Hotărârea nr. 147/2004

HCL 147 Privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre S.C. Locativ S.A. si Primaria municipiului Tirgu Mures in sensul includerii in acesta a imobilului situat in Tirgu Mures, str. Hunedoara, nr. 11.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.