Hotărârea nr. 149/2004

HCL 149 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna ianuarie 2005.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.