Proces verbal din 18.01.2021

Proces verbal şedinţă din 18 ianuarie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 18 IANUARIE 2021

Dl Viceprimar Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare, convocate de îndată și desfășurată ordine, a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 70/18.01.2021, pentru data de 18.01.2021, ora 13.00 Informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali și că ședința este transmisă pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Suceava. Nu s-au logat: dl. Flutur și dl. Gherasim.

La ședință participă: dl. Secretar general loan Ciutac, d-na. Camelia Damian - Director Direcția Patrimoniu, d-na. Violeta Bujorean - Șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor și d-ra. Gabriela Lazăr - Șef Serviciul proiecte europene și strategii de dezvoltare.

Dl Viceprimar Harșovschi mulțumește pentru participarea și precizează că s-a impus convocarea de îndată a acestei ședințe motivat de faptul că s-a primit Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență prin care se solicită modificarea destinației spațiilor de vaccinare. în municipiul Suceava vor funcționa patru centre de vaccinare ale municipalității: Școala nr. 9, Școala nr. 11, Școala 7 Ițcani și Sala de Sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, iar în sprijinul cetățenilor cei de la lulius Mall au pus la dispoziție un spațiu pentru vaccinare. Pentru a primi avizul Direcției de Sănătate Publică pentru funcționarea centrelor municipalității se impune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să se schimbe temporar destinația acestora. Domnia sa informează că s-a primit în acest sens și Avizul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Referitor la cel de-al doilea proiect inclus pe ordinea de zi, a venit o adresă de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Est prin care se solicită ca până în data de 20.01.2021, municipiul Suceava să dea un aviz de parteneriat pentru accesarea anumitor fonduri - proiectul pentru sistematizarea și fluidizarea traficului în valoare de 1,7 mii lei, și posibilitatea de recuperare a sumei plătită pentru documentația de la Curtea Domnească.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

  • 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în municipiul Suceava: str. 1 Decembrie 1918 fn. - Sala de Sport a Școlii Generale „Ion Creangă”, str. Păcii nr. 10 - Sala de Sport a Școlii Generale „Miron Costin”, str. Vasile Alecsandri nr. 3 -Sala de Sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, str. Grigore Ghica Voievod - Sala de Sport a Școlii Generale „Grigore Ghica Voievod” în structuri medicale - centre de vaccinare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

VOT: DA - 21

Ordinea de zi a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în municipiul Suceava: str. 1 Decembrie 1918 fn. - Sala de Sport a Școlii Generale „Ion Creangă”, str. Păcii nr. 10 - Sala de Sport a Școlii Generale „Miron Costin”, str. Vasile Alecsandri nr. 3 - Sala de Sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, str. Grigore Ghica Voievod - Sala de Sport a Școlii Generale „Grigore Ghica Voievod” în structuri medicale - centre de vaccinare;

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că este propusă schimbarea temporară a destinației spațiilor municipiului Suceava pentru a putea funcționa în condițiile legii centrele de vaccinare, respectiv Școala nr. 9 - Sala de sport, Colegiului Național „Ștefan cel Mare” - Sala de sport, Școala nr. 11 - Sala de sport, Școala 7 - Sala de sport. Pentru acest demers Inspectoratul Școlar Județean a formulat aviz iar Comisia de urbanism a avizat favorabil.

Dl Cușnir precizează că în data de 11 ianuarie dl Viceprimar Harșovschi a declarat în conferință de presă că municipiul Suceava este pregătit pentru etapa a doua a vaccinării, domnia sa întreabă dacă se referea și la aceste patru săli de sport și ce a făcut concret Primăria de la data declarației de presă până acum pentru etapa a doua de vaccinare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că potrivit procedurilor legale începând cu data de 15 ianuarie începea etapa a doua, iar municipalitatea trebuie să pună la dispoziție și să doteze aceste săli de sport și să le schimbe temporar destinația pentru a funcționa centrele de vaccinare. A avut loc o licitație, s-a achiziționat o parte din mobilier, iar angajații de la Serviciul pentru situații de urgență împreună cu cei de la Direcția de Sănătate Publică au fost la toate aceste centre școlare, unde împreună cu conducerea acestora au luat măsurile pentru dotarea cu mobilier. în urma vizitei celor de la DSP, municipiul Suceava îndeplinește condițiile de funcționare, există triaj, săli de așteptare, puncte de vaccinare cu câte patru cabine, sală postvaccinare și separatoarele pentru asigurarea fluxului de intrare / ieșire. S-a dat decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în data de 16.01.2021 în care s-au confirmat centrele de vaccinare din tot județul, 5 puncte de vaccinare în municipiul Suceava. Singura lor solicitarea a fost cea referitoare la schimbarea destinației provizorii a acestor spații pentru a emite avizul de funcținare. După aprobarea hotărârii Consiliului Local, DSP va aduce personalul medical și tot ce este necesar pentru actul medical.

