Hotărârea nr. 153/2004

HCL 153 Privind aprobarea "Listei cu utilaje independente si lucrarile de investitii propuse a se realiya in 2005 din sursele proprii ale RA Aquaserv Tirgu Mures" si a "Listei obiectivelor de investitii pe anul 2005 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizata pentru R.A. Aquaserv Tirgu Mures".

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.