Hotărârea nr. 149/2005

HCL 149 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna iulie 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 149

din 30 iunie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna iulie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1567 AS din 10.06.2005 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna iulie 2005. În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Secretariatului General al Guvernului nr. 290/2003 si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 609/2003,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2) lit. „i” si „n” art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna iulie 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia Economica, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mures.- S.C. Siletina Impex S.R.L.- S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Primaria municipiului Tîrgu Mures Serviciul Public de Asistenta Sociala

TABEL NOMINAL

privind persoanele cu handicap si asistenții personali, ale caror certificate de încadrare în grad de handicap sunt în curs de evaluare

NR. CRT.

NUME SI

PRENUME

ADRESA

DATA

NAȘTERII

CERTIFICATE DE HANDICAP ÎN CURS DE EVALUARE

CERTIFI -

CATE DE HANDICAP REEVALUATE

LUNI VALABILE

GR. I GR. II

AS.PERS.

ACTUL DE IDENTITATE

SEMNA -TURA DE PRIMIRE

DATA ELI-

BERARII

ABONAMENTULUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ALBERT TUNDE

Remetea nr. 244

17.01.1994

24.05.2005

GR.II

2

AMBRUS I.IOAN

Moldovei nr.14/8

25.02.1942

18.06.2005

GR.II

SURDOMUT

3

BERES JENO

Cosminului nr. 8

10.10.1990

08.04.2005

GR.I

4

BOSA RUBEN OLIVIU

Bd 1 Dec.1918 nr.213/26

09.07.1991

07.04.2005

GR.II

5

BOTOS ALINA VASILICA

Liviu Rebreanu nr. 1/16

17.11.1987

17.06.2005

GR.II

6

BUKKOSI ROZSA

Resita nr. 6B/24

22.03.1980

07.06.2005

GR.II

SURDOMUT

7

CHIOREAN MADALIN

Margaretelor 17A/31

15.06.1992

08.06.2005

GR.II

8

CRISTEA EMANUEL CIPRIAN

Pandurilor nr. 15/9

18.02.1992

08.04.2005

GR.II

9

DAJBUKAT MOLDOVAN IREN

Ion Buteanu nr. 24/5

26.06.1942

30.06.2005

GR.II

10

DAVID I.ANNAMARIA

Petru Dobra 25/5

26.09.1972

25.06.2005

GR.II

11

DENESI ILDIKO

Gh. Marinescu nr.54/3

01.07.1979

30.06.2005

GR.II

12

FAZAKAS ILDIKO MELINDA

Cugir nr.6/16

26.05.1986

30.06.2005

GR.I

13

FELFALUSI EVA

Pandurilor 62/34

13.08.1968

13.05.2005

AS.PERS.

14

FELFALUSI MIHALY ISTVAN

Pandurilor nr.62/34

05.10.1996

13.05.2005

GR.I

15

FULOP ERNO

Parângului 18/16

16.06.1941

28.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

16

GABOR ZSUZSANNA

B-dul 1848 65/38

28.12.1988

23.06.2005

GR.I

17

GASPAR ILDIKO

Aleea Carpati nr. 11/2

16.03.1972

25.05.2005

GR.II

18

GEORGESCU ANDRADA

Calimanului nr. 20

26.11.1987

12.05.2005

GR.II

19

GERGELY ROZALIA

Mioritei nr.57b/36

04.09.1964

19.04.2005

GR.I

20

GREABU LILIANA SILVIA

Bd. 1848 nr. 24/33

08.07.1989

03.06.2005

GR.I

NEVAZATOR

21

GUTA PAMFIL MARTIAN

Ciucas nr. 4/12

25.07.1947

21.06.2005

GR.II

22

GYERKO F. FERENCZ

Ceahlau nr.18/12

11.01.1949

28.06.2005

GR. II

SURDOMUT

23

GYORGY IULIA ANNA

Voinicenilor nr. 129/2

29.04.1956

30.06.2005

GR.II

24

HUNYADI HAJNAL

Iosif Hodos nr.7/9

12.10.1959

03.06.2005

AS.PERS.

25

JORS M.MIHAI

Hunedoara 12/5

21.06.1962

21.06.2005

GR.II

26

KAKUCS LEVENTE

Mioritei nr. 57/8

14.03.1982

07.05.2005

GR.II

27

KANTOR IREN

Valea Rece nr. 99

28.01.1977

08.06.2005

GR.II

28

KORTESI MARGARETA

Iosif Hodos nr. 5/3

31.01.1948

29.04.2005

GR.II

29

KOVACS AGNES EVA

Pandurilor nr. 96/2

01.06.1992

08.06.2005

GR.I

NEVAZATOR

30

KOVACS ERIKA

Rovinari 26B /50

24.11.1988

24.06.2005

GR.II

31

KOVACS MARIA

1 Dec. 1918 nr. 189/20

20.03.1956

24.05.2005

GR.II

NEVAZATOR

32

KURTI ATTILA

Pta Garii nr.5b/16

23.12.1981

10.06.2005

GR.II

33

LENGYEL BELA LEHEL

Parangului nr. 11/17

18.10.1980

19.05.2005

GR.II

34

LORINC EMERIC

GrivitaRosie 39/12

17.09.1948

26.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

35

MANEA JUDITH

Rovinari nr. 22/2

08.04.1969

08.06.2005

AS.PERS.

