Hotărârea nr. 79/2021

HOTĂRÂRE,privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr.l 1742/14.0.2021, Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări Directe înregistrat sub nr. 11743/14.04.2021, a solicitărilor Consiliilor de administrație ale Grădiniței cu program prelungit „Gulliver”, Grădiniței cu program prelungit „1-2-3”, Grădiniței cu program prelungit prichindel”, Grădiniței cu program normal „Țăndărică”, Școlii Gimnaziale nr.l, Școlii Gimnaziale nr. 3, Școlii Gimnaziale „Jean Bart”, Școlii Gimnaziale nr. 6, Școlii Gimnaziale „Grigore Ghica Voievod”, Școlii Gimnaziale „I. Creangă”, Școlii Gimnaziale nr. 10, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, Colegiului Tehnic „Al .1, Cuza”, Colegiului Tehnic Petru Mușat”, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiului Național de Informatică „Spiru Haref ’ ,Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Liceului cu Program Sportiv Suceava, Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Seminarului Teologic Liceal Ortodox „ Mitropolitul Dosoftei” și Școlii Postliceale Sanitare Suceava și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.105, alin.2, lit.f, art.276 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și prevederile H.G nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

în temeiul art.129, alineat 2 lit. „d”, alineat 7 litera „a”, art.139, alineat 3 litera „a” și art.196, alineat 1, litera „a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care solicită decontarea navetei pe perioada ianuarie -august 2021, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Decontarea acestora se va face în limita creditelor bugetare repartizate centrelor bugetare menționate la capitolul 65.02- învățământ, articolul 20.01.07 - Transport.

Art 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și unitățile școlare solicitante vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRE^fej^’&E^EblNȚĂ

Nr. 79 dih2^;aptilie 2021


CONT SECRETAEMNEAZĂ

NERAL MUNICIPIU AN CIUTAC


MUNICIPIUL SUCEAVA

ANEXA LA HCL NR.

Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava și solicită decontarea cheltuielilor de transport

Nr. crt.

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

Numele și prenumele cadrului didactic și/sau personalului didactic auxiliar

Localitatea de domiciliu

Tip decont

Suma estimată ian - aug 2021 (lei)

1.

Grădinița cu program prelungit „Gulliver”

ALEXANDRU MARIA

TIȘĂUȚI

cv abonament

400

BULIGA ANDREEA

ȘCHEIA

cv abonament

450

CHIRIAC MARTA

ȘCHEIA

cv abonament

450

CIOBANU IONELA GABRIELA

MOARA NIC A

cv abonament

480

FLOREA CIPRIANA MARIA

HORODNICENI

cv abonament

790

MAZILU MARIA

VEREȘTI

Cv ch mij de transp in comun

830

MURARASU RALUCA

SF ILIE

cv abonament

595

PLUGARIU GABRIELA

ȘCHEIA

cv abonament

450

PAULENCU LILIANA

MIHOVENI

cv abonament

650

ROBU MIHAELA

SF ILIE

cv abonament

595

RIȘCA ELENA GABRIELA

ZAHAREȘTT

cv abonament

790

TOTAL

6.480

2.

Grădinița cu Program Prelungit „1-2-3”

LUNGU GETA

TIȘĂUȚI

cv abonament

600

TUDOSA DANA IULIANA

ZVORÎȘTEA

cv abonament

1.200

TOTAL

1.800

3.

Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel”

GHEAȚĂ PARASCHIVA

MITOCUL DRAGOMIRNEI

cv abonament

635

NOVAC ROXANA

DUMBRĂVENI

cv abonament

469

TOTAL

1.104

Nr. ort.

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

Numele și prenumele cadrului didactic și/sau personalului didactic auxiliar

Localitatea de domiciliu

Tip decont

Suma estimată ian - aug 2021 (lei)

4.

