Hotărârea nr. 89/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 350/14.12.2017 privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă ,și a tarifelor aplicabile pentru anul 2018

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 350/14.12.2017 privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2018

Consiliul Local al municpiului Suceava;

Având în vedere Raportul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 8794/22.03.2021, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8795/22.03.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Potrivit prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; Art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 1/2016 Norme de aplicare a 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, art. 7, alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională din administrația publică - republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2018, prin completarea anexei cu coloana „piața Ițcani”, astfel:

Obiectul închirierii

Piața Ițcani

Producători cu atestat

Agenți economici

lei/mp/lună

închiriere mobilier în hală pentru vânzare de produse lactate

85

114

mobilier situat în zona acoperită a pieței pentru vânzarea produselor agroalimentare

-

-

mobilier situat în zona neacoperită a pieței pentru vânzarea produselor agroalimentare

36

55

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe și bazar în zona acoperită a pieței pentru expunere și vânzare flori

-

-

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe și bazar în zona neacoperită a pieței pentru expunere și vânzare flori

36

60

mobilier situat în zona acoperită a pieței pentru vânzarea de produse industriale

-

mobilier situat în zona neacoperită a pieței pentru vânzarea de produse industriale

55

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale

-

inclusiv copertine pentru activități de alimentație publică și comerț mărfuri din Piața George Enescu și Piața Centrală

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de alimentație publică și comerț mărfuri din Piața En Gross

-

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii din Piața George Enescu și Piața Centrală

-

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii din Piața Burdujeni

-

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de comerț și alimentație publică în Piața Ițcani

12

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii Piața Ițcani

8

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri proprietatea agenților economici

-

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri proprietatea DAP

-

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri tip IRA, IPRUC și termopane proprietatea agenților economici

-

lei/buc/lună

mobilier specific frigorific mai mare de 1,5 mp pentru desfacere produse din came

511

mobilier specific frigorific mai mare de 1,5 mp pentru desfacere produse lactate

390

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 mp pentru desfacere produse din carne

410

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 mp pentru desfacere produse lactate agenți economici Piața Ițcani

380

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 mp pentru desfacere produse lactate producători cu atestat Piața Ițcani

350

mobilier specific mai mic sau egal cu 1 mp agenți economici

240

mobilier specific mai mic sau egal cu 1 mp producători cu atestat

210

taxa forfetară pentru vitrină frigorifică mai mică sau egală cu 1 m pentru agenți economici

10 lei/zi

taxa forfetară pentru vitrină frigorifică mai mică sau egală cu 1 m pentru producători cu atestat

8 lei/zi

boxă amenajată pentru desfacerea de came și a produselor din came

-

boxă amenajată pentru desfacerea produselor lactate și avicole

-

chioșcuri metalice tip IRA, IPRUC proprietatea municipiului Suceava

-

țarcuri metalice

-

suprafața ocupată de mobilier frigorific proprietatea agenților economici

-

Art. II Se modifică anexa nr. 5 (art. 2 și art. 3) la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2018 pentru piața agroalimentară Ițcani, astfel:

Art. 2 Pentru folosirea meselor și tarabelor din piețe (fără contract) pentru vânzarea produselor

agroalimentare

Tarif

Lei/mp/zi

Piața Itcani

a.de către producători cu atestat b.de către agenți economici

2,5

3,5

Art. 3 Pentru folosirea meselor din hale pentru vânzarea de produse lactate

Tarif

Lei/mp/zi

Piața Itcani

a.de către producători cu atestat b.de către agenți economici

4

5

Art. III Se modifică poziția 3 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 - tariful pentru Piața George Enescu și Piața Burdujeni și va avea următorul conținut:

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

Piața Ițcani

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

lei/mp/lună

mobilier situat în zona neacoperită a pieței pentru vânzarea produselor agroalimentare

55

109

-

-

36

55

Art. IV Se modifică poziția 5 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 - tariful pentru Piața Burdujeni și va avea următorul conținut:

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

Piața Ițcani

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

lei/mp/lună

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe și bazar în zona neacoperită a pieței pentru expunere și vânzare flori

55

109

55

109

-

36

60

Art. V Se modifică poziția 6 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 - tariful pentru Piața George Enescu și va avea următorul conținut:

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

Piața Ițcani

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

lei/mp/lună

mobilier situat în zona acoperită a pieței pentru vânzarea de produse industriale

109

-

55

-

Art. VI Se modifică poziția 7 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 - tariful pentru Piața George Enescu și Piața Burdujeni și va avea următorul conținut:

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

Piața Ițcani

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

lei/mp/lună

mobilier situat în zona neacoperită a pieței pentru vânzarea de produse industriale

73

-

-

55

Art. VII Se modifică poziția 8 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017   - „Obiectul

închirierii” și va avea următorul conținut: „pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de alimentație publică și comerț mărfuri din Piața George Enescu și Piața Centrală”.

