• Hotărârea 216/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 216 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Inspectoratul Școlar Județean Mureș,în vederea organizării evenimentului ,de interes public local ,Gala profesorului mureșean ”
 • Hotărârea 215/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 215 privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la Ujhorod / Ucraina,în perioada 23 - 25 iulie 2021
 • Hotărârea 214/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 214 privind dezmembrarea imobilului situat în Târgu Mureș identificat în CF nr. 132557 Târgu Mureş,în suprafaţă de 13050 mp
 • Hotărârea 213/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 213 privind oportunitatea achiziționării de teren adiacent Cimitirului Municipal Remetea,în suprafața totală de 6500 mp,în vederea extinderii Cimitirului Municipal Remetea
 • Hotărârea 212/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 212 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 409 mp din Târgu Mureş,str. Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 211/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 211 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 210/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 210 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 4325 mp,din Târgu Mureş,str. Budiu,f.n. înscris în CF 140297 Târgu Mureș,în proprietatea publică Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL.
 • Hotărârea 209/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 209 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafața de 390 mp situat pe str. Livezeni,nr. 69
 • Hotărârea 208/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 208 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 300 mp situat pe str. Verde
 • Hotărârea 207/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 207 privind închiderea circulației rutiere în zona centrală a Municipiului Târgu Mureș în zilele de sfârșit de săptămână și în zilele de sărbătoare legală
 • Hotărârea 206/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 206 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit,organizare circulaţii,asigurare utilităţi”,str. Mărului fnr,cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari: Derji Ovidiu- Valentin şi Derji Lenuţa- Ancuţa
 • Hotărârea 205/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 205 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 5,08 mp situat în raza ,teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Rodniciei,nr. 69,ap. 2,către Oprea Lidia-Ioana și Oprea Viorel-Ovidiu
 • Hotărârea 204/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 204 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan şi stabilire zonă funcțională pentru construire hală și locuinţe de serviciu",cu regulamentul local de urbanism aferent Strada BUDIULUI,FN Iniţiator: SC"WEICON ROMANIA" SRL
 • Hotărârea 203/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 203 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire sediu administrativ și spații de depozitare” str. Budiului nr. 109,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: S.C.”PARCON FREIWALD” S.R.L.
 • Hotărârea 202/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 202 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2" în "LV1z",stabilire reglementări pentru construire casă de locuit",str. Viile Dealul Mic fnr,cu regulamentul local de urbanism aferent,Proprietari- Beneficiari: Kelemen Szabolcs şi Kelemen Kinga
 • Hotărârea 201/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.06.2021

  HCL 201 privind rectificarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021
 • Hotărârea 200/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 14.06.2021

  HCL 200 privind revocarea H.C.L. nr.194 din 11 iunie 2021 privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș
 • Hotărârea 199/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 14.06.2021

  HCL 199 privind încheierea unui contract de împrumut pentru folosință gratuită,a unui autoturism - Comodat mobiliar -
 • Hotărârea 198/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 14.06.2021

  HCL 198 privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Mureș”,pentru personalități cu merite deosebite
 • Hotărârea 197/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 14.06.2021

  HCL 197 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.90 din 25.03.2021,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș,anul școlar 2020-2021,semestrul I și II
 • Hotărârea 196/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 14.06.2021

  HCL 196 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Asociația Sportivă MASTER SKI & BIKE CLUB,în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public municipal:,Multisport European Championfestival 2021 ”
 • Hotărârea 195/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 14.06.2021

  HCL 195 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ şi Asociația Club Sportiv AMC RACING,în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public municipal:,AMC-RACING TÂRGU MUREȘ SUPER RALLY ”
 • Hotărârea 194/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 11.06.2021

  HCL 194 privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș ---------revocat prin HCL 200 din 14 iunie 2021
 • Hotărârea 193/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 31.05.2021

