Hotărârea nr. 161/2004

HCL 161 Privind aprobarea proiectului contractului de inchiriere a Serelor proprietatea S.C. Azomures S.A.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.