Hotărârea nr. 80/2004

HCL 80 Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a comisiei de licitaite pentru concesionarea prin licitatie a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte, teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.