  HCL 193 privind împuternicirea Municipiului Târgu Mureş pentru promovarea cererilor de intervenţie şi reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarele cu nr. 159/1371/2021 și 160/1371/2021
 • Hotărârea 192/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 192 privind suplimentarea cu noi trasee a transportului public în comun,în ziua de 1 Iunie,Ziua Internațională a Copilului
 • Hotărârea 191/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 191 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 3,96 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,Aleea Vrancea,nr. 4,ap. 1,către d-nul Vodă Leontin și d-na Vodă Maria-Claudia
 • Hotărârea 190/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 190 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,Aleea Carpați,nr. 39,ap. 2,către d-nul Végh Attila-Zsolt și d-na Végh Zenóbia
 • Hotărârea 189/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 189 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,80 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,Aleea Carpați,nr. 41,ap. 63,către d-nul Fekete Levente și d-na Fekete Anna
 • Hotărârea 188/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 188 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru zona funcţională de producţie şi funcţiuni complementare(depozitare,servicii şi comerţ) în scopul construirii unei hale cu profil multifuncţional şi a amenajărilor aferente” cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Libertăţii nr.115 Iniţiator: S.C. „SOCOT” S.A.
 • Hotărârea 187/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 187 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 11,04 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Cutezanței,nr. 43,ap. 1,către SC Ale Fiziomed Plus SRL
 • Hotărârea 186/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 186 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,68 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Petru Maior,nr. 5,ap. 2,către d-nul Andrei Dragoș-Alexandru și d-na Andrei Danusia-Cristina
 • Hotărârea 185/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 185 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,42 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Rodniciei,nr. 27,ap. 3,către d-nul Olah Cristian-Vasile și d-na Olah Ana-Maria
 • Hotărârea 184/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 184 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Aleea Carpați,nr. 39,scara B,ap. 42,către d-nul Cordoș Marcel și d-na Cordoș Maria-Elena
 • Hotărârea 183/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 183 privind instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus”,acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”,acordate elevilor care obţin media 10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat
 • Hotărârea 182/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 182 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru,susţinerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș,prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 181/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 181 privind actualizarea indicatorilor valorici aferenți obiectivului de investiții: „Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 15 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”
 • Hotărârea 180/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 180 privind acordarea unor facilităţi la plata chiriei,agenţilor economici ce au calitatea de locatari,în cadrul contractelor de închiriere a spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Târgu Mureş,conform HCL nr.23/2016,pe perioada stării de alertă,respectiv în perioada în care unităţile de învăţământ funcţionează cu prezența parțială a elevilor,fizic,la procesul educaţional
 • Hotărârea 179/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 179 privind abrogarea art.2 din HCL nr.175/30.05.2019,prin care s-a retras dreptul de administrare a Liceului Tehnologic” Ion Vlasiu” din Târgu Mureş,pentru fostul Liceu Tehnologic” Emil A Dandea” din Târgu Mureş,str. Gh. Doja,nr.250 şi s-a acordat dreptul de administrare asupra clădirii principale A1.1 în favoarea Universităţii Cultural Ştiinţifice din Târgu Mureş,iar sala de sport în administrarea Clubului Sportiv Şcolar Târgu Mureş
 • Hotărârea 178/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 178 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 2502 mp,aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș,situat în str. Bodoni Sandor nr.2 identificat în CF 131163,în proprietatea ,Parohiei Romano Catolice Sf. Cosma și Damian IV
 • Hotărârea 177/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 177 privind solicitarea preluării în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a imobilului – teren şi construcţie Sala Polivalentă,situată în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4 Târgu Mureş
 • Hotărârea 176/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 176 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1442 mp situat pe str. Ioan Vescan
 • Hotărârea 175/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 175 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1007 mp situat pe str. Podeni
 • Hotărârea 174/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 174 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 395 mp situat pe str. Remetea
 • Hotărârea 173/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 173 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1011 mp situat pe str. Vasile Sabadeanu
 • Hotărârea 172/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 172 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 806 mp situat pe str. Vasile Sabadeanu
