Proces verbal din 07.05.2021

Proces verbal şedinţă din 07 mai 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www. primarias v. ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 7 mai 2021

Dl. Arămescu Adrian , președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 585/15.04.2021, pentru data de 16.04.2021, ora 10.00. Ședința se defașoară on line. Sunt prezenți 18 consilieri locali. Lipsesc motivat dl.Flutur Mihai, dl. Gherasim Valerică, dl. Pricope Radu, dl. Sfeclă Geniloni și dl. Timoficiuc Cristian.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac

Dl. Arămescu Adrian , președintele de ședință prezintă ordinea de zi și o supune la vot.

1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Suceava Shopping City SRL-inițiator Primarul municipiului Suceava

VOT- Da-18 voturi

Dl. Primar-este foarte important ca cetățenii municipiului să se vaccineze și speră ca până în luna iunie, aproximativ 50% din suceveni să fie vaccinați. Astfel pe lângă centrele deja funcționale, respectiv cel de la Liceul “Ștefan cel Mare”, cel de la Școala Generală ,,Miron Costin” și cel de la lulius Mall să fie deschis și un centru de tip drive-through în parcarea Shopping City .Primăria municipiului Suceava aduce echipamentele electronice , calculatoare, copiatoare, scaner, materiale de curățenie, materiale consumabile, dezinfectante, iar contribuția SC Shopping City o reprezintă punerea la dispoziția municipiului a unei parcele de teren de 200 mp în vederea organizării centrului de vaccinare.

Se dorește ca centrul de vaccinare să fie funcțional începând cu data de 8 mai 2021.

Asocierea este valabilă până la data de 30.09.2021 , dar nu mai târziu de 31.12.2021.Raportat Ia nivel național Județul Suceava nu sta foarte bine la procentul de persoane vaccinate , ca și municipiu suntem în prima jumătate a clasamentului.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-18 voturi

Hotărârea a fost adoptată.