Hotărârea nr. 21/2021

Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu, înregistrată cu nr. 5108/18.02.2021, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr.5109 /18.02.2021, cât și Avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul HCL nr. 263 din 30.08.2018 au fost adoptate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava, avizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr. 104404/13.09.2018, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Suceava cu nr. 32103/25.09.2018;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și a HG nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit q), precum și ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii, realizată prin programul ANL, prezentată în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, prezentată în anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data repartizării locuințelor pentru tineri, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, conform prevederilor HCL nr.263 din 30.08.2018.

Art.4. Se stabilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplată, următoarele sume, după cum urmează:

  • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 2 camere și 1.500 lei pentru apartamentele cu 3 camere din Ansamblul Metro - Bl. 30;

  • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 1 cameră și 1.500 lei pentru apartamentele cu 2 camere din Ansamblul Privighetorii și Ansamblul Metro-Petrom;

  • A rt.5. Garanția se achită de beneficiar, înainte de emiterea repartiției. Nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

  • A rt.6. Primarul municipiului Suceava prin Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit

Nr. 21 din 25 februarie 2021

LISTA CUPRINZÂND SOLICTTANȚII CARE AU ACCES LA O LOCUINȚĂ PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, REALIZATĂ PRIN PROGRAMUL ANL

Nr. Crt.

Nume și prenume

1.

ADAMM1HAI

2.

ADOMNICĂI VALENTINA ALINA

3.

ADUMITROAEI BOGDAN-DUMITRU

4.

AFRĂSÂNIE VLAD-ADRIAN

5.

AIOANEINICOLETA

6.

ALBU DIANA IOANA

7.

ALBU MARJA DOMNICA

8.

ALEXIUC BIANCA-DIANA

9.

ANDRUȘCÂ COSMIN GHEORGHE

10.

ANTOCHI SORIN

11.

ANTON MARIUS COSTEL

12.

APĂVĂLOAIE MIHAIGELU

. 13.

ASAFTEIIONUȚ-RĂZVAN

14.

ASOFRONIE RAMONA DELIA

15.

AVASILOAEIAURELIAN

16.

AVĂDĂNEIIRINA D UMITRELA

17.

AVRĂMIAIONUȚ

18.

AXINIAANCA

19.

BABII GABRIELA NICILETA

20.

BANU MIHAELA SABINA

21.

BAZGA ALIN IOAN

22.

BĂLĂNICĂ DANTES PATRIK

23.

BĂRGĂU MĂDĂLINA- CRISTINA

24.

BÂRLEAN ALEXANDRU

25.

BEJENARU CLAUDIU-SEVERIN

26.

BERARI ANDREEA-ELENA

27.

BERARIU ALEXANDRA-GEORGIANA

28.

BERARU ANAMARIA

29.

BIVOL ANDREI-ILIE

30.

BIVOL CĂTĂLIN

31.

BÎGU DIANA-GEORGIANA

32.

BLEANCA GEORGIANA

33.

BLÎNDU CLAUDIA-IULIANA

34.

BODNAR ROXANA ELENA

35.

BODNARI CLAUDIU-ANDREI

36.

BOGDAN RALUCA-MARIA

37.

BOGHIU ANA-ECATERINA

38.

BOICIUC DIANA ELENA

39.

BORHAN TIBERIU

40.

BORȘ GEORGE

41.

BOSÎNCEANU ELENA

42.

BOTEZATU SILVIA FLORENTINA

43.

BOTUȘAN ALEXANDRU

44.

BOTUȘAN DIANA-ALEXANDRA

45.

BOZOMALA ADRIAN MIHAI

46.

BRĂDĂȚAN IL1E FLORIN

47.

BRUSTUREANU CUCU MIHAELA ALEXANDRA

48.

BUCACIUC SAMUEL-ANDREI

49.

BUHĂCIANU MARINELA

50.

BULIGAANDREEA-ANDRIANA

51.