 • Hotărârea 171/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 171 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1797 mp situat pe str. Vasile Sabadeanu
 • Hotărârea 170/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 170 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 3016 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu
 • Hotărârea 169/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 169 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1355 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu
 • Hotărârea 168/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 168 privind modificarea H.C.L.M. nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 167/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 167 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local al imobilului în suprafaţă de 49 mp situat în str. Eden înscris în CF 132545 Târgu Mureș
 • Hotărârea 166/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 166 privind trecerea unor terenuri în suprafaţă de 40 mp,respectiv 93 mp din Târgu Mureş,str. Szotyori Jozsef,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Radics Elena Iolanda
 • Hotărârea 165/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 165 privind aprobarea proiectului municipalității târgumureșene ”Adoptă un Spațiu Verde!”,a modelului protocolului de colaborare dintre Municipiul Târgu Mureș,persoanele juridice și persoanele fizice interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului,a Regulamentului de organizare,administrare și întreținere a spațiilor verzi date în gestiune,precum și constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării proiectului
 • Hotărârea 164/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 164 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCLM nr.62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021
 • Hotărârea 163/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 163 privind instituirea unor noi taxe percepute de către,Serviciul Public de Utilităţi Municipale,pentru anul 2021
 • Hotărârea 162/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 162 pentru închirierea prin licitație publică,a construcției existente ,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente,pentru activități comerciale la Platoul Cornești,aprobarea documentației de atribuire,aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanți
 • Hotărârea 161/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 161 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a fondului locativ de stat,inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință nr.8 din 23.03.2020,în sensul eliminării din anexa contractului a imobilelor situate în Târgu Mureș,str. Bolyai nr.5,str. Horea nr.1,ap.1
 • Hotărârea 160/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 160 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,62 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Aleea Carpați,nr. 47,ap. 44,către d-na Cîmpian Sabina și d-na Sanchez Martinez Ramona
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 159 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 7,20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Înfrățirii,nr. 16,ap. 4,către d-nul Ráduly Iosif și soția Ráduly Elisabeta
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 158 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii și administrate de S.C. LOCATIV S.A.
 • Hotărârea 157/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 157 privind aprobarea Metodologiei ( Ghidul solicitantului) acordării finanţărilor,nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru,acțiuni/programe/proiecte culturale
 • Hotărârea 156/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 156 cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor,nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș,pentru proiecte sportive,regulamentul de sprijin,ghidul solicitanților și,contract tip
 • Hotărârea 155/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 155 privind atribuirea denumirii “strada Memorandumului” porțiunii din actuala strada Bradului cuprinsă între strada Vulcan și strada Alexandru Papiu Ilarian
 • Hotărârea 154/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 154 privind schimbarea denumirii “Piața Memorandului” în Piața Gecse Dániel
 • Hotărârea 153/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 153 privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ - Strada Bolyai,Strada George Enescu,scuarul din Piaţa Victoriei nr. 3”
 • Hotărârea 152/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 152 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa V- cartier Unirii- str. Vasile Săbădeanu,reglementare accese,dezvoltare infrastructură edilitară”- actualizare parţială "P.U.Z. CARTIER UNIRII- ZONA DE VEST-TÂRGU MUREŞ” aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008 Iniţiator: SC"MACO CONSTRUCT" SRL
 • Hotărârea 151/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 151 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială cu regim de înălţime P+1,reglementare accese auto şi pietonale”,str. Eden fnr Proprietari- Beneficiari: Ţintoşan Petru şi Ţintoşan Olga
 • Hotărârea 150/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 150 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal - reconformare zonă "LM" în zona activităţilor productive şi de servicii,"AI2dz"- subzona activităţilor terţiare pentru zona industrială",str. Băneasa nr.8 cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiar: S.C.”LAS PROM” S.R.L.
 • Hotărârea 149/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.05.2021

