Hotărârea nr. 121/2004

HCL 121 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare strazi in municipiul Tirgu Mures".

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.