Hotărârea nr. 90/2004

HCL 90 Privind contractarea unei firme de specialitate pentru eliberarea "Strategiei de gospodarire a deseurilor din municipiul Tirgu Mures" si a documentatiei necesare delegarii gestiunii a serviciului public de salubrizare.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.