Hotărârea nr. 98/2004

HCL 98 Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii, studiu de amplasament pentru amplasarea unei antene pentru telecomunicatii S.C. TELEMOBIL S.A.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.