Hotărârea nr. 144/2004

HCL 144 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare si extindere dispecerat integrat de urgenta, Tirgu Mures".

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.