Hotărârea nr. 152/2004

HCL 152 Privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de RA Aquaserv Tirgu Mures.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.