Hotărârea nr. 125/2004

HCL 125 Privind rectificarea "Listei cu utilaje independente si lucrarile de investitii propuse a se realiza in 2004 din sursele proprii ale R.A. Aquaserv Tirgu Mures" si a "Listei obiectivelor de investitii pe anul 2004 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local", repartizata pentru R.A. Aquaserv Tirgu Mures".

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.