Hotărârea nr. 46/2021

Hotărâre privind aprobare “Regulament privind drepturi, obligaţii şi sancţiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobare “Regulament privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 4546 din 15.03.2021, și Raportul Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport nr. 4547 din 15.03.202.

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 13 din 4 februarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ținând seama de prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. Iși alin.3, art. 196, alin. 1, lit. „a”, art. 198 alin. 1 și 2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă „Regulament privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice” - anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


PREȘEDINTE DE , LUCIAN HAR^b^(®B


CONTR SECRETAR

Jrs. IUNICIPIU


Anexa nr. 1

REGULAMENT PRIVIND DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI SANCȚIUNI ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE TROTINETE ELECTRICE

Art. 1 DISPOZIȚII GENERALE

Locațiile standurilor de încărcare:

 • 1- Primărie - Sediul administrativ al Municipiului Suceava - B-dul, 1 Mai;

 • 2- Centru - Piața 22 Decembrie - Str. Nicolae Bălcescu;

 • 3- Burdujeni - Parcul Copilului, zona Moldova - Str. Calea Burdujeni;

 • 4- Cetate - Cetatea de Scaun a Sucevei - Str. Parcului;

 • 5- Obcini - Spațiu de joacă - Str. Victoriei;

 • 6- Curcubeu - parcare Doma, lângă Banca Transilvania - B-dul. George Enescu;

 • 7- Centrul de Tradiții - Centrul pentru susținerea tradițiilor bucovinene - Str. Universității;

 • 8- Mărășești - Parc Mărășești - Str. Mărăști;

 • 9- Bucovina - Magazin Bucovina - Str. Ștefan cel Mare;

 • 10- Parc Central - între Banca BCR și Parchet - Str. Ștefan cel Mare;

 • 11- Centrul Cultural - Centrul Cultural al Municipiului Suceava - Str. Mihai Eminescu;

 • 12- Zona Agrement - Zona de Agrement “Tătărași” - Str. Roma.

Program de funcționare:

Serviciul închiriere trotinete

LUNI - DUMINICĂ între orele 07:00 - 21:30 (pot surveni modificări în funcție de perioada anului) Dispecerat - Telefon: 0757 045 605

LUNI - DUMINICĂ între orele 07:00 - 21:30 (pot surveni modificări în funcție de perioada anului)

Tarife: 0,50 lei/pomire

0,40 lei/minut (în cazul în care utilizatorul parchează trotineta în stand prețul se reduce la 0,30 lei/minut) După descărcarea și instalarea aplicație pe telefon este necesar ca utilizatorul să parcurgă următorii pași:

 • - completarea numărului de telefon (urmând ca utilizatorul să primească un cod de activare a contului provizoriu);

completarea adresei de e-mail (utilizatorul va fi notificat de către administratori despre obligativitatea trimiterii unei fotografii cu cartea de identitate/pașaport și o fotografie a utilizatorului făcute cu telefonul - selfie - prin care se dovedește că utilizatorul este același cu persoana din cartea de identitate). Administratorul serviciului va analiza în termen de 48h corectitudinea datelor și va da acceptul pentru activarea finală a contului.

Art. 2 MODALITĂȚI DE UTILIZARE

 • 1) Municipiul Suceava închiriază trotinete persoanelor cu vârsta de peste 16 ani înregistrați în sistemul Suceava - EcoRide, la tarifele afișate.

 • 2) Pentru a beneficia de serviciul de închiriere trotinete, solieitanții trebuie să dobândească statutul de utilizator. Acesta se obține prin descărcarea aplicației de închiriere a trotinetelor Suceava-EcoRide și acceptarea „Regulamentul privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice”.

 • 3) Durata de folosință a trotinetei este de maximum 2 ore. La depășirea duratei de timp alocată unei utilizări, contul persoanei va fi suspendat pentru accesul la serviciul de închiriere trotinete, începând cu data și ora de la care s-a înregistrat depășirea.

SUCEAVAȚ

ee^bRide

 • 4) Trotinetele se blochează și deblochează numai prin intermediul aplicației Suceava - EcoRide.

 • 5) Deblocarea trotinetei este posibilă doar atunci când nivelul bateriei este de cel puțin 30%, cu o folosință ulterioară de aproximativ 15 minute.

 • 6) Pe parcursul zilei, un utilizator are dreptul să utilizeze un număr nelimitat de trotinete, cu o durată maximă de 2 ore pentru o comandă. Nu este posibilă ridicarea altei trotinete atât timp cât utilizatorul nu a închis cursa cu trotineta ridicată anterior.