BUMBUIOANA-SORINA

52.

BUNDUC CĂTĂLIN

53.

BURDUJA IONELA SÎNZIANA

54.

BURLACU GEORGIANA MIHAELA

55.

CAL ANCEA FLORIN-IONUȚ

56.

CAMÎRZAN ALEXANDRU FLORIN

57.

CARAGEA ADRIANA IULIA

58.

CARDASIM ALEXANDRA ELENA

59.

CĂRNĂREASA MARIUS COSTEL

60.

CĂRUCERIU ANDREEA

61.

CHETRARIU ANDREEA ANCA

62.

CHETRARU FLORIN GHEORGHE

63.

CHIBAC COSTEL FLORIN

64.

CHIFAN SANDRA-NICOLETA

65.

CHIRILĂ ALINA

66.

CHIRIUC CRISTINA

67.

CHIȘCANANDRA

68.

CHITEALĂ NICOLAE FLORIN

69.

CIOB ANU ALIN

70.

CIOBANU DANIELA-MANUELA

71.

CIORNEI DANIEL-SEBASTIAN

72.

CIUBOTARIU MARIUS SORIN

73.

CIUBOTARU BIANCA

74.

CIUCIUDĂU BOGDAN IULIAN

75.

CIUHAN COSMIN PETRICĂ

76.

CIUHAN PETRONELA ANDREEA

77.

CIUTAC ANDREI

78.

CÎRDEIMIHAELA CRISTINA

79.

CLIM ANDREEA

80.

CLIM BOGDAN IOAN

81.

CLIMENCU MĂDĂLINA

82.

CODĂU GABRIELA-MIHAELA

83.

COJOCARI ANCA-MARIA

84.

COJOCARIU DRAGOȘ MIHAIL

85.

COJOCARIU SAMUEL

86.

COJOCARU MARIA

87.

COLOMISCHILAURA

88.

COMARIȚAN NICOLAE

89.

CORDUNEANU FLORIN CĂTĂLIN

90.

CORNE ANU CĂTĂLIN

91.

CORNEANU IOANA ALINA

92.

COSMACIUC ALINA FLORENTINA

93.

COSOVANU LUCIAN MIHAI

94.

COSTEA MIHAI

95.

COSTINIUC RĂZVAN FLORIN

96.

COVARIUC ȘTEFAN

97.

COZMA CEZAR CONSTANTIN

98.

COZMACIUC DANIELA MARIA

99.

CRISTESCU DANIEL-ALEXANDRU

100.

CROITOR MITRUȚ

101.

CUCOȘ OVIDIU

102.

CURELUȘĂ LUIZA FLORENTINA

103.

CURPĂN MIOARA- ELENA

104.

CUȘNIR ANAMARIAIULIA

105.

CUTAȘ LUCIAN-FLORENTIN

106.

CUZA ALEXANDRA ELENA

107.

DASCĂLU ANCA-LAURA

108.

DINU IOANA-CRISTINA

109.

DRANCA MIHAELA

110.

DRĂGOI ȘTEFAN ALIN

111.

DUCA DIANA -SÎNZIANA

112.

DUL A MANUELA GEORGIANA

113.

DUMITRAȘ CODRUȚ

114.

DUMITRESCU ALEXANDRA-ELENA

115.

DUTCIUC ANA MARIA

116.

ECOBOAEA SIMONA MARIA

117.

ELISEI ANDREI MARIAN

118.

FEIGEL IULIA EUGENIA

119.

FILIP ALEXANDRA

120.

FILIP MARIA PETRONELA

121.

FLOREAN IULIAN VASILE

122.

FLUTUR IULIAN MIHAI

123.

FLUTUR SERGIU

124.

FRANCIUC SIMINA GEANINA

125.

GAGEAIONUȚ

126.

GAVRILUȚE TIBERIU MARIAN

127.

GÂTMAN FLORIN DANIEL

128.

GEMĂNAR ADRIANA GEORGETA

129.

