• Hotărârea 179/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 09.10.2020

  HCL 179 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru ,Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul Târgu Mureș,pentru ,realizarea Documentației tehnico-economice aferentă proiectului: ,Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu-cartier 22 Decembrie 1989,deservit de transportul public,care face parte din proiectul:,”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada ,de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,regenerare urbană,centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),infrastructură și servicii publice de ,turism,inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră ,de interes județean,inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”,ce va fi depus la finanțare în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 22.09.2020

  HCL 178 privind documentaţia de urbanism „“Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională pentru construire clădire multifuncţională”,Calea Sighişoarei fnr,cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiar: Muntean Emil
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 177 privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire imobil de locuinţe colective cu spaţii comerciale şi prestări servicii la parter",str. Mărăşti nr. 16 cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator - Beneficiar: SC" CITADIN PREST" SA
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 176 privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială,reglementare accese şi utilităţi”,str. Voinicenilor nr. 103/A( str. Verde,fnr),nr. cad. 140089 Proprietar - Beneficiar: Mureşan Angela - Minerva
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 22.09.2020

  HCL 175 privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială,reglementare accese şi utilităţi” ,str. Voinicenilor nr. 103/A( str. Verde,fnr),nr. cad. 140088 Proprietar - Beneficiar: Mureşan Angela- Minerva
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 174 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - extindere,etajare şi schimbare de destinaţie locuinţe cu spaţii multifuncţionale la parter,Str. Tudor Vladimirescu,Nr. 56A,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator - Beneficiar: SC"REMAT BRAŞOV" SA
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 173 privind documentaţia de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament construire locuinţă unifamilială,str. Gurghiului,f.nr.,actualizare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 15/29.01.2015 Proprietar- Beneficiar: CERNEA ADELA- SIMONA
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 172 privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 171 privind documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan și reconformare zone funcționale pentru stabilire reglementări în vederea construirii unui centru de locuințe colective cu dotări aferente unui centru de cartier- echipamente publice,servicii de interes general (birouri,centre comerciale,sport,agrement,cazare,învățământ)",Calea Sighişoarei,fn,cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiar: SC"PROFITEC"SRL
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 170 privind documentaţia de urbanism „Planul urbanistic zonal- construire imobil locuințe colective cu parter comercial S+P+4E+R,str. Bartok Bela,nr.2”,Actualizare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 423/22.12.2011 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar: SC „Farmaceutica B&B” SRL
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 169 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- amplasare locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale - modificare parametrii urbanistici" cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Constandin Hagi Stoian fnr. Iniţiator: SC"Fusion Construct"SRL
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 168 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal - stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa IV- cartier Unirii - str. Vasile Săbădeanu,reglementare accese,dezvoltare infrastructură edilitară - actualizare parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008 Iniţiator: SC"MACO CONSTRUCT" SRL
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 167 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire două case de locuit pe parcelar existent,împrejmuiri și racord la utilități"cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Cdin Hagi Stoian,fnr. Iniţiatori: Russu Paul- Cristian și Gabor Victor- Gabriel
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 166 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconformare parțială zonă funcțională pentru construire supermarket LIDL" cu regulamentul local de urbanism,str. 22 Decembrie1989 nr.150-152 Iniţiator: "LIDL ROMANIA"SCS
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 165 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Moldovan Călin
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.09.2020

  HCL 164 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru luna septembrie 2020
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.08.2020

  HCL 163 privind rectificarea bugetului local al,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.08.2020

  HCL 162 privind partajarea competentelor exercitate de Ministerul Educatiei Naţionale privind Palatul copiilor şi Clubul Sportiv Şcolar Târgu Mures,cu administraţia publică locală,în sensul preluării acestora de către Consiliul Local si predarea spre administrare
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 20.08.2020

  HCL 161 privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat,cu denumirea proiectului ,Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu-cartier 22 Decembrie 1989,deservit de transportul public,în vederea depunerii Cererii de finanțare pentru realizarea Documentației tehnico-economice prin POAT 2014-2020,proiect derulat în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 20.08.2020

