Hotărârea nr. 70/2004

HCL 70 Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii, studiu de amplasament, pentru locuinta proprietar Antal Mihai, Antal Eugenia, Coman Ana.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!