Hotărârea nr. 139/2004

HCL 139 Privind aprobarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2005.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.