  HCL 149 aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Târgu Mureș,U.A.T. Sâncraiu de Mureș,U.A.T. Pănet și Administrația Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 21.05.2021

  HCL 148 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare,pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru de măturat,spălat,stropire şi întreţinerea căilor publice,precum şi colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare,în municipiul Târgu Mureş,prin contract de prestări de servicii,ca procedură de urgenţă,conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 şi a documentaţiei de atribuire aferentă,în vederea asigurării continuităţii serviciului
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 21.05.2021

  HCL 147 privind împuternicirea unor consilieri juridici ai Direcţiei Juridice Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul UAT Municipiul Târgu Mureş pentru reprezentarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 518/102/2021
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.05.2021

  HCL 146 privind aprobarea asigurării continuității unor activități specifice serviciului de,salubrizare de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. ca urmare a,împlinirii termenului prevăzut de art. 33,alin. (3) al Legii serviciilor comunitare de,utilități publice nr. 51/2006
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.05.2021

  HCL 145 privind modificarea H.C.L. nr. 118 din 22 aprilie 2021 referitoare la,înființarea Serviciului Public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană –,instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea,Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș,prin reorganizarea Serviciului,Public Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor,servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din,cadrul Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.05.2021

  HCL 144 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş din data de 12 mai 2021
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 06.05.2021

  HCL 143 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/25.03.2021 privind trecerea terenului în suprafaţă de 10.250 mp din suprafaţa totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureş,nr.cad. 129302,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4,din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul public al Statului,în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul”
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 06.05.2021

  HCL 142 privind aprobarea rectificării bugetului local al,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 06.05.2021

  HCL 141 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş din data de 6 mai 2021
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.04.2021

  HCL 140 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare,pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activităţile - colectare si transport deseuri - în Municipiului Tg-Mureş prin contract de prestări de servicii,ca procedură de urgenţă,conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 şi a documentaţiei de atribuire aferentă,în vederea asigurării continuităţii serviciului
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.04.2021

  HCL 139 privind modificarea HCL nr.71 din 25 martie 2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş,situate în Piaţa Trandafirilor,nr.61,în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II Rakoczi Ferenc din Târgu Mureş şi aprobarea modelului de contract
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.04.2021

  HCL 138 privind aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile ,proprietate privată a municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 27.04.2021

