• Hotărârea 133/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 133 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal ,nr. 95/16 aprilie 2021 referitoare la aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pentru anul 2021
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 120 privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Kelemen Atilla-Márton să nu aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 26 aprilie 2021
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 16.04.2021

  HCL 95 privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 16.04.2021

  HCL 94 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019,privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019,privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran,zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B,respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran,zona centrala - Piaţa Trandafirilor",beneficiar Municipiul Târgu Mureș,şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 93 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 571 în suprafață de 5774 mp,situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 92 privind aprobarea organizării campionatelor de mini fotbal desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 91 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureş sprijină tinerii” şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 198/2019 privind organizarea unei Competiţii de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivităţii şi Creşterea Capacităţii de Cercetare-Inovare ,din Municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 90 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş,anul școlar 2020-2021,semestrul I și II
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 89 privind aprobarea regulamentului de desfășurare a „Actului artistic stradal” ,în Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 88 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 1073 în suprafață de 394 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 87 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului identificat astfel CC 613,CC 614,CC 615,în suprafață de 7785 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 86 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 1048 în suprafață de 1007 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 85 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 625 în suprafață de 2610 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 84 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului CC 614,în suprafață de 469 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 83 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafață de 3646 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 82 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 612 în suprafață de 1613 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 81 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului,în suprafață de 536 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 80 privind trecerea terenului în suprafaţă de 10.250 mp din suprafaţa totală de,78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureş,nr.cad. 129302 ,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4,din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul”
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 79 privind modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 209 din 26 noiembrie 2020 cu privire la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 ”privind aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 182/2008”
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 78 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021,precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 77 privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 76 privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate ,a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 75 privind stabilirea cantității maxime de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 74 privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/2020,privind stabilirea unor taxe speciale şi amenzi pentru anul 2021,în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 73 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.207 din 26.11.2020,privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 72 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 225 din 03.12.2020,privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliul de administraţie la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național “Unirea”,în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 71 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş,situate în Piaţa Trandafirilor nr.61,în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic „II Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureş şi aprobarea modelului de contract
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 70 privind revocarea HCLM nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 69 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 68 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale,str. Remetea fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: ŞTEFAN DOINIŢA- MARIA
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 67 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z"pentru extindere şi mansardare locuinţă”,str. Verii nr. 51 cu regulamentul local de urbanism aferent,Proprietari- Beneficiari: Benedek Theodora- Mariana- Nicoleta şi Benedek Imre- Sandor
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 66 privind aderarea Municipiului Târgu Mureș la ,„Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” (2030)
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 65 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș,în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.03.2021

  HCL 64 privind actualizarea Organigramei şi Statului de funcţii a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş,prin punerea în executare a Sentinţei nr. 189 din 18.06.2020,pronunțată de Tribunalul Mureș,Secția de contencios administrativ și fiscal,în dosar nr. 75/102/2020,definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020 a Curţii de Apel Târgu Mureș şi în conformitate cu HCL nr. 47 din 25 februarie 2021
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.03.2021

  HCL 63 privind aprobarea demarării de către Municipiul Târgu-Mureș a procedurilor necesare încheierii unor contracte de prestări servicii privind recoltarea sau relocarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al municipiului Târgu-Mureș
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.03.2021

  HCL 62 privind neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru școli al României la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 61 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Municipiului ,Târgu Mureş asupra terenului situat în str. Bega nr.2 si aprobarea contractului de superficie în formă autentică
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 60 privind împuternicirea d-lui primar SOÓS ZOLTÁN,în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș,să semneze Scrisoarea de ofertă în numele Municipiului Târgu Mureș pentru proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul programului EON Grant Guarantee
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 59 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021,în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020,modificat și completat prin HCL nr.37/2021
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 58 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,„Zona Metropolitană Târgu Mureș”
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 57 privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ,„Zona Metropolitană Târgu Mureș”
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 56 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 24.315 mp situat pe str. Viitorului nr. 1 B
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 55 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş ,a terenului situat pe Lalelelor nr.2
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 54 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 774/1972 din terenul în suprafaţă de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 53 privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 52 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017,referitoare la accesul liber în curţile şi pe terenurile de sport aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureş,administrate de şcolile primare,gimnaziale şi liceale
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 51 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 50 privind delegarea de gestiune prin contract de achiziţie publică a serviciilor de salubrizare – colectare şi transport deşeuri municipale – şi a documentaţiei aferente: Studiu de oportunitate,Caiet de sarcini,Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Modelul de contract de delegare prin contract de achiziţie publică
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 49 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea şi aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri,componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din Judeţul Mureş (SMIDS Mureş),pentru municipiul Târgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 48 privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului,f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 47 privind modificarea Structurii organizatorice ,a Aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș,Cabinet primar și cabinet viceprimari
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 46 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire,Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B,aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș,pentru desfășurarea activității
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 45 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 172 mp din Târgu Mureş,str. Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 44 privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 ,administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 43 privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ,de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Târgu Mureş,pentru anul şcolar 2021-2022
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 42 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale",cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Tazlăului- str. Crişului,Beneficiari: Stoica Viorica şi Bădescu Livia Adriana
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 41 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale,str. Cetinei fnr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: MUREŞAN VALERIA
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 40 privind modificarea art.2 pct. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/02.11.2020) privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 23.02.2021

