Hotărârea nr. 49/2004

HCL 49 Privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!