Art. VIII Se modifică poziția 10 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 - „Obiectul închirierii” și va avea următorul conținut: „pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii din Piața George Enescu și Piața Centrală”.

Art. IX Se modifică poziția 11 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 - „Obiectul închirierii” și va avea următorul conținut: „pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii din Piața Burdujeni”.

Art. X Se modifică poziția 19 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017   - „Obiectul

închirierii” și va avea următorul conținut: „mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 m pentru desfacerea produselor din came”.

Art. XI Se completează pozițiile 20 și 21 ale anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 și vor avea următorul conținut:

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

Piața Ițcani

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

lei/mp/lună

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 mp pentru desfacere produse lactate agenți economici Piața Ițcani

380

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 mp pentru desfacere produse lactate producători cu atestat Piața Ițcani

350

Art. XII Se modifică poziția 28 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 - tariful pentru Piața George Enescu și Piața Burdujeni și va avea următorul conținut:

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

Piața Ițcani

Producători particulari

Agenți economici

Producători particulari

Agenți economici

Producători particulari

Agenți economici

Producători particulari

Agenți economici

lei/mp/lună

chioșcuri metalice tip IRA, IPRUC proprietatea municipiului Suceava

180

-

Art. XIII Se modifică poziția 29 din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 - tariful pentru Piața George Enescu și Piața Burdujeni și va avea următorul conținut:

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

Piața Ițcani

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

lei/mț

}/lună

țarcuri metalice

360

-

-

-

Art. XIV Se modifică „Art. 4 Pentru folosirea terenului din piețe (fără contract) pentru vânzarea de produse agroalimentare”, poziția 1 - „Tarife - Piața Centrală și Piața George Enescu și Piața En Gross” din anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017 și va avea următorul conținut: „Tarife -Piața Centrală și Piața En Gross”.

Art. XV Se abrogă „art. 10 Pentru folosirea temporară a platourilor din târg pentru vânzarea obiectelor de ocazie (Târg - Piața Ițcani)” din anexa 5 la H.C.L. nr. 350/14.12.2017.

Art. XVI Anexele nr. 4 și nr. 5 din HCL nr. 350/14.12.2017 vor avea următorul conținut conform anexei nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. XVII Celelalte prevederi ale HCL nr. 350/14.12.2017 rămân neschimbate.

Art. XVIII Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate.

preșebȘn^jj® 'ședință

ADW ' ’ 'CONT SECRETARG

Jrs. IEAZĂ

L MUNICIPIU


Nr. 89 din 21 aprilie 2021

Anexa nr. 1

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe și bazar începând cu anul 2021

Obiectul închirierii

Piața Centrală

Piața George Enescu

Piața Burdujeni

Piața Ițcani

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători cu atestat

Agenți economici

Producători      Agenți

cu atestat     economici

lei/mp/lună

închiriere mobilier în hală pentru vânzare de produse lactate

109

146

109

146

91

127

85

114

mobilier situat în zona acoperită a pieței pentru vânzarea produselor agroalimentare

73

127

73

127

55

73

-

-

mobilier situat în zona neacoperită a pieței pentru vânzarea produselor agroalimentare

55

109

-

-

-

-

36

55

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe și bazar în zona acoperită a pieței pentru expunere și vânzare flori

73

127

73

127

55

73

închirierea bunurilor proprietate a municipiului Suceava din piețe și bazar în zona neacoperită a pieței pentru expunere și vânzare flori

55

109

55

109

36

60

mobilier situat în zona acoperită a pieței pentru vânzarea de produse industriale

109

-

55

-

mobilier situat în zona neacoperită a pieței pentru vânzarea de produse industriale

73

-

-

55

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de alimentație publică și comerț mărfuri din Piața George Enescu și Piața Centrală

18

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de alimentație publică și comerț mărfuri din Piața En Gross

14

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii din Piața George Enescu și Piața Centrală

14

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii din Piața Burdujeni

11

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de comerț și alimentație publică în Piața Ițcani

12

pentru folosirea terenurilor ocupate de spații comerciale inclusiv copertine pentru activități de prestări servicii Piața Ițcani

8

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri proprietatea agenților economici

22

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri proprietatea DAP

25

terenuri situate în Bazar ocupate de chioșcuri tip IRA, IPRUC și termopane proprietatea agenților economici

40

lei/buc/lună

mobilier specific frigorific mai mare de 1,5 mp pentru desfacere produse din came

