Hotărârea nr. 132/2004

HCL 132 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Prutului", studiu de amplasament pentru lotizarea si amplasarea de locuinte individuale si dotari.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.