Hotărârea nr. 118/2004

HCL 118 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna decembrie 2004.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.