Hotărârea nr. 79/2004

HCL 79 Privind aprobarea reactualizarii componentei comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii in baza Legii nr. 34/1998, a regulamentului de organizare si functionare a comisiei, precum si a grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.