Hotărârea nr. 122/2004

HCL 122 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare centrala termica la Liceul Pedagogic M. Eminescu, Tirgu Mures".

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.