Hotărârea nr. 105/2004

HCL 105 Privind necesitatea reorganizarii RA Aquaserv Tirgu Mures in operator regional - societate comerciala pe actiuni.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.