  HCL 160 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului ,Târgu Mureş din data de 20 august 2020
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 159 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,conform Anexei,pentru obiectivul de investiţii „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 158 privind publicarea online a rapoartelor de activitate
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 157 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională pentru construire clădire ,administrativă cu spațiu comercial la parter”,str. Gh. Doja nr.167,cu regulamentul local de urbanism aferent ,Iniţiator: SC"NTL PROPERTY"SRL
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 156 privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Târgu Mureş pe anul 2020,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 -normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 155 privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2020
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 154 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 153 privind aprobarea decontării sumelor reprezentând gratuitatea transportului urban persoanelor cu handicap,asistenților personali ai acestora,însoțitorilor persoanelor cu handicap în prezența acestora precum și a donatorilor de sânge,în Municipiul Târgu Mureș,de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 152 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020,precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 151 privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 150 privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate ,a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 149 privind stabilirea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020,din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 148 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2020,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 147 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului,„Reabilitare,consolidare și mansardare - Școala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 146 privind aprobarea organizării concursului de soluții cu tema realizării unui,Monument al Eroilor Revoluției din Decembrie 1989,în Târgu Mureș,Piața Victoriei
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 145 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L. nr. 231 din 27 iulie 2017 și modificat prin H.C.L. nr. 243/2018
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 144 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Organigramei “Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș”- cod serviciu social 8730 CR-V-I,prin preluarea serviciului social în cadrul Direcţiei de asistenţă socială Târgu-Mureș
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 143 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 142 privind înființarea serviciului social “Centrul de Recuperare din Adicții Bastion”,cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 141 privind concesionarea directă către DECSEI SANDOR a terenului,în suprafaţă de 20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 140 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a unei construcţii anexă gospodăreasca,la imobilul proprietate publică situat în Târgu Mureş,str. Al P. Ilarian nr.37,în incinta Colegiului Naţional Pedagogic Mihai Eminescu,inscris in Cf nr.134661,nr.cad.4611-C6,în vederea demolării
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 139 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul „REABILITARE,CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”,aprobat prin HCL nr. 185/28.06.2018
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 138 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru unii proprietari de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 4 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu-Mureş .
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 137 privind înscrierea provizorie în proprietatea Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 1001 mp situat pe str. Tudor Vladimirescu
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 136 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Târgu Mureş str. Posada,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Fazakas –Tanko Melania şi Fazakas Orsolya Judit prin mandatar Orban Laszlo
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 135 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul “Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”,aprobaţi prin H.C.L. nr. 233 din 30 august 2018
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 134 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizaţia subterană) destinată instalării de reţele publice de comunicaţii electronice în municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 133 privind încheierea unei convenţii cadru având ca obiect terenul în suprafaţa de 20 mp (din totalul de 145927 mp) identificat în C.F. 96204/N,Târgu Mureş cad 3899,din zona B strada Amsterdam,aflat în domeniul privat al Municipiului Tg. Mureş
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 132 privind completarea art 2.16 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 131/19.05.2016 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aploicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și a Normelor metodologice aferente,aprobate prin HG nr. 1275/2000,cu privire la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat,în vederea închirierii
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 131 privind aprobarea propunerilor de criterii de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj,pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri,destinate închirierii în municipiul Târgu Mureș,construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 130 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren,reconversie parţială zonă funcţională,stabilire reglementări urbanistice construire case de locuit unifamiliale,creare accese,utilităţi ",cu regulamentul local de urbanism aferent,Strada Szotyori Jozsef,fnr.,Iniţiator: Radics Iolanda
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.07.2020

  HCL 129 privind rectificarea bugetului local al,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 23.06.2020