GHEORGHE ELENA BIANCA

130.

GHERMAN MIHAELA OANA

131.

GHIDERSA ȘTEFAN-IONUȚ

132.

GÎNDACIOAN BOGDAN

133.

GÎTMAN PETRUȚA ANGELA

134.

GOLEA IONICA

135.

GONTARIUIOANA-ANDRADA

136.

GORAȘ ANA MARIA

137.

GORINCIOI ION

138.

GRECU IULIAN CRISTIAN

139.

GRIG GABRIEL

140.

GRIGOREAN TIPA CIPRIAN

141.

GROSU ALEXANDRU

142.

GROSU ANDREI

143.

GROZAVU ANA BRÎNDUȘ A

144.

GURANDAANA-MARIA

145.

HATNEAN AURELIA MARICICA

146.

HAUREȘ VASILE CRISTIAN

147.

HĂNCEANU IONELA MIHAEL A

148.

HÎNCU SERGIU

149.

HLIHORGINA

150.

HODOROABĂ DANIELA

151.

HORECIC A ALINA-EMILIA

152.

HRAB ANDRA IOANA

153.

HRISCU MARCEL CONSTANTIN

154.

HRIȘCĂ MARIA ANDREEA

155.

HRIȘCĂ MARUSIAC RALUCA

156.

HRIȚCU OVIDIU-PAUL

157.

HRIȚUC ANDREEA CRISTINA

158.

HUDIȘTEANU ALEXANDRA

159.

HUMELNICUIULIA- VALENTINA

160.

HUȚAN IONELA VALENTINA

161.

HUȚANU ADRIAN

162.

HUȚU CĂTĂLINA TEODORA

163.

HUZDUP IONUȚ-PETRU

164.

ICHIM ANA-MARIA

165.

ICUȘCĂ ANGEL RĂZVAN

166.

IGNĂTESCU IULIAN

167.

ILAȘIANAMARIA

168.

ILIE IULIAN-CRISTIAN

169.

IO VAN VALENTINA IULIANA

170.

IREMCIUC DANUȚ-MARIUS

171.

ISPIRGIANINA

172.

IȚCUȘ BOGDAN-ALEXANDRU

173.

IVANMIHAELA

174.

JABA LOREDANA CRISTINA

175.

JARJU IOANA MARIANA

176.

JIDIUC MIHAIVASILE

177.

JOREAIOANA-SIMONA

178.

JUCEVELIN

179.

JUCAN SOFIA-OANA

180.

JUCAN VICTOR

181.

JURAVLE TUDOR PETRU

182.

JURESCHIANDREI-IONUȚ

183.

LASLOVICIGABRIELA

184.

LAZARIUC RUXANDRA-CEZARA

185.

LAZAROVICI ANAMARIA

186.

LAZURCĂ FLORIN

187.

LEUCĂ VALENTIN MIHAI

188.

LUCA ALEXANDRA

189.

LUCA ANDREI NICOLAIE

190.

LUNGU ANDREI-ALEXANDRU

191.

LUNGU DANIEL

192.

LUNGU IOAN

193.

LUPASCIUC VASILE

194.

LUȚAC ANDRADA-ELENA

195.

MACOVEI RĂZVAN

196.

MACOVEICIUC MIHAELA

197.

MACOVICIUC ANDREI CĂTĂLIN

198.

MAMCIUC DANA MIHAELA

199.

MAMCIUC ELENA

200.

MANOLE DANIELA VIORICA

201.

MARIN ANDREEA-ALEXANDRA

202.

MARȚOLEAIONUȚ

203.

MARUNEAC MARIA LĂCRĂMIOARA

204.

MAXEMIUC PETRONELA DIANA

205.

MAXIM ALIN IONUȚ

206.

MAXIM ANCUȚA MIHAELA

207.

MĂRIA ELENA

208.

MIHAI CRISTIAN

209.

MIHĂILĂ ANDREEA IRINA

210.

MