Hotărârea nr. 112/2005

HCL 112 Privind aprobarea propunerilor de mentinere sau desfiintare a unor amplasamente ocupate cu constructii provizorii, situate pe domeniul public al municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 112 din 26 mai 2005

privind aprobarea propunerilor de menținere sau desființare a unor amplasamente ocupate cu construcții provizorii, situate pe domeniul public al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1242/23.05.2005 prezentata de Administrația domeniului public - Serviciul administrarea patrimoniului public si privat privind aprobarea propunerilor de mentinere sau desfiintare a unor amplasamente ocupate cu constructii provizorii, situate pe domeniul public al municipiului Tîrgu Mures,

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2) lit. „f” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba desfiintarea constructiei provizorii, toneta, identificata în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures prin Administratia domeniului public - Serviciul administrarea patrimoniului public si privat si Directia economica -Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Primaria municipiului Tîrgu Mures Serviciul Public de Asistenta Sociala

TABEL NOMINAL

privind persoanele cu handicap si asistenții personali, ale caror certificate de încadrare în grad de handicap sunt în curs de evaluare

NR. CRT.

NUME SI

PRENUME

ADRESA

DATA

NAȘTERII

CERTIFICATE DE HANDICAP ÎN CURS DE EVALUARE

CERTIFI -

CATE DE HANDICAP REEVALUATE

LUNI VALABILE

GR. I GR. II

AS.PERS.

ACTUL DE IDENTITATE

SEMNA -TURA DE PRIMIRE

DATA ELI-

BERARII

ABONAMENTULUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ALBERT TUNDE

Remetea nr. 244

17.01.1994

24.05.2005

GR.II

2

ARUNCUTEAN FLORINA

Banat nr. 6/2

07.06.1977

20.05.2005

GR.II

3

BAKI PETER

Koos Ferenc nr. 5/3

24.03.1962

25.05.2005

GR.II

4

BANDEAN T. TEODOR

Sârguintei 18/32

30.12.1960

18.05.2005

GR.II

5

BARABASI ZOLTAN

Cornesti nr. 94

01.02.1965

30.04.2005

GR.I

NEVAZATOR

6

BARDOSI F.FRANCISC ZO

LGThADNoja 34/10

11.11.1942

21.05.2005

GR.II

7

BARSAN LIVIA

Bd. 1 Dec. nr. 219/9

11.01.1949

18.03.2005

GR.I

8

BECHERESCU COSTINEL

ALDibReIrAtaNtii nr. 107/35

25.03.1967

31.05.2005

GR.II

9

BELDEAN I.FLAVIA CORI

NAasovului 11/9

12.01.1983

24.05.2005

GR.II

10

BENEDEK ZOLTAN CSAB

ALivezeni nr. 47/15

11.04.1987

20.05.2005

GR.II

11

BERES JENO

Cosminului nr. 8

10.10.1990

08.04.2005

GR.I

12

BOLOGA SILVIU MIHAI

Bd. 1 Dec. 1918 nr.196/27

06.12.1987

13.05.2005

GR.I

13

BUCUR LEVENTE SANDO

RPetru Dobra nr. 32/15

19.11.1989

04.03.2005

GR.II

14

CRISTEA EMANUEL CIPRI

APaNndurilor nr. 15/9

18.02.1992

08.04.2005

GR.II

15

DURAN VLAD FLORIN

Viitorului nr. 15/7

11.05.1980

05.05.2005

GR.II

16

FARKAS GHEZA

Resita nr. 1/36

20.04.1951

19.04.2005

GR.II

17

FELFALUSI EVA

Pandurilor 62/34

13.08.1968

13.05.2005

AS.PERS.

18

FELFALUSI MIHALY ISTV

APaNndurilor nr.62/34

05.10.1996

13.05.2005

GR.I

19

FULOP ERNO

Parângului 18/16

16.06.1941

28.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

20

GAL ENIKO TIMEA

Bul 22 Dec. 1989 36b/59

23.11.1992

29.05.2005

GR.I

21

GASPAR ILDIKO

Aleea Carpati nr. 11/2

16.03.1972

25.05.2005

GR.II

22

GEORGESCU ANDRADA

Calimanului nr. 20

26.11.1987

12.05.2005

GR.II

23

GERGELY ROZALIA

Mioritei nr.57b/36

04.09.1964

19.04.2005

GR.I

24

GYORFI ANNA MARIA

Gh. Doja 187/17

10.12.1994

13.05.2005

GR.I

25

GYORFI ILONA

Gh. Doja 187/17

16.09.1968

13.05.2005

AS.PERS

26

HOLLSCHWANDER IOAN

EGModILeanu nr. 11/12

13.06.1994

03.05.2005

GR.I

27

KADAR MARGIT

Petru Dobra nr. 4/16

10.09.1972

26.05.2005

AS.PERS.