Grădinița cu Program Normal "Țăndărică”

BALAN DIANA

IPOTEȘTI

Carburant

666

BLÎNDU ALEXANDRA

MOARA NICA

Carburant

757

BOTEZ ELENA ANTOANETA

PLOPENI

Carburant

606

CODREANU ESTERA

PLOPENI

Carburant

606

LUPAȘCU VIORICA

ADÎNCATA

Carburant

637

ZAHARIA MARJA PAULA

MIHOVENI

Carburant

1.287

BORZA OANA

IPOTEȘTI

Carburant

876

ȚABREA CRISTINA ELENA

MIHOVENI

Carburant

1.709

TOTAL

7.144

5.

Școala Gimnazială nr.l

PETRUC MARIA

IPOTEȘTI

cv abonament

990

HURJUICRISTIGABRIEL

HURJUIENI

cv abonament

1.345

ILINCA PETRU

MĂRITEI

cv abonament

580

NISTOR GEORGETA

MITOCASI

cv abonament

335

TOTAL

3.250

6.

Școala Gimnazială nr.3

CICEU DOINA

REUSENI

cv abonament

1.000

LITVINCHEVICI MARIANA

SCHEIA

cv abonament

800

BELTIC MARIUS JIMY EMANUEL

CĂLUGĂRENI

cv abonament

500

TOTAL

2.300

7

Școala Gimnazială „Jean Bart”

CIAUNICA CIPRIAN DUMITRU

FĂLTICENI

cv abonament

1.613

ILINCÂI GEORGETA CAMELIA

MĂRIȚEI

Cv ch mij de transp in comun

1.347

CÎNTIC MONICA

HANTESTI

Cv ch mij de transp in comun

870

APĂVÂLOAIE ANDREEA ROXANA

HANTESTI

cv abonament

870

TOTAL

4.700

Nr. ort.

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

Numele și prenumele cadrului didactic și/sau personalului didactic auxiliar

Localitatea de domiciliu

Tip decont

Suma estimată ian - aug 2021 (lei)

8

Școala Gimnazială nr.6

LAZAR MARINELA

PLOPENI

Cv ch mij de transp in comun

462

HRECENIUC GABRIELA

IPOTEȘTI

Cv ch mij de transp in comun

462

BOICIUC JENICA

ȘERBĂUTI

900

TOTAL

1.824

9

Școala Gimnazială „Gr. Ghica Voievod”

PÎNZARIU BRÎNDUȘA

IPOTEȘTI

Carburant

1.233

TOTAL

1.233

10

Școala Gimnazială „I. Creangă”

JITARIU FELICIA

ADÎNCATA

cv abonament

1.700

DASCĂLU ELENA LAURA

MOARA NIC A

Carburant

900

GAVRILOVICI MIHAELA LAVINIA

BOSANCI

Carburant

1.000

LENESCHIGEORGETA

GURA HUMORULUI

Carburant

1.200

TOTAL

4.800

11

Școala Gimnazială nr. 10

ANDREI VERONICA

DUMBRĂVENI

cv abonament

1.155

AVASILOAIE ADINA

VEREȘTI

cv abonament

1.188

GĂITAN MIHAELA

PRELIPCA

cv abonament

1.200

IOV EUGEN

ILIȘEȘTI

cv abonament

1.584

NEAMȚU LUMINIȚA

VEREȘTI

cv abonament

1.188

TOTAL

6.315

12

Școala Gimnazială „Miron Costin”

ZETU VIORICA

ȘCHEIA

cv abonament

485

MITU PASCAL

ADÎNCATA

cv abonament

760

HETRIUC DOINA

VORONA JUD BT

cv abonament

1.734

BOICIUC CLAUDIA IOANA

MÂRIȚEIAMICĂ

cv abonament

140

PATRAUCEAN DELIA

PLOPENI

cv abonament

48

SCREPNIC ANGELA

ȘERBĂNEȘTI

cv abonament

798

TOTAL

3.965

13

Colegiul Tehnic "AL.I Cuza"

BICHELMIHAI

DOLHASCA

Carburant

1.414

BICHELLIA

DOLHASCA

Carburant

462

BOICIUC DANIELA

DĂRMĂNEȘTI

Carburant

234

BUNDUC ELENA

PLOPENI

Carburant

735

DOROFTEIANDREIA

FĂLTICENI

Carburant

1.296

IEREMIE MARIA

MOARA NICA

Carburant

1.176

Nr. cit.

