Hotărârea nr. 68/2004

HCL 68 Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - prelungire str. Pomilor, studiu de amplasament pentru locuinta individuala proprietar Preda Iosif Viorel si Preda Stela.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!