Hotărârea nr. 137/2004

HCL 137 Privind aprobarea unei sume din bugetul local pentru premierea unor sportivi.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.