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

Numele și prenumele cadrului didactic și/sau personalului didactic auxiliar

Localitatea de domiciliu

Tip decont

Suma estimată ian - aug 2021 (lei)

IEREMIE VALENTIN

MOARA NIC A

Carburant

882

ILISOIPARASCHIVA ALINA

BOTOSANA

Carburant

288

NICODIM ANDREI

FĂLTICENI

Carburant

1.512

ȘVARȚ MIHAELA DOINA

BRAȘCA

Carburant

1.134

TOTAL

9.133

14

Colegiul Tehnic "Petru Mușat"

HRIMIUC CORINA

GURA HUMORULUI

cv abonament

1.148

RUSUFLORICA

C-LUNG MOLDOVENESC

cv abonament

2.025

DANILETOLTEA

RADAUTI

cv abonament

1.100

TOTAL

4.273

15

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

POPESCU OCTAVIA CRISTINA

MITOCUL DRAGOMIRNEI

Carburant

600

ROIBU CRISTINA

BOSANCI

Carburant

500

LUPAN CRISTINA

GURA HUMORULUI

Carburant

1.000

DUMITRU MIHAELA DANIELA

ȘIRET

Carburant

1.300

MORARIU AURORA

UDEȘTI

Carburant

1.000

HOANCĂ MIHAELA

LITENI

Carburant

1.200

TOTAL

5.600

16

Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu"

CIOBANU IUSTINA BRÂNDUȘA

C-LUNG MOLDOVENESC

Carburant

1.700

COSMA CRISTINA

ILIȘEȘTT

Carburant

1.100

TOTAL

2.800

17

Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir"

ARSINTESCU MARIANA

FĂLTICENI

cv abonament

2.112

VASILICA CLAUDIA

IPOTEȘTI

cv abonament

924

CIOBANU IUSTINA BRÂNDUȘA

C-LUNG MOLDOVENESC

cv abonament

1.288

CIOBÎCĂ ALINA DELIA

PĂTRÂUȚI

cv abonament

1,540

PANAITE LILIANA

ȘCHEIA

cv abonament

880

FETCU MIHAI CRISTIAN

FĂLTICENI

cv abonament

1.848

TOTAL

8.592

18

Colegiul Național de Informatică " Spiru Haret"

BURSUC ION

BOSANCI

Carburant

700

VASILOVICIIULIANA

MĂLINI

Carburant

3.400

OSTAFICIUC OLTIȚA

STROIEȘTI

cv abonament

600

ROȘIORUL IONEL

MOARA

Carburant

600

AMARIUCHI TEODORA

GURA HUMORULUI

cv abonament

1.000

TOTAL

6.300

Nr. crt.

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

Numele și prenumele cadrului didactic și/sau personalului didactic auxiliar

Localitatea de domiciliu

Tip decont

Suma estimată ian - aug 2021 (lei)

19

Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu"

BABAN CĂLIN'

