Hotărârea nr. 22/2021

Hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.Drimariasv, ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces Ia o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr.5110/18.02.2021, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr.5111/18.02.2021, Avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul HCL nr. 263/30.08.2018;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și a HG nr. 962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) liț.q), precum și ale art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava, prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data repartizării locuințelor pentru tineri, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, conform prevederilor HCL nr. 263 din 30.08.2018.

Art.3. Se stablilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplată, următoarele sume, după cum urmează:

  • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 2 camere și 1.500 lei pentru apartamentele cu 3 camere din Ansamblul Metro - BL 30;

  • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 1 cameră și 1.500 lei pentru apartamentele cu 2 camere din Ansamblul Privighetorii și Ansamblul Metro-Petrom;

  • A rt.4. Garanția se achită de beneficiar înainte de emiterea repartiției. Nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

  • A rt.5. Primarul municipiului Suceava prin Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    MUNICIPIULUI CIUTAC


Nr. 22 din 25 februarie 2021

Anexă

Lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava

Nr. Crt.

Nume și prenume

PCT

1.

HUȚAN IONELA VALENTINA

82

2.

PETRICIAC ANDREEA OANA

66

3.

AXINIAANCA

65

4.

SEMENIUC CĂTĂLIN CONSTANTIN

64

5.

COJOCARU MARIA

64

6.

HRIȚCU OVIDIU-PAUL

63

7.

CURPĂN MIOARA- ELENA

63

8.

BERARIU ALEXANDRA-GEORGIANA

62

9.

HATNEAN AURELIA MARICICA

61

10.

ICHIM ANA-MARIA

61

11.

DASCĂLU ANCA-LAURA

61

12.

ȚIBICHI BIANCA-ELENA

61

13.

JURESCHIANDREI-IONUȚ

60

14.

DULA MANUELA GEORGIANA

60

15.

JABA LOREDANA CRISTINA

60

16.

CURELUȘĂ LUIZA FLORENTINA

59

17.

GROSU ANDREI

59

18.

NEGEL ELIZAIULIANA

59

19.

PANDURU GABRIEL

59

20.

LUȚAC ANDRADA-ELENA

59

21.

BOGHIU ANA-ECATERINA

59

22.

GROSU ALEXANDRU

58

23.

ȘTIRBU VLAD-DANIIL

58

24.

FILIP ALEXANDRA

57

25.

ROMAN GABRIELA

57

26.

CIORNEI DANIEL-SEBASTIAN

57

27.

ȘOVEAMIHAELA

57

28.

ONICIOAIE SIMONA ADRIANA

56

29.

NEAȚĂ ALEXANDRA TEODORA

56

30.

BOTUȘAN ALEXANDRU

56

31.

VATAMANU ALEXANDRA

56

32.

HUZDUP IONUȚ-PETRU

56

33.

VATAVU DUMITRU ALIN

55

34.

GÂTMAN FLORIN DANIEL

55

35.

SIBECHIROXANA-ALEXANDRA

55

36.

CODĂU GABRIELA-MIHAELA

55

37.

GÎTMAN PETRUȚA ANGELA

55

38.

BOGDAN RALUCA-MARIA

55

39.

PENCIUC RODICA-MARIA

55

40.

BOTEZATU SILVIA FLORENTINA

55

41.

MISIUC TIBERIU

55

42.

HUDIȘTEANU ALEXANDRA

55

43.

CUTAȘ LUCIAN-FLORENTIN

55

44.

CIOBANU DANIELA-MANUELA

55

45.

MARIN ANDREE A-ALEXANDRA

55

46.

AVRĂMIAIONUȚ

55

47.

NICHITALIVIU ȘTEFAN

54

48.

RUSU ANDREEA NICOLETA

54

49.

PASCARIU LEVLPETRICĂ

54

50.

BORHAN TIBERIU

54

51.

ONUȚI GEORGIANA ANCUȚA

53

52.

SCARLATACHE ROXANA-ESTERA

53

53.

OPRIȘAN DANIELA

53

54.

ADOMNICĂI VALENTINA ALINA

53

55.

SAVIN BRÎNDUȘA

53

56.

SANDU IULIAN MARIAN

53

57.

OLOIERIOAN DANUȚ

53

58.

BODNARI CLAUDIU-ANDREI

53

59.

BLÎNDU CLAUDIA-IULIANA

53

60.

MĂRIA ELENA

53

61.

UNGUREANU ȘTEFAN

52

62.

DUMITRESCU ALEXANDRA-ELENA

52

63.

ZAHARIA OVIDIU-FLORIN

52

64.

FRANCIUC SIMINA GEANINA

52

65.

MITOCARU ELENA

52

66,

MACOVEI RĂZVAN

52

67.

MIHĂILĂ RALUCA

52

68.

UNGUREANU MIHAELA-PARASCHIVA

52

69.

ILIE IULIAN-CRISTIAN

52

70.

GHEORGHE ELENA BIANCA

52

71.

ROTARU LUCIAN

51

72.

MIHUȚĂ ALINA-GEORGIANA

51

73.

CLIMENCU MĂDĂLINA

51

74.

ZEPCIUC ALEXANDRU RAZVAN

50

75.

LUNGU ANDREI-ALEXANDRU

50

76.

BUMBU IOANA-SORINA

50

77.

MANOLE DANIELA VIORICA

50

78.

ECOBOAEA SIMONA MARIA

50

79.

PĂDURARIU PETRUȚA-MIHAELA

50

80.

ONICĂ ALEXANDRU

50

81.

CUZA ALEXANDRA ELENA

50

82.

COJOCARIU DRAGOȘ MIHAIL

50

83.

SCHIPOR RADU MARIAN

50

84.

SCHIPOR IOANA TEODORA

50

85.

MUNTEANU BIANCA

50

86.

PUIȚĂU ANGELICA-TEODORA

50

87.

STOICA ANA-MIHAEL A

49

88.

VAȘCHIU ADRIAN MARCEL

48

89.

LAZARIUC RUXANDRA-CEZARA

48

90.

GONTARIUIOANA-ANDRADA

47

91.

BOTUȘAN DIANA-ALEXANDRA

47

92.

CALANCEA FLORIN-IONUȚ

47

93.

BORȘ GEORGE

46

94.

NEGREA MARIUS-ALEXANDRU

45

95.

FLUTUR SERGIU

45

96.

SNAIDER MIHAELA

44

97.

ZĂHĂRESCU MARIAN -ALEXANDRU

44

98.

CHIFAN SANDRA-NICOLETA

44

99.

BOSÎNCEANU ELENA

43

100.

STOICA ANDREI

43

101.

BLEANCA GEORGIANA

42

102.

NISTOR SABRINA MARIANA

42

103.

ALEXIUC BIANCA-DIANA

42

104.

GAGEAIONUȚ

42

105.

BĂRGĂU MĂDĂLINA- CRISTINA

41

106.

SLEVOACĂ GHEORGHIȚĂ

41

107.

BEJENARU CLAUDIU-SEVERIN

41

108.

NISTOR CRISTIAN MARIAN

40

109.

UNGUREANU VLAD

40

110.

HORECICA ALINA-EMILIA

33