  HCL 137 privind mandatarea d-lui Kelemen Atilla-Márton,reprezentant A.G.A. al U.A.T. – Municipiul Târgu Mureş,în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.,ca în virtutea mandatului de reprezentare să voteze în şedinţele A.G.A. hotărârile de pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării A.G.A.
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 136 privind aprobarea acordării sumei de 42 lei/persoană necesare pentru asigurarea hranei familiilor afectate de incendiul din strada Valea Rece din municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 135 privind stabilirea perioadei de desfășurare a manifestării „Zilele Târgumureșene”,în ultima săptămână a lunii iunie,începând cu cea de a XXIV-a ediție - 2021
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 134 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2021,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 133 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal ,nr. 95/16 aprilie 2021 referitoare la aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pentru anul 2021
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 132 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 140 din 06 aprilie 2017 referitoare la angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în dos. execuţional al ,BEJ Giunca Maria Cristina
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 131 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației,respectiv ,reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) ,din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,pentru anul 2022
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 130 privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Reformată IX a terenului şi a construcţiei aflate în domeniul public al municipiului Târgu Mureş situat în str. Prieteniei nr.7
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 129 privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Braşovului identificat în CF nr. 140994 Târgu Mureş,în suprafaţă de 89 mp
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 128 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire clădiri de locuinţe colective şi dotări,servicii comerciale şi hoteliere,staţie de distribuire carburanţi,amenajare accese şi parcări” (modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.11.2009),B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 287 şi nr.291cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiar: SC “Katan Consulting" SRL
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 127 privind darea în folosinţă gratuită către Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea- Conferinţa Transilvania de Sud,a cotei de 829/1661 din suprafaţa totală de 1661 mp din imobilul situat pe ,str. Aurel Filimon nr. 16,identificat în CF nr. 122162 Târgu Mureş
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 126 privind darea în administrare a unor terenuri şi baze sportive aflate în proprietatea Municipiului Târgu Mureş,către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureş
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 125 privind aprobarea delegării gestiunii,prin contract de achiziție publică,a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat,spălat,stropire și întreținerea căilor publice,precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,în municipiul Târgu Mureș,în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021 și aprobarea documentației aferente: Referatul de oportunitate,Caietul de sarcini,Regulamentul de organizare și funcționare,Proiectul de contract de achiziție publică și Fișa de date a achiziției
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 124 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010,încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19.07.2019 – ,„ Extindere reţea apă potabilă - strada Remetea ”
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 123 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 122 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2021
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 121 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2021 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureş
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 120 privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Kelemen Atilla-Márton să nu aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 26 aprilie 2021
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 119 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 ”privind taxele speciale și tarifele,aplicate de către Serviciul public – Administrația domeniului public,pentru anul 2021,precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale,aplicabile acestora”
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 118 privind înființarea Serviciului Public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș,prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 117 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe individuale"cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Mărului,fnr.,Iniţiator: Dogaru Lucreţia
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 116 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială cu regim de înălţime P+1”,str. Agricultorilor nr.28,Proprietari- Beneficiari: Tekse Barna şi Tekse Csilla
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 115 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada mai - iulie 2021
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 114 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul IV anul 2020,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 113 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare,transport,depozitare și eliberare a vehiculelor care blochează circulația,precum şi a celor fără stăpân şi abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureş anexă la H.C.L. nr. 179/2019
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 112 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 100 mp din Târgu Mureş,str. Ioan Vescan,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 111 privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului,„Cetăţean de onoare al municipiului Târgu Mureş”
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 110 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2021
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 109 privind acordarea unor facilități pentru persoanele fizice și juridice care au încheiate cu Municipiul Tg. Mureș,contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă,potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 108 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile ,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 107 privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 106 privind stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității comerciale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș și sancțiunile aplicabile acestora
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 105 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,„SF/DALI REABILITARE ŞI MANSARDARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL,aprobat prin H.C.L. nr. 176/30.05.2019
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 104 Privind utilizarea mijloacelor de transport public local în interes de serviciu de către angajații Primăriei Municipiului Târgu Mureș,precum și de angajații direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 103 privind aprobarea Metodologiei de negociere a prețului imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul Târgu Mureș și a componenței comisiei de negociere
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 102 privind desființarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 101 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe pentru tineri,( ANL),destinate închirierii,în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 100 privind aprobarea metodologiei de sprijinire a acţiunilor unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 99 privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 % din valoarea lucrărilor de intervenție,pentru anul 2021,la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,conform OUG nr. 18/2009
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 98 privind achiziţionarea imobilului situat în Târgu Mureş,str. Păşunii,nr.21/A,înscris în CF nr.131344 Tg Mureş,nr. cadrastral 1046/1-C1,nr.top.3810/a/3/2/1,3810/a/2/1/2/1,3809/1/1/1/2/1,3810/1/1/1/1/2/1,în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ şi educaţie a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii Gimnaziale Romulus Guga
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 97 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Modernizare strada Eden”
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 22.04.2021

  HCL 96 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Modernizare strada Mioriţei”
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 16.04.2021

