Hotărârea nr. 58/2004

HCL 58 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la investitia "Modernizarea str. Baladei, Tirgu Mures".

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!