  HCL 128 privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2198/102/2019,aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Mureș,Secția Contencios Administrativ și Fiscal
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 127 privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu formularea unor apărări și reprezentarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarului nr. 789/102/2020
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 126 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 125 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursă de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 124 privind aprobarea încheierii contractului de concesiune a parcărilor publice cu plată și stabilirea redevenței conform studiului de oportunitate aprobat prin HCL nr. 68/2017
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 123 privind modificarea HCL 79/30.04.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 122 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Creșelor
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 121 privind neasumarea de către Consiliul local Târgu Mureş a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru şcoli al României
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 120 privind concesionarea directă către MESAROS OVIDIU DRAGOȘ a terenului în suprafaţă de 83,20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 119 privind concesionarea directă către ANTENA TV GROUP SA a terenului în suprafață de 284 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 118 privind aprobarea susținerii financiare a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020,în baza O.G. nr.82/2001 și a H.G. nr.1470/2002 – normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 117 privind modificarea „Regulamentului de autorizare,atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureş”,aprobat prin H.C.L.M. nr.349/2013 şi modificat prin H.C.L.M. nr.392/2018,cu privire la stabilirea,ajustarea/modificarea nivelului preţurilor şi a tarifelor pentru executarea serviciului de transport public de persoane
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 116 privind modificarea HCL nr. 35 din 29 ianuarie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/26.01.2012 referitoare la Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Universităţii Cultural Ştiinţifice Târgu Mureş
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 115 privind abrogarea HCL nr. 110/2013 și HCL nr. 477/2009 referitoare la aprobarea și completarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 114 privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului,aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 113 cu privire la regulamentul de funcționare a Centrului Cultural-Turistic Cetatea Târgu Mureș și de atribuirea spațiilor și locurilor destinate activităților culturale,turistice și economice în incinta Cetății Medievale din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale (SPUM)
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 18.06.2020

  HCL 112 pentru închirierea prin licitație publică,a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș,destinate amplasării de construcţii provizorii,tip chiosc,tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești,aprobarea documentației de atribuire,aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanti
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 09.06.2020

  HCL 111 privind rectificarea bugetului local al,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 09.06.2020

  HCL 110 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ,pentru delegarea serviciului public de salubritate pentru activitățile „colectare si transport deseuri si salubrizare stradala” în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii,ca procedură de urgență,conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 și a documentației de atribuire aferentă"
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 09.06.2020

  HCL 109 privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică – Acord Cadru a serviciilor de salubrizare – colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală –și a documentației aferente: Studiu de oportunitate,Caiet de sarcini,Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 108 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020.
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 107 privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Târgu Mureș
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 106 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 246/2019 în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții,schele,containere etc. și de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru organizare de șantier,a proprietarilor de clădiri monument istoric sau de clădiri care fac parte dintr-un ansamblu urban inclus pe lista monumentelor istorice,care execută lucrări de intervenție,pe cheltuială proprie,pentru creșterea performanței
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 105 privind aprobarea elaborării proiectelor pentru instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și propulsie hibridă
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 104 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 91 din 30 aprilie 2020 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de H.C.L. nr. 106/25. 04. 2019 și H.C.L. nr. 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,întreprinderilor individuale,PFA-uri,asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 103 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada iunie – august 2020
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 102 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Staţie de pompare apă uzată strada Serafim Duicu”
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 101 privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12513 mp situat pe str. Barajului,aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 100 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 99 privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT- Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 98 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 97 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe pe aceeaşi parcelă,accese şi utilităţi",Strada Nordului nr. 7 Beneficiari - Proprietari: Gabor Ioan,Gabor Cireşica,Ogrean Ovidiu - Valer şi Ogrean Ioana
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 96 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii,precum și schimbarea în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință a unei unități locative
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 28.05.2020

  HCL 95 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. nr. 363/2011 și a Hotărârii Consiliului local nr. 13/2020
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 21.05.2020

  HCL 94 privind modificarea art.3 din H.C.L. nr. 53 din 30 martie 2020,referitoare la luarea unor măsuri pentru prevenirea şi răspândirea COVID-19
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 21.05.2020