730

730

584

511

mobilier specific frigorific mai mare de 1,5 mp pentru desfacere produse lactate

547

547

511

390

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 mp pentru desfacere produse din came

547

547

547

410

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 mp pentru desfacere produse lactate agenți economici Piața Ițcani

-

-

-

380

mobilier specific frigorific mai mic de 1,5 mp pentru desfacere produse lactate producători cu atestat Piața Ițcani

-

350

mobilier specific mai mic sau egal cu 1 mp agenți economici

300

300

300

240

mobilier specific mai mic sau egal cu 1 mp producători cu atestat

240

240

240

210

taxa forfetară pentru vitrină frigorifică mai mică sau egală cu 1 m pentru agenți economici

12 lei/zi

12 lei/zi

12 lei/zi

10 lei/zi

taxă forfetară pentru vitrină frigorifică mai mică sau egală cu Im pentru producători cu atestat

10 lei/zi

10 lei/zi

10 lei/zi

8 lei/zi

boxă amenajată pentru desfacerea de came și a produselor din came

767

767

767

-

boxă amenajată pentru desfacerea produselor lactate și avicole

658

658

658

-

chioșcuri metalice tip IRA, IPRUC proprietatea municipiului Suceava

180

-

-

-

țarcuri metalice

360

*

-

-

suprafață ocupată de mobilier frigorific proprietatea agenților economici

73

73

73

-

Anexa nr. 2

Art. 1 Pentru vânzarea produselor agroalimentare în piețe

Tarif

lei/zi

1. Autovehicule până la It

12

2. Autovehicule până la It cu remorcă

17

3. Autovehicule între 11 și 3t

30

4. Autovehicule peste 3t

60

5. Autovehicule peste 3t cu remorcă

72

6. Chirie teren ocupat de mijloace de transport pentru vânzare produse agricole agenți economici

600 lei/lună

7. Chirie teren ocupat de mijloace de transport pentru vânzare produse agricole producători cu atestat

480 lei/lună

Art. 2 Pentru folosirea meselor și tarabelor din piețe (fără contract) pentru vânzarea produselor agroalimentare

Tarif

lei/mp/zi

Piața Centrală și Piața George Enescu a. de către producători cu atestat b. de către agenți economici

5

4

Piața Burdujeni

a. de către producători cu atestat b. de către agenți economici

2

4

Piața Ițcani

a. de către producători cu atestat b. de către agenți economici

2,5

3,5

Art. 3 Pentru folosirea meselor din hale pentru vânzarea de produse lactate

Tarif

lei/mp/zi

Piața Centrală și Piața George Enescu a. de către producători cu atestat b. de către agenți economici

5

6

Piața Burdujeni

a. de către producători cu atestat b. de către agenți economici

4

5

Piața Ițcani

a. de către producători cu atestat b. de către agenți economici

4

5

Art. 4 Pentru folosirea terenului din piețe (fără contract) pentru vânzarea de produse agroalimentare

Piața Centrală și Piața En Gross a. de către producători cu atestat b. de către agenți economici

5

6

Piața Burdujeni și Piața Ițcani a. de către producători cu atestat b. de către agenți economici

4

5

Art. 5 Pentru depozitarea temporară a mărfurilor (produse vrac, lădițe, saci, butoaie) pe terenul din jurul meselor și tarabelor: 2 lei/mp/zi.

Art. 6 Pentru folosirea terenurilor din piețe pentru expunerea spre vânzare de:

a. Flori naturale

- producători cu atestat - agenți economici

5

6

b. Răsaduri

5

c. Pomi fructiferi

7

Art. 7 Pentru folosirea terenului din piețe pentru vânzarea de:

Tarif

lei/bucata/zi

a. păsări

4

b. păsări exotice

4

c. pești exotici

4 lei/acvariu/zi

d. pui de o zi

1

Art. 8 Pentru folosirea terenului din piețe pentru vânzarea de articole de larg consum:

Tarif

lei/mp/zi

a. produse meșteșugărești

6

Art. 9 Pentru folosirea meselor și tarabelor spre v:

înzarea obiectelor de ocazie în târg:

Tarif

lei/mp/zi

Piața Ițcani

  • a. la masă acoperită

  • b. la masă descoperită

2

1

Art. 10 Ocuparea unui loc public pe platformele adiacente în piețele agroalimentare de către:

Tarif

lei/oră

a. autoturisme

1

b. autovehicule până la It

2

c. autovehicule pânp la It cu remorcă

4

d. autovehicule între It și 3t

5

e. autovehicule peste 3t

6

f. autovehicule peste 3t cu remorcă

7