FĂLTICENI

cv abonament

715

BURACIUCIULIA

MITOCUL DRAGOMIRNEI

cv abonament

810

CHIRU CLAUDIAIULIANA

BOTOȘANI

cv abonament

1.678

COSTANDACHE CIPRIAN

MITOCUL DRAGOMIRNEI

cv abonament

810

COSTACHE ANGELICA

MOARA-NICA

cv abonament

990

CIRIMPEI MĂRICEL

BOTOȘANI

cv abonament

984

CREȚUNECULAI

MĂLINI

cv abonament

1.456

GAGIU OVIDIU

PLOPENI

cv abonament

570

GAGIU RICIARD

MOARA

cv abonament

540

HREȚCANU CIPRIAN IONEL

HĂRTOP

cv abonament

2.415

LUNGU CRISTIAN

BOTOȘANI

cv abonament

470

MITITIUC CEZAR

HÂNȚEȘTI

Cv ch mij de transp în comun

655

MOROȘANU ADRIAN

BOTOȘANI

cv abonament

1.226

PAMPARÂUIOSIF

DUMBRĂVENI

cv abonament

547

PETROVICICORINA

BĂLĂCEANA

cv abonament

1.032

SCHIPOR RALUCA

MOARA

cv abonament

348

SMOCHINĂ CONSTANTIN

PLOPENI

cv abonament

372

TOTAL

15.618

20

Liceul cu Program Sportiv

COCOȘ ANA

ȘCHEIA

cv abonament

770

DOROFTEIMARIA

LITENI

cv abonament

1.700

DONDAȘ GABRIELA

IPOTEȘTI

cv abonament

840

HUȚANU ANGELA

MOARA

cv abonament

840

MAFTEIANCUTA

SFILIE

cv abonament

90

DANCIU MÂRIUȚA

STROIEȘTI

cv abonament

600

PAPUC CONSTANTIN

LISAURA

cv abonament

370

TAMBA BOGDAN

BALACEANA

cv abonament

650

SERBAN MIHAELA

MOARA NICA

cv abonament

500

TIRDEA ROXANA IONELA

STAMATE

Cv ch mij de transp in comun

500

TOTAL

6.860

CHOLEVA CONSTANTIN

IPOTEȘTI

Carburant

1.020

COROCAESCU ALINA

COROCÂIESTI

Carburant

1.100

MONACU VASILE

ȘCHEIA

Carburant

500

Nr. crt.

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

Numele și prenumele cadrului didactic și/sau personalului didactic auxiliar

Localitatea de domiciliu

Tip decont

Suma estimată ian - aug 2021 (lei)

21

Colegiul Național "Ștefan cel Mare"

MURARIU IULIA

HÂNȚEȘTI

cv abonament

1.140

DRANCA BOGDAN

MOARA

Carburant

600

MARCU OVIDIU MARIAN

MOARA

Carburant

600

MARCU DANIELA

MOARA

Carburant

550

TOTAL

5.510

22

Colegiul Național "Mihai Eminescu"

CIOCAN SORIN

FĂLTICENI

cv abonament

1.560

CIOBANU CRISTINA

PLOPENI

cv abonament

340

CATARGIU ANAMARIA

SCHEIA

cv abonament

500

LUCHIAN CRISTINA

COROCAIESTI

cv abonament

1.000

PROTIUC ANGELICA

MĂRIȚEI

cv abonament

1.750

GHEORGHIȚÂ MIHAELA

ȘCHEIA

cv abonament

850

GAVRILOVICIVERONICA

IPOTEȘTI

cv abonament

1.000

TOTAL

7.000

23

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”

ȘOLDĂNESCU MIHAELA

FĂLTICENI

Carburant

2.380

BUCEVSCHIANGELA

GURA HUMORULUI

Carburant

3.500

MIHALCEA ȘTEFAN

GURA HUMORULUI

Carburant

1.820

SOFIAN ALEXANDRU

IPOTEȘTI

Carburant

595

ȚEBREAN LIVIA TEODORA

MOLID

Carburant

800

NISTORGEORGETA

MITOCAȘI

Carburant

500

VALENCIUC IO AN PAUL

VOLOVAȚ

Carburant

2.300

IUȘCĂ PAUL HRISTEA

HOLBOCA

Carburant

1.840

PRISTAVU COSMIN CONSTANTIN

DOROHOI

Carburant

560

VALICĂ EMANUEL

VATRA DORNEI

Carburant

700

TANASAOANA

PÂTRĂUȚI

Carburant

1.050

ANDRIESEI SABINA MIHAELA

HÂNȚEȘTI

Cv ch mij de transp

1.260

TOTAL

17.305

24

Școala Postliceală Sanitară Suceava

HORGA ANDREEA IOANA

FĂLTICENI

Carburant

1.800

BUHA OANA MIHAELA

FĂLTICENI

Carburant

1.632

TOTAL

3.432

TOTAL GENERAL

137.338

Serviciul Finanțare învățământ și încasări directe, Ec. Mihaela Siriteanu