  HCL 95 privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 16.04.2021

  HCL 94 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019,privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019,privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran,zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B,respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran,zona centrala - Piaţa Trandafirilor",beneficiar Municipiul Târgu Mureș,şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 93 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 571 în suprafață de 5774 mp,situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 92 privind aprobarea organizării campionatelor de mini fotbal desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 91 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureş sprijină tinerii” şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 198/2019 privind organizarea unei Competiţii de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivităţii şi Creşterea Capacităţii de Cercetare-Inovare ,din Municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 90 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş,anul școlar 2020-2021,semestrul I și II
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 89 privind aprobarea regulamentului de desfășurare a „Actului artistic stradal” ,în Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 88 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 1073 în suprafață de 394 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 87 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului identificat astfel CC 613,CC 614,CC 615,în suprafață de 7785 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 86 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 1048 în suprafață de 1007 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 85 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 625 în suprafață de 2610 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 84 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului CC 614,în suprafață de 469 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 83 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafață de 3646 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 82 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 612 în suprafață de 1613 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 81 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului,în suprafață de 536 mp situat pe Calea Sighișoarei
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 80 privind trecerea terenului în suprafaţă de 10.250 mp din suprafaţa totală de,78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureş,nr.cad. 129302 ,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4,din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul”
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 79 privind modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 209 din 26 noiembrie 2020 cu privire la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 ”privind aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 182/2008”
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 78 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021,precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 77 privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 76 privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate ,a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 75 privind stabilirea cantității maxime de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 74 privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/2020,privind stabilirea unor taxe speciale şi amenzi pentru anul 2021,în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 73 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.207 din 26.11.2020,privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 72 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 225 din 03.12.2020,privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliul de administraţie la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național “Unirea”,în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 71 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş,situate în Piaţa Trandafirilor nr.61,în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic „II Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureş şi aprobarea modelului de contract
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 70 privind revocarea HCLM nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 69 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 68 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale,str. Remetea fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: ŞTEFAN DOINIŢA- MARIA
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 67 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z"pentru extindere şi mansardare locuinţă”,str. Verii nr. 51 cu regulamentul local de urbanism aferent,Proprietari- Beneficiari: Benedek Theodora- Mariana- Nicoleta şi Benedek Imre- Sandor
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 66 privind aderarea Municipiului Târgu Mureș la ,„Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” (2030)
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.03.2021

  HCL 65 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș,în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.03.2021

  HCL 64 privind actualizarea Organigramei şi Statului de funcţii a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş,prin punerea în executare a Sentinţei nr. 189 din 18.06.2020,pronunțată de Tribunalul Mureș,Secția de contencios administrativ și fiscal,în dosar nr. 75/102/2020,definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020 a Curţii de Apel Târgu Mureș şi în conformitate cu HCL nr. 47 din 25 februarie 2021
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.03.2021

  HCL 63 privind aprobarea demarării de către Municipiul Târgu-Mureș a procedurilor necesare încheierii unor contracte de prestări servicii privind recoltarea sau relocarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al municipiului Târgu-Mureș
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 12.03.2021

  HCL 62 privind neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru școli al României la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 61 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Municipiului ,Târgu Mureş asupra terenului situat în str. Bega nr.2 si aprobarea contractului de superficie în formă autentică
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 60 privind împuternicirea d-lui primar SOÓS ZOLTÁN,în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș,să semneze Scrisoarea de ofertă în numele Municipiului Târgu Mureș pentru proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul programului EON Grant Guarantee
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 59 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021,în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020,modificat și completat prin HCL nr.37/2021
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 58 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,„Zona Metropolitană Târgu Mureș”
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 57 privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ,„Zona Metropolitană Târgu Mureș”
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 56 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 24.315 mp situat pe str. Viitorului nr. 1 B
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 55 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş ,a terenului situat pe Lalelelor nr.2
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 54 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 774/1972 din terenul în suprafaţă de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 53 privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 52 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017,referitoare la accesul liber în curţile şi pe terenurile de sport aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureş,administrate de şcolile primare,gimnaziale şi liceale
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 51 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 50 privind delegarea de gestiune prin contract de achiziţie publică a serviciilor de salubrizare – colectare şi transport deşeuri municipale – şi a documentaţiei aferente: Studiu de oportunitate,Caiet de sarcini,Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Modelul de contract de delegare prin contract de achiziţie publică
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 49 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea şi aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri,componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din Judeţul Mureş (SMIDS Mureş),pentru municipiul Târgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 48 privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului,f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 47 privind modificarea Structurii organizatorice ,a Aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș,Cabinet primar și cabinet viceprimari
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 46 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire,Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B,aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș,pentru desfășurarea activității
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 45 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 172 mp din Târgu Mureş,str. Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 44 privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 ,administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 43 privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ,de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Târgu Mureş,pentru anul şcolar 2021-2022
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 42 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale",cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Tazlăului- str. Crişului,Beneficiari: Stoica Viorica şi Bădescu Livia Adriana
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 41 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale,str. Cetinei fnr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: MUREŞAN VALERIA
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 25.02.2021

