Hotărârea nr. 141/2005

HCL 141 Privind aprobarea propunerilor de mentinere sau desfiintare a unor amplasamente ocupate cu constructii provizorii, situate pe domeniul public al municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 141 din 26 mai 2005

privind aprobarea propunerilor de mentinere sau desfiintare a unor amplasamente ocupate cu constructii provizorii, situate pe domeniul public al municipiului Tîrgu Mures