 17

din 27 ianuarie 2005

privind aprobarea terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures destinate amplasarii de cabine telefonice

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 58 din 11.01.2005 a Administrației Domeniului Public - Serviciul administrarea patrimoniului public si privat privind aprobarea terenurilor apartinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures destinate amplasarii de cabine telefonice

În baza HCL nr. 15/30.01.2003 privind aprobarea închirierii directe prin contractare catre S. N. Tc. Romtelecom, pe o perioada de 2 ani, a unor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures, terenuri ocupate de cabine telefonice, precum si a proiectului contractului de închiriere dintre Primaria Tîrgu Mures si S. N. Tc. Romtelecom,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. f) si g) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba urmatoarele terenuri apartinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures, destinate amplasarii de cabine telefonice, conform schitelor anexate (nr. 1 -75) :

 • 1. B-dul 1 Dec. 1918 nr. 28 (Policlinica nr. 2)

 • 2. B-dul 1 Dec. 1918 nr. 124 (statie)

 • 3. B-dul 1 Dec. 1918 nr. 203

 • 4. B-dul 1848 nr. 37 - Of. Tc. Nr. 7

 • 5. B-dul 1848 nr. 37 - Of. Tc. Nr. 7

 • 6. B-dul 1848 nr. 63

 • 7. B-dul 22 Dec. 1989 nr. 35 (Piata de zi)

 • 8. B-dul 22 Dec. 1989 nr. 15 (Complex „Unic”)

 • 9. B-dul 22 Dec. 1989 nr. 47

 • 10. Aleea Carpati nr. 51 - statia de autobuz

 • 11. Piata Armatei - talcioc

 • 12. Str. Bolyai nr. 3

 • 13. Piata Bulgarilor - statia de autobuz

 • 14. Str. Calarasilor nr. 43 (parc)

 • 15. Str. Calarasilor - Liceul Agricol

 • 16. B-dul 1 Dec. 1918 (Peco „Shell”)

 • 17. Str. Cutezanței nr. 27 (Parcul Diamant)

 • 18. Str. Gh. Doja nr. 141 (Autogara)

 • 19. Str. Gh. Doja - Budiului nr. 81

 • 20. Str. Gh. Doja nr. 224 („Mobexpert”)

 • 21. Str. Gh. Doja nr. 40 („Mocca”)

 • 22. Str. Gh. Doja nr. 11 - Sc. Gen nr. 2

 • 23. Str. Enescu - Baladei nr. 2

 • 24. Str. Grivita Rosie nr. 41 - Of. Tc. Nr. 2

 • 25. Str. Grivita Rosie nr. 41 - Of. Tc. Nr. 2

 • 26. Str. Înfratirii nr. 14

 • 27. Str. Livezeni nr. 55

 • 28. Str. Gh. Marinescu nr. 7

 • 29. Str. M. Viteazu („Universitatii”)

 • 30. Str. Moldovei 7/A

 • 31. Str. Gh. Doja nr. 187 (Complex „Record”)

 • 32. Str. Pandurilor nr. 30

 • 33. Str. Transilvaniei nr. 20 (complex comercial)

 • 34. Piata Onesti - Restaurant „Panoramic”

 • 35. Str. Republicii nr. 50 (statia Peco)

 • 36. Str. Republicii nr. 50 (statia Peco)

 • 37. Str. Republicii nr. 38

 • 38. Str. Revolutiei nr. 10

 • 39. Str. Tusnad (Peco)

 • 40. Str. Voinicenilor nr. 52

 • 41. B-dul 1 Dec. 1918 nr. 214 (Complex „Corina”)

 • 42. B-dul 1 Dec. 1918 nr. 253 („Mini Prix”)

 • 43. B-dul 1 Dec. 1918 nr. 47 - statia de autobuz

 • 44. B-dul 1848 nr. 75 (Complex „Olimp”)

 • 45. B-dul Pandurilor nr. 62 (pe zid)

 • 46. Aleea Carpati nr. 13 (bariera) - semicabina

 • 47. Str. Bobâlna (Complex „Furnica”)

 • 48. Str. Brasovului (Complex „Dacia”)

 • 49. Str. Decebal nr. 6 - semicabina

 • 50. Str. Matei Corvin nr. 15

 • 51. B-dul Pandurilor - Of. Tc. Nr. 9

 • 52. B-dul Pandurilor - Of. Tc. Nr. 9

 • 53. B-dul Pandurilor - Of. Tc. Nr. 9

 • 54. Str. Petru Dobra - magazinul „Meridian”

 • 55. Str. Nicolae Balcescu (complex alimentar)

 • 56. Piata Garii

 • 57. Piata Garii

 • 58. Str. Republicii nr. 13

 • 59. Str. Cutezantei nr. 27 - Barul Viilor

 • 60. Str. 22 Dec. 1989 nr. 113

 • 61. Str. Voinicenilor nr. 92 (complex alimentar)

 • 62. Str. Pomicultorilor nr. 2

 • 63. Str. Gh. Doja nr. 300

 • 64. Str. Gh. Pop de Basesti

 • 65. Peco Corunca

 • 66. Str. Retezatului nr. 14

 • 67. Peco Voiajor

 • 68. Piata Trandafirilor nr. 8 (statia de autobuz) - 2 amplasamente

 • 69. Piata Trandafirilor - Complex „Mini-Prix”

 • 70. Piata Trandafirilor nr. 35 (statia de autobuz)

 • 71. Str. Parângului nr. 19 - Complex „Orient”

 • 72. Str. Dezrobirii nr. 23 - magazin alimentar

 • 73. Str. Dezrobirii nr. 58

 • 74. B-dul 1 Dec. 1918 - „Univers All”

 • 75. Mureseni - Sat - 2 amplasamente.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Administratia Domeniului Public - Serviciul administrarea patrimoniului public si privat si Directia Economica -Serviciul concesionari, vânzari, închirieri si respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Crăciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Cioban Maria