Hotărârea nr. 10/2005

HCL 10 Privind aprobarea subventionarii din bugetul local cu 50% a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii proveniti din familii beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, pentru cei proveniti din familii beneficiare de alocatie familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala conform O.U.G. nr. 105/2003 precum si elevilor orfani.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 10

din 27 ianuarie 2005

privind aprobarea subvenționării din bugetul local cu 50% a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii proveniti din familii beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001, pentru cei proveniti din familii beneficiare de alocatie familiala complementara si alocatie de sustinere pentru familia monoparentala conform O.U.G. nr.105/2003 precum si elevilor orfani

Consiliul local municipal Tîrgu - Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.2219/AS/19.11.2004 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind aprobarea subventionarii din bugetul local cu 50% a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii proveniti din familii beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, pentru cei proveniti din familii beneficiare de alocatie familiala complementara si alocatie de sustinere pentru familia monoparentala conform O.U.G. nr.105/2003 precum si elevilor orfani,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2) lit. „i” si „n” art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba subventionarea din bugetul local a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie pentru elevii cu domiciliul în Tîrgu Mures, proveniti din familii beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, dupa cum urmeaza:

  • -  subventionarea cu 50% a abonamentului pentru primul dintre copiii care frecventeaza scoala;

  • -  subventionarea cu 100% a abonamentului pentru al doilea si pentru restul copiilor care frecventeaza scoala.

Art. 2. Se aproba subventionarea din bugetul local a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii cu domiciliul în Tîrgu Mures, proveniti din familii beneficiare de alocatie familiala complementara conform O.U.G. nr. 105/2003, dupa cum urmeaza:

  • -  subventionarea cu 50% a abonamentului pentru primul dintre copiii care frecventeaza scoala;

  • -  -subventionarea cu 100% a abonamentului pentru al doilea si pentru restul copiilor care frecventeaza scoala.

Art. 3. Se aproba subvenționarea din bugetul local a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii cu domiciliul în Tîrgu Mures, proveniti din familii beneficiare de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala conform O.U.G. nr. 105/2003, dupa cum urmeaza:

  • -  subventionarea cu 50% a abonamentului pentru primul dintre copiii care frecventeaza scoala;

  • -  subventionarea cu 100% a abonamentului pentru al doilea si pentru restul copiilor care frecventeaza scoala.

Art. 4. Se aproba subventionarea din bugetul local cu 100% a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii orfani cu domiciliul în Tîrgu Mures, aflati în plasament familial sau în institutii de ocrotire private sau ale statului.

Art. 5. Beneficiarii abonamentelor vor fi stabiliti de catre Executivul Consiliului local municipal, nominal, functie de distanta de parcurs între domiciliu si unitatea scolara pe care o frecventeaza.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia Economica, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mures.- S.C. Siletina Impex S.R.L.- S.C. Transport Local S.A.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Crăciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Cioban Maria