 • 7) Pentru situațiile în care nu este posibilă deplasarea trotinetei până la cel mai apropiat stand de încărcare, utilizatorul are dreptul să solicite sprijin prin dispeceratul municipiului Suceava.

 • 8) Serviciul de închiriere trotinete este disponibil în lunile aprilie - octombrie în funcție de condițiile meteo, iar programul de funcționare precizat anterior se poate modifica în funcție de anotimp.

 • 9) Municipiul Suceava oferă posibilitatea acordării de vouchere

pentru utilizatori, atât cu ocazia diferitelor manifestări sau sărbători cât și pentru fidelitate. Valoarea acestora este de minim 10 lei.

Art. 3 ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA

 • 1) înregistrarea se realizează on-line prin intermediul aplicației Suceava - EcoRide disponibilă gratuit în Google Play și App Store, urmând pașii indicați.

 • 2) Clientul este obligat să anunțe imediat dispeceratul municipiului Suceava în momentul în care au loc modificări ale datelor personale.

Art. 4 CONDIȚII DE UTILIZARE

 • 1) închirierea de trotinete nu poate fi utilizată:

 • a) de persoanele care nu au împlinit 16 ani;

 • b) pentru transportul de pasageri sau animale de companie conform OUG nr. 13 din 04.02.2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. I punctul 7 alineatul (5) „Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice. ”;

 • c) pentru transportul de substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase;

 • d) pentru a participa la curse de trotinete sau evenimente de testare a trotinetelor;

 • e) pentru a fi subînchiriate la terți;

 • f) în situații de: vânt puternic, furtuni sau prin apă;

 • g) de persoane care sunt sub influența alcoolului, a drogurilor, a substanțelor psihoactive, a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

 • h) de persoane care depășesc greutatea de 100 kg, conform recomandărilor de utilizare.

 • 2) Utilizatorul este obligat:

 • a) să cunoască instrucțiunile de utilizare afișate în standurile de trotinete;

 • b) să respecte reglementările privind traficul rutier (Codul rutier);

 • c) să folosească bunul închiriat doar pe raza teritorială stabilită și prezentată în aplicația Suceava - EcoRide;

 • d) să folosească bunul închiriat doar pentru transport;

 • e) să se deplaseze numai pe pista pentru biciclete așa cum a fost definită prin art. 6 pct. 25 din OUG nr. 195 din 12.12.2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare: “Subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului, a acostamentului sau pista separată de drum special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice. ”

 • - în lipsa acestei piste, circulația trotinetelor este permisă pe trotuare cu o lățime corespunzătoare sau pe sectoarele de drum conform OUG nr. 13 din 04.02.2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. I punctul 5. Alineatul (3) "Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe

pista respectivă, în lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.";

 • f) să nu înstrăineze trotineta ridicată, să nu comunice numele de utilizator și parola aplicației unei alte persoane. In caz contrar utilizatorul poate ajunge să răspundă penal și/sau material pentru daunele produse în perioada în care trotineta a fost utilizată în numele său;

 • g) să-și asume răspunderea civilă față de daunele și pagubele provocate atât prestatorului cât și persoanelor sau bunurilor private sau proprietăților publice;

 • h) înaintea utilizării, să verifice dacă sunt bine fixate ghidonul si roțile, dacă accelerația si frânele (atât cea electrica cât și cea mecanică) pot fi acționate iar în cazul în care trotineta nu corespunde, să o retumeze în standul de încărcare și să acceseze altă trotinetă. Trotineta necorespunzătoare se va depune în standul de încărcare din care a fost ridicată în maxim cinci minute, iar utilizatorul trebuie să anunțe dispeceratul sau să trimită e-mail pe adresa suport@suceava-ecoride.ro.

 • i) pe întreaga perioada de închiriere, utilizatorul nu are voie să intervină asupra stării tehnice sau reglajelor echipamentului închiriat;

 • j) să verifice trotineta și să-și asume funcționarea în bune condiții a acesteia;

 • k) să folosească echipamentul închiriat în condiții de exploatare normală și să evite lovirea, pierderea parțială sau totală a echipamentului închiriat. în cazul avarierii/pierderii/furtului trotinetei din culpa utilizatorului, acesta din urmă va suporta cheltuielile aferente;

 • 1) să anunțe telefonic dispecerul municipiului Suceava la apariția oricărei defecțiuni survenite precum și în cazul în care are probleme la ridicarea/depunerea trotinetei în standul de încărcare;

 • m) să cunoască și să aplice reglementările privind circulația pe drumurile publice, potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

 • n) în caz de furt, să anunțe imediat Poliția la 112 și dispeceratul municipiului Suceava, raportând incidentul;

 • o) utilizatorului i se recomandă să nu depășească viteza de 15 km/h pentru siguranța sa și a trotinetei.