36

MANEA MARIUS MARCEL

Rovinari nr. 22/2

15.11.1990

08.06.2005

GR.I

37

MANYA EGON

Muncii nr. 6/13

23.02.1997

07.06.2005

GR.I

38

MANYA ZSUZSANNA

Muncii nr. 6/13

16.02.1969

07.06.2005

AS.PERS

39

MARE OLIVIU

Ramurele 7/26

28.01.1966

23.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

40

MARGINEAN NICULINA

Decebal nr. 18 ap. 13

04.11.1962

29.06.2005

GR.I

NEVAZATOR

41

MATEI GHEORGHE

Narciselor 8/17

12.10.1945

24.05.2005

GR.II

42

MATEI RODICA

Bd 1 Dec 1918 nr. 120/19

16.06.1959

23.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

43

MUSCA DANIEL

Infratirii nr. 12

13.01.1981

07.05.2005

GR.II

44

NAGY M. EVA

Narciselor nr. 8/1

01.01.1947

23.06.2005

GR.I

NEVAZATOR

45

NAGY SZILARD ARON

Depozitelor nr. 3/28

26.05.1986

26.05.2005

GR.II

46

NASTE MIHAI VASILE

Bd. 1848 nr. 54/8

08.11.1994

09.06.2005

GR.I

47

NEMES ADEL

Pandurilor nr. 1b/2

11.15.1991

07.04.2005

GR.I

48

NEMES ANGELA

Pandurilor nr. 1b/2

22.05.1968

07.04.2005

AS.PERS

49

NEMET OLIVIA

Armoniei 9/14

14..02.1952

02.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

50

PINTICAN MARIA

Muncii 36/8

01.02.1961

03.06.2005

AS.PERS.

51

PINTICAN SEBASTIAN

Muncii 36/8

28.09.1989

03.06.2005

GR.I

52

POP IOAN

Bd 1848 nr.11/12

08.11.1980

26.05.2005

GR.II

NEVAZATOR

53

POPA AURELIA

Bd 1 Dec 1918 nr. 108/17

26.11.1959

13.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

54

PREPELITA ANA

Pandurilor nr. 47/9

26.03.1944

07.06.2005

AS.PERS.

55

SANTA SIMONA VIRGINICA

Bd. 1848 nr. 11/30

13.06.1983

30.06.2005

GR.II

56

STRETE VALENTINA

N. Grigorescu nr. 17/13

19.06.1978

23.06.2005

GR.I

NEVAZATOR

57

SZEKELY EVA

Aleea Carpati nr. 33D/72

23.09.1945

31.06.2005

AS.PERS.

58

SERBAN EMILIA

Resita nr. 6/28

03.06.1948

17.06.2005

AS.PERS.

59

SERBAN SERGIU

Rovinari nr. 34D/13

10.02.1993

17.06.2005

GR.I

60

TEBAN IOANA EVELINA

Pandurilor nr. 139/7

29.08.1979

15.04.2005

AS.PERS.

61

TOMA S.IOAN

Bd 1848 nr.25/6

19.06.1948

08.06.2005

GR. I

62

TOMPEA MARGARETA

Mioritei 57/41

11.07.1945

25.06.2005

GR.II

63

TROMBITAS DAVID CSABA

Bd. 1848 nr. 37/215

02.04.1997

20.05.2005

GR.I

64

TROMBITAS MELINDA

Bd. 1848 nr. 37/215

04.09.1969

20.05.2005

AS.PERS.

65

VARGA LEONTIN

Hunedoara nr. 34/9

26.08.1940

02.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

66

VASS ALEXANDRU

Mimozelor nr. 3/24

24.12.1950

08.06.2005

GR.II

67

VIDRASAN MARIA

Cugir nr. 10b/1

08.12.1957

28.06.2005

GR.II

68

VRENGHEA SIMONA LIDIA

Sârguintei nr. 1/4

07.05.1991

23.06.2005

GR.II

NEVAZATOR

|69 |VULTUR EMILIA '


|StCicio Pop nr. 26/9      | 04.07.1949 | 22.06.2005 |


i i gr. ' i                   i                  r

Întocmit:

Cseresznyes Ibolya