Hotărârea nr. 104/2005

HCL 104 Privind stabilirea modelului legitimatiei pentru alesii locali si modelului semnului distinctiv al calitatii acestora.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 104 din 28 aprilie 2005

privind aprobarea modelului legitimației pentru alesii locali si modelului semnului distinctiv al acestora

Consiliul local Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 170 din 22 aprilie 2005 prezentata de Direcția integrare europeana, comunicare, control si resurse-umane privind stabilirea modelului legitimatiei pentru alesii locali si modelului semnului distinctiv al calitatii acestora,

În temeiul Hotarârii Guvernului nr. 282 din 18 aprilie 2005, privind stabilirea modelului legitimatiei pentru alesii locali si modelului semnului distinctiv al calitatii acestora,

În baza prevederilor art. 38, alin. 3, si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modelul legitimatiei pentru alesii locali, cu înscriere bilingva (româno-maghiara) si modelul semnului distinctiv prezentate în anexa nr. 2 - care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba confectionarea legitimatiilor pentru alesii locali din materialele prezentate în Anexa nr. 1, pct. B, anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Directia integrare europeana, comunicare, control si resurse umane.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban

ANEXA NR. 1

Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor conform Hotărârii Guvernului nr. 282 din 18 aprilie 2005

Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor vor fi:

  • A.      Hârtie alba satinata sau carton subtire alb satinat pentru tiparire, lipite pe cartonul, pe al carui revers s-a caserat în prealabil pânza impregnata, mata sau lucioasa, având culoarea negru, albastru închis (bleumarin) sau visiniu închis, confectionarea lor fiind de 35.000 lei/ bucata.

  • B.       Carton satinat, alb pe fata destinata tiparirii si având pe revers culoarea alb, negru, albastru închis (bleumarin) sau visiniu închis, cartonul fiind tratat dupa tiparire prin laminare în folie transparenta, dupa unul din procedeele utilizate în prezent în acest scop, costul confectionarii legitimatiilor în acest caz fiind de 2.500 lei / bucata.