Hotărârea nr. 107/2004

HCL 107 Privind reglementarea impozitului pe cladiri aferent unor constructii speciale pe anul 2005.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.