  HCL 93 privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 92 privind rectificarea bugetului local al,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 91 privind modificarea şi completarea HCLM nr. 47 din 30 martie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25. 04. 2019 și HCLM 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,intreprinderilor individuale,PFA-uri,asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 90 privind concesionarea directă către FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN,a terenului în suprafaţă de 806 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 89 privind modificarea,completarea H.C.L. nr.86/2008 și aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare,transport,depozitare,eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală,a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul,identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 88 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2020,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 87 privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2019,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 86 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a ,cotei de 17/22(reprezentând 850 mp din suprafaţa totală de 1100 mp ) ,a terenului situat pe str. Recoltei,nr. 8
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 85 privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Compania Aquaserv SA,din data de 11 mai 2020
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 84 privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică şi autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Târgu Mureş
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 83 privind modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare,organizare,atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș,aprobat prin H.C.L.M nr. 349/2013 și modificat și completat prin H.C.L.M. nr. 392/2018”
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 82 privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la ,Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 81 privind aprobarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,Mureşul” pentru anul 2020
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 80 privind interzicerea faptei persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice,cu afectarea imaginii și a condițiilor de mediu pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 79 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 78 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a unor imobile
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 77 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 4869 mp situat pe str. Podeni,nr. 10
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 76 privind preluarea reţelei de canalizare menajeră şi a staţiei de pompare din strada Serafim Duicu de la SC Faur Consulting IPURL şi cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 75 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 57/2151 din suprafaţa totală de 2151 mp a terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 193-195
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 74 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 45 mp din Târgu Mureş,str. Cotitura de Jos în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la ,Cherteş Emil şi Chertes Domnica
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 15.05.2020

  HCL 73 privind trecerea unui teren Municipiului Târgu Mureş în suprafaţă de 38 mp din Târgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Cîmpean Marian Ioan şi Cîmpean Diana-Greta
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 72 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 16/332 din suprafaţa totală 332 mp şi a construcţiei C2,situat pe str. Iuliu Maniu,nr. 3
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 71 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 628 mp situat pe str. Dimitrie Cantemir
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 70 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Ion Vlasiu”
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 69 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Avram Iancu”
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 68 privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 %,pentru anul 2020,la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea performanţei ,energetice a blocurilor de locuinţe
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 67 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție,pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuinţe ,din municipiul Târgu Mureş”
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 66 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 996 mp din Târgu Mureş,str. Voinicenilor nr.f.nr. în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Davila Rita-Cecilia
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 65 privind aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 64 privind aprobarea unor taxe pentru anul 2021,percepute de Administraţia Grădinii Zoologice
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 63 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către ,Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2021
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 62 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 61 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de,Direcţia Tehnică pe anul 2021
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 60 privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de,Direcţia ”Arhitect Şef” în anul fiscal 2021
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 59 privind instituirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către ,Direcţia „Arhitect Şef„ în cursul anului fiscal 2020
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 58 privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2021,aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 57 privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea,completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice,a,autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică,precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 56 privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și,Registru Agricol
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.04.2020

  HCL 55 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației,respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 ,privind Codul fiscal,pentru anul 2021
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.03.2020

  HCL 54 privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.03.2020

  HCL 53 privind luarea unor măsuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.03.2020

  HCL 52 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada aprilie – mai 2020
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.03.2020

  HCL 51 privind aprobarea înființarea Autorității de autorizare a municipiului Târgu Mureș în vederea eliberării licențelor de traseu,aprobarea Regulamentului de acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.03.2020

  HCL 50 privind aprobarea prelungirii continuității serviciului de salubrizare,de către actualul operator de pe raza municipiului Târgu Mureș,pe toata perioada stării de urgență
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.03.2020

  HCL 49 privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Compania Aquaserv SA,din data de 02 aprilie 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.03.2020