 • 3) Nu faceți nicio mișcare periculoasă în timpul conducerii și țineți ambele mâini pe ghidon, în timpul deplasării picioarele trebuie să fie pe platforma trotinetei.

 • 4) Nu încercați să conduceți trotineta electrică pe scări sau denivelări mai înalte de 3 cm pentru că aceasta se poate răsturna, cauzând accidentarea conducătorului și/sau daune trotinetei.

 • 5) în cazul utilizării neautorizate a trotinetei, Municipiul Suceava are dreptul de a bloca contul clientului și de a interzice solicitantului închirierea de trotinete pe viitor.

 • 6) După ce a fost notificat cu privire la blocarea contului său, clientul nu mai are dreptul de a utiliza serviciul de închiriere de trotinete. Pentru a redobândi dreptul de a utiliza acest serviciu, clientul trebuie să depună o solicitare în acest sens, Ia dispeceratul municipiului Suceava la adresa de e-mail: suport @suceava-ecoride.ro.

Art. 5 STAREA TROTINETEI

 • 1) înainte de utilizare, clientul trebuie să se familiarizeze cu modul de funcționare a trotinetei, citind instrucțiunile de utilizare.

 • 2) înainte de a începe deplasarea pe trotinetă, clientul are obligația de a cunoaște problemele legate de siguranța traficului și de a verifica funcționalitatea și deficiențele trotinetei (capacitatea funcțională a luminii și sistemul de frânare).

 • 3) Dacă la începutul utilizării, clientul depistează existența unei defecțiuni tehnice care ar putea afecta siguranța rutieră, sau aceasta apare în timpul utilizării, clientul va notifica imediat dispeceratul Municipiului Suceava și va opri utilizarea trotinetei. Defecțiuni, cum ar fi, de exemplu: deteriorarea roții sau a sistemului de frânare (atât cel electric-roata față cât și cel manual-roata spate) trebuie să fie raportate imediat.

Art. 6 SANCȚIUNI

 • 1) în cazul în care trotineta este abandonată sau utilizatorul nu se asigură că trotineta este depusă corect în standul de încărcare sau în zonele agreate din aplicație, accesul acestuia la serviciul de închiriere trotinete va fi restricționat.

 • 2) Pentru daunele produse din vina sa, utilizatorul serviciului de închiriere trotinete este de acord cu plata despăgubirilor pentru aducerea bunului la condițiile inițiale. Utilizatorul se angajează să răspundă material sau, după caz, penal pentru prejudiciile produse din vina sa, entităților economice și/sau persoanelor fizice.

 • 3) în urma constatării deteriorării trotinetei, Municipiul Suceava își rezervă dreptul de a sancționa utilizatorul cu o amenda cuprinsa între minim 400 lei și maxim 3000 lei, în funcție de gradul de avariere.

Art. 7 COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

 • 1) In cazul unui accident în care pe lângă utilizator sunt implicate și alte persoane sau proprietăți ale terților, utilizatorul este obligat să contacteze imediat Poliția apelând 112 și dispeceratul municipiului Suceava, apelând numărul de telefon: 0757 045 605.

 • 2) Clientul, care nu se conformează acestui comportament, va fi răspunzător pentru toate consecințele care decurg din încălcarea acestei obligații și pentru toate pagubele pricinuite Municipiului Suceava și terților.

Art, 8 PROTECȚIA DATELOR

 • 1) Municipiul Suceava are dreptul de a stoca datele personale ale utilizatorului furnizate prin completarea declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal din aplicație și se angajează să utilizeze aceste date numai în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016. Datele stocate sunt păstrate în siguranță, ferite de accesul persoanelor neautorizate. Ștergerea lor se va efectua la cererea expresă a utilizatorului prin e-mail la adresa suport@ suceava-ecoride.ro sau în momentul desființării serviciului de închiriere trotinete electrice.

 • 2) Municipiul Suceava are dreptul să transmită autorităților, în cazul solicitării, informații despre client.

 • 3) Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016.

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