Dl Cușnir întreabă dacă sălile sunte deja mobilate și cu toate modificările făcute.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că da.

DI Cușnir precizează că s-a intervenit înaintea aprobării schimbării temporare a destinației spațiilor de către Consiliul Local.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că este o situație de forță majoră, erau singurele spații unde puteau fi amenajate spații de vaccinare.

Dl Cușnir precizează că nu înțelege declarația electorală de presă a d-lui Viceprimar Harșovschi din data de 11 ianuarie în care s-a afirmat că centrele de vaccinare ale municipiul Suceava sunt pregătite, însă acum în data de 18 ianuarie constată că municipiul Suceava nu este pregătit pentru vaccinare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că din punct de vedere administrativ s-au făcut demersurile necesare, iar la momentul declarației de presă, sălile erau pregătite, mai este necesar avizul DSP.

Dl Cușnir precizează că din respect pentru cei care așteaptă informații reale, ar trebui ca pe viitor să nu se mai facă declarații electorale, campania electorală s-a încheiat de mult, nefiind necesar a se ieși în presă cu o informație nereală și nelegală la momentul respectiv. Centrele din sălile de sport nu puteau fi pregătite înainte de aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Suceava.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că este o situație de forță majoră, iar municipiul Suceava este pregătit.

Dl Cușnir precizează că din moment ce nu se fac vaccinări, municipiul Suceava nu este pregătit.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate ubană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat;

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că pentru acest proiect de hotărâre Comisia economică a formulat aviz favorabil. în luna decembrie s-a primit o adresă din partea ADR Nord - Est prin care se comunică că până în data de 20.01.2021este necesar un acord un Acord de parteneriat între municipiului Suceava și ADR Nord - Est Piatra Neamț în așa fel încât municipalitatea să poată accesa fonduri referitoare la studiul de trafic în municipiul Suceava în valoare de aproximativ 1,7 mii, din care contribuția municipiului Suceava este 2% și să se recupereze 100.000 lei de la proiectul plătit deja de la Curtea Domnească.

Dl Buciac întreabă când s-a primit adresa ADR și solicită ca astfel de proiecte de hotărâre care necesită documentare să fie trimise la timp.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că adresa ADR a fost primită în data de 21.12.2020, iar includerea acestui proiect pe ordinea de zi a acestei ședințe presupune încadrarea în termenul solicitat de ADR.

Dl Cușnir întreabă câte studii de trafic au fost făcute în municipiul Suceava în perioada 2005-2021.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că a fost realizat un studiu de trafic în perioada 2004 - 2005, iar începând cu anul 2008 s-a realizat un studiu de trafic pentru fluidizarea traficului în zona Centrului Comercial Bazar, în urma căruia s-au făcut acele modificări pe sub pasaj, și un alt studiu de trafic pentru sensuri unice.

Dl Cușnir solicită informarea Consiliului Local cu privire la costurile celor două studii de trafic, ale căror concluzii nu au fost implementate de fosta și actuala conducere a primăriei.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că studiu de trafic din zona Centrului Comercial Bazar a fost implementat, iar pentru cel de-al doilea referitor la sensurile unice s-a luat decizia unanimă să fie implementat după șoseaua de centură ocolitoare deoarece era o problemă în zona Obcini și după mărirea flotei de transport public în comun. Domnia sa informează că s-a semnat la Ministerul Dezvoltării pentru cele 15 autobuze de capacitate mare, s-a desemnat un câștigător și urmează să fie semnat contractul la București. Astfel în municipiul Suceava vor fi 62 de autobuze electrice de capacitate mică și mare, după care va putea fi implementat studiul de trafic referitor la sensurile unice din municipiul Suceava.

Dl Cușnir solicită ca până la prima ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava, pentru transparență și corecta informare a consilierilor, prezentarea unei informări cu privire la costurile acestor două studii de trafic precum și a implementării concluziilor acestora, deoarece domnia sa apreciază că nici 10% nu au fost implementate.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că datele referitoare la studiile de trafic sunt publice, iar cel de-al doilea strudiu de trafic referitor la sensurile unice nu este încă implementat.

Dl Buciac precizează că își amintește de un studiu general de trafic din 2011, care recomanda construirea de parcări supraterane, sensuri unice, pasaje subterane.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că va căuta studiile de trafic și vor fi supuse discuțiilor. Domnia sa repetă, contribuția municipiului Suceava este 2%, respectiv 36.295 lei și 2.356 lei pentru „Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii vieții”, respectiv recuperarea sumelor de la „Reabilitare monument arheologic Curtea Domnească”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Viceprimar Harșovschi declară închise lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 18 ianuarie 2021 și mulțumește celor prezenți pentru participare.