  HCL 48 privind aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a Programelor/proiectelor/acţiunilor culturale pentru anul 2020,precum și modificarea ghidului solicitantului
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.03.2020

  HCL 47 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25.04.2019 și HCLM 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,întreprinderilor individuale,PFA-urilor,asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 19.03.2020

  HCL 46 privind completarea Anexei 4 –SECŢIUNEA DEZINFECŢIE a Contractului nr. 313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activităţile de deratizare,dezinsecţie,dezinfecţie şi tratamente fitosanitare împotriva Coronavirus în municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 13.03.2020

  HCL 45 privind aprobarea suplimentării programului - activitatea de dezinfecție cu suma de 1.600.000 lei prin realocarea fondurilor de la programul - servicii de salubrizare de pe raza Municipiului Târgu Mureș în scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 44 privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 43 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din "AI3a" în "L1z",pentru construire ansamblu de locuințe colective și servicii” ,str. Apaductului nr. 2 cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: SC"ROMUR" SA
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 42 privind aprobarea proiectului „Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 41 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști” ,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 40 privind aprobarea proiectului „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureș” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 39 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș”,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 38 privind aprobarea proiectului ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,și a cheltuielilor aferente,finanțat prin,Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 37 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea investiției ,pentru proiectul: ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”,propus a se finanța prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe,planurile de mobilitate urbana
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 36 privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș ,în strada Ady Endre
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 35 privind modificarea art. 1 din HCL nr.374/19.12.2019 în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al acestuia,a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9,în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiţie ,Modernizare str. Baladei Târgu Mureș”
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 34 privind modificarea articolului 1 al HCL nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a suprafeţei de 150 mp din suprafaţa totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 33 privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr.69 din 28.03.2019,în vederea achiziţionării de către Municipiul Târgu Mureş de la d-nul Şipoş Adalbert şi de la d-nul Bojthe Levente a suprafeţelor de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str. Budiului
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 32 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna,nr. 1,Târgu Mureş
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 31 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş,pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 30 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru unii proprietari de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 29 privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 28 privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 27 privind,aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2020,pentru,atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în favoarea ,ONG-urilor și partidelor politice
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 26 privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea ,directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 25 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 24 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2020
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 23 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureş
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 22 privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de S.C. Locativ S.A. în baza contractului de concesionare
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 21 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit,parcaj auto acoperit,amenajare accese”,Strada Jean Monnet f.nr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiari: Veres Hajnal Reka,Veres Mihai,Veres Viorica
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 20 privind actualizare documentaţie de urbanism „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale”,cu,regulamentul local de urbanism aferent,aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019,str. Rozmarinului,nr.1 ,Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 19 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul ,Unirii- str. Ioan Vescan”,cu regulamentul local de urbanism aferent ,Iniţiator: SC „MACO CONSTRUCT” SRL
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 18 privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 17 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.334 din 28 noiembrie.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului,„Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 16 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș,pentru perioada februarie 2020 – martie 2020
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 15 privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente,echipate cu surse LED și controlabile de la distanță sau borne LED pietonale,pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic,în special a pietonilor
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 14 privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 13 cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 12 privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 11 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2020,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 10 privind concesionarea directă către ÁBRÁM ZOLTÁN-SAMOIL,a terenului în suprafață de 26 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 9 privind trecerea unui teren în suprafață de 1666 mp din Târgu Mureș str. Voinicenilor nr. 196,în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Brandiburu Maria,Vale Elisabeta,Vasilescu Veronica,Sobieschi Emilia
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 8 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 63 mp din Târgu Mureş,str. Între Movile nr.1 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş ,de la SC Dolemn Trade SRL
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 7 privind radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureş a cotei de teren de ,200 mp din suprafaţa totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureş,str. Splaiul Izlazului,nr. 4.
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 6 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 5 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 4 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 3 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2020
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 2 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuințe,colective P+E+M”,Strada Eden fnr.,Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 1 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – ,Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019,conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019,prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019