  HCL 39 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Mureş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 15.02.2021

  HCL 38 privind încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020,încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureş şi Prestatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL şi asigurarea continuităţii serviciilor de salubrizare a Municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 08.02.2021

  HCL 37 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021,în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 08.02.2021

  HCL 36 privind modificarea şi completarea HCL nr. 117/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 08.02.2021

  HCL 35 privind îndreptarea erorii materiale de redactare,strecurată în cuprinsul Crt. XVI pct. 5) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 privind taxele speciale și tarifele,aplicate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public,pentru anul 2021,precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale,aplicabile acestora
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 08.02.2021

  HCL 34 privind modificarea şi completarea,provizorie,pe perioada pandemiei CoVid-19,a art. 4 din Regulamentului privind eliberarea acordului Direcţiei Arhitect Sef în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere şi a comerţului promoţional în zona centrala a municipiului Târgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 135 din 26 martie 2009
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 33 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului care ocupă funcţii publice şi posturi de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ,Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş şi din serviciile publice
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 32 privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 191 din 18.05.2017,referitoare la asocierea dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L.,precum și toate actele premergătoare și subsecvente cu punerea situației anterioare a părților
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 31 privind desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş cu apărarea intereselor Consiliului local - în calitatea sa de persoană vătămată în cadrul dosarului nr.174/P/2015,aflat în instrumentarea DNA - Serviciul teritorial Târgu Mureş
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 30 privind prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020,în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 29 privind radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al Primei Asociaţiuni a agricultorilor şi Reuniunea Funebrală din Tg. Mureş şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 390 mp situat pe str. Livezeni,nr. 69
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 28 – privind trecerea unui teren în suprafaţă de 178 mp din Târgu Mureş,str.Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 27 privind modificarea și completarea art. 12 alin. (2) din Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 26 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 25 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale,str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC " MACO CONSTRUCT" SRL
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 24 – privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2021
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 23 privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Avram Iancu,asupra imobilului situat în Târgu Mureş,str. B-dul 1848,nr.9 înscris în Cf nr.90387/N ( A+ 30) corp C1,nr. top.3843/1/2 şi trecerea imobilului respectiv în administrarea Şcolii Gimnaziale Dr. Bernády György din Târgu Mureş,pe o perioadă de 10 ani
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 22 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Narciselor,nr. 14,ap. 1,către d-nul Szabó Zoltán și d-na Kovács Agneta
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 21 privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 20 privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale,selecționate în baza Legii nr. 34/1998,cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001,cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 19 privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat,în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,actualizată,cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 18 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș din Hotărârea nr.144 din 25 aprilie 2020
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 17 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.)
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 16 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii date în administrare S.C. LOCATIV S.A
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 15 privind aprobarea termenelor de închiriere pentru unitățile locative cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale Târgu Mureș și date în administrarea S.C. LOCATIV S.A
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 14 privind reînnoirea protocolului de colaborare cu TASSO Germania,în vederea sprijinirii activității Formației de Gestionare Câini Fără Stăpân și Ecarisaj,din cadrul Serviciul Public Administrația Domeniului Public
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 13 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,P-ța Trandafirilor nr. 7,către SC Therezia Prodcom SRL
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 12 privind concesionarea directă a unor terenurilor din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 11 privind aprobarea Regulamentului şi a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 10 privind aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană”
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 9 privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuinţe de către Municipiul Târgu Mureş şi Asociaţiile de proprietari din Municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 8 – privind stabilirea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2021,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș şi a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 7 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 6 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 5 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice,prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 4 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Molnar Ervin
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 3 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada februarie - aprilie 2021
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 21.01.2021

  HCL 2 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Companiei Aquaserv S.A. de către consiliul de administrație al companiei și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 14.01.2021

  HCL 1 privind înfiinţarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19,la nivelul Municipiului Târgu Mureş şi schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor în care vor fi constituite aceste centre