  HCL 40 privind modificarea art.2 pct. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/02.11.2020) privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 23.02.2021

  HCL 39 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Mureş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 15.02.2021

  HCL 38 privind încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020,încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureş şi Prestatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL şi asigurarea continuităţii serviciilor de salubrizare a Municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 08.02.2021

  HCL 37 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021,în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 08.02.2021

  HCL 36 privind modificarea şi completarea HCL nr. 117/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 08.02.2021

  HCL 35 privind îndreptarea erorii materiale de redactare,strecurată în cuprinsul Crt. XVI pct. 5) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 privind taxele speciale și tarifele,aplicate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public,pentru anul 2021,precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale,aplicabile acestora
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 08.02.2021

  HCL 34 privind modificarea şi completarea,provizorie,pe perioada pandemiei CoVid-19,a art. 4 din Regulamentului privind eliberarea acordului Direcţiei Arhitect Sef în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere şi a comerţului promoţional în zona centrala a municipiului Târgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 135 din 26 martie 2009
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 33 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului care ocupă funcţii publice şi posturi de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ,Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş şi din serviciile publice
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 32 privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 191 din 18.05.2017,referitoare la asocierea dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L.,precum și toate actele premergătoare și subsecvente cu punerea situației anterioare a părților
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 31 privind desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş cu apărarea intereselor Consiliului local - în calitatea sa de persoană vătămată în cadrul dosarului nr.174/P/2015,aflat în instrumentarea DNA - Serviciul teritorial Târgu Mureş
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 30 privind prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020,în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 29 privind radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al Primei Asociaţiuni a agricultorilor şi Reuniunea Funebrală din Tg. Mureş şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 390 mp situat pe str. Livezeni,nr. 69
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 28 – privind trecerea unui teren în suprafaţă de 178 mp din Târgu Mureş,str.Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 27 privind modificarea și completarea art. 12 alin. (2) din Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 26 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 25 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale,str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC " MACO CONSTRUCT" SRL
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 24 – privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2021
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 23 privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Avram Iancu,asupra imobilului situat în Târgu Mureş,str. B-dul 1848,nr.9 înscris în Cf nr.90387/N ( A+ 30) corp C1,nr. top.3843/1/2 şi trecerea imobilului respectiv în administrarea Şcolii Gimnaziale Dr. Bernády György din Târgu Mureş,pe o perioadă de 10 ani
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 22 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Narciselor,nr. 14,ap. 1,către d-nul Szabó Zoltán și d-na Kovács Agneta
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 21 privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 20 privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale,selecționate în baza Legii nr. 34/1998,cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001,cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 19 privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat,în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,actualizată,cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 18 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș din Hotărârea nr.144 din 25 aprilie 2020
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 17 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.)
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 16 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii date în administrare S.C. LOCATIV S.A
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 15 privind aprobarea termenelor de închiriere pentru unitățile locative cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale Târgu Mureș și date în administrarea S.C. LOCATIV S.A
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 14 privind reînnoirea protocolului de colaborare cu TASSO Germania,în vederea sprijinirii activității Formației de Gestionare Câini Fără Stăpân și Ecarisaj,din cadrul Serviciul Public Administrația Domeniului Public
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 13 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,P-ța Trandafirilor nr. 7,către SC Therezia Prodcom SRL
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 12 privind concesionarea directă a unor terenurilor din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 11 privind aprobarea Regulamentului şi a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 10 privind aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană”
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 9 privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuinţe de către Municipiul Târgu Mureş şi Asociaţiile de proprietari din Municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 8 – privind stabilirea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2021,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș şi a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 7 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 6 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 5 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice,prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 4 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Molnar Ervin
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 28.01.2021

  HCL 3 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada februarie - aprilie 2021
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 21.01.2021

  HCL 2 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Companiei Aquaserv S.A. de către consiliul de administrație al companiei și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Târgu Mureș - 14.01.2021

  HCL 1 privind înfiinţarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19,la nivelul Municipiului Târgu Mureş şi schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor în care vor fi constituite aceste centre