Hotărârea nr. 131/2004

HCL 131 Privind modificarea H.C.L.M. nr. 111/2004 referitoare la trecerea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii a unui teren situat in Tirgu Mures, str. Surianu, nr. 1 in vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar "Gh. Sincai" si Scoala generala nr. 17 Tirgu Mures.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.