28

KAKUCS LEVENTE

Mioritei nr. 57/8

14.03.1982

07.05.2005

GR.II

29

KORTESI MARGARETA

Iosif Hodos nr. 5/3

31.01.1948

29.04.2005

GR.II

30

KOVACS EMANOIL

Godeanu nr. 11/12

04.10.1950

03.05.2005

AS.PERS.

31

KOVACS MARIA

1 Dec. 1918 nr. 189/20

20.03.1956

24.05.2005

GR.II

NEVAZATOR

32

LENGYEL BELA LEHEL

Parangului nr. 11/17

18.10.1980

19.05.2005

GR.II

1

33

LORINC EMERIC

GrivitaRosie 39/12

17.09.1948

26.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

34

MAGYAROSI GEZA -TIBO

Cutezanței nr. 79/8

28.04.1982

26.04.2005

GR.II

35

MAJER LASZLO SANDOR

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 1/23

08.01.1995

11.05.2005

GR.I

36

MAJER ROZALIA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 1/23

15.11.1956

11.05.2005

AS.PERS.

37

MARIAN CALIN ALIN

Godeanu nr.22/12

27.04.1978

28.04.2005

GR.I

NEVAZATOR

38

MARIAN L. MARIA ANCA

Sârguintei 14/11

14.05.1986

27.05.2005

GR.II

39

MATEI GHEORGHE

Narciselor 8/17

12.10.1945

24.05.2005

GR.II

40

MATEI I.IONELA

Parângului 41/24

11.10.1986

19.05.2005

GR.II

41

MERA DRAGOS

Bd.1 Dec. 1918 nr.229/4

10.07.1991

04.05.2005

GR.I

42

MERA MARIANA

Bd.1 Dec.1918 nr.229/4

02.08.1952

04.05.2005

AS.PERS.

43

MIRISTEAN IULIA L.

Cotului nr. 2

10.02.1980

15.03.2005

GR.II |

44

MOLDOVAN VIORICA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 196/27

10.09.1959

13.05.2005

AS.PERS.

45

MUNTEANU CLAUDIA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 220/7

22.07.1995

04.05.2005

GR.I |

46

MUNTEANU LETITIA

Bd.1 Dec. 1918 nr.220/7

30.12.1962

04.05.2005

AS.PERS.

47

MUSCA DANIEL

Infratirii nr. 12

13.01.1981

07.05.2005

GR.II

48

NAGY SZILARD ARON

Depozitelor nr. 3/28

26.05.1986

26.05.2005

GR.II

49

POP LOREDANA

Cisnadie nr. 15/21

26.05.1989

04.05.2005

GR.I

50

POP CALIN PETRU

Soimilor nr. 15

11.07.1993

14.04.2005

GR.I

NEVAZATOR

51

POP IOAN

Bd 1848 nr.11/12

08.11.1980

26.05.2005

GR.II

NEVAZATOR

52

POP ROMULUS

Viitorului nr. 9/2

29.07.1963

07.05.2005

GR.II

53

SANTA MARIA

Gh Doja nr. 44/14

11.06.1954

26.05.2005

GR.II

54

SIPOS ANNAMARIA-SENI

NGAh. Doja nr.152-156/48

13.06.1955

21.03.2006

AS.PERS.

55

STEFAN VASILE OVIDIU

Budiului nr. 46

18.03.1984

04.05.2005

GR.II

56

SZABO GHEZA

Bd 1848 nr.81/23

08.01.1951

26.05.2005

GR.II

NEVAZATOR

57

SZEKELY TIMEA

Lamîitei nr. 15/1

25.04.1990

13.05.2005

GR.I

58

TEBAN IOANA EVELINA

Pandurilor nr. 139/7

29.08.1979

15.04.2005

AS.PERS

59

TROMBITAS DAVID CSA1

Ad. 1848 nr. 37/215

02.04.1997

20.05.2005

GR.I |

60

TROMBITAS MELINDA

Bd. 1848 nr. 37/215

04.09.1969

20.05.2005

AS.PERS.

Întocmit:

Cseresznyes Ibolya