Hotărârea nr. 156/2004

HCL 156 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu / str. Livezeni, fn" in vederea amplasarii unei locuinte unifamiliale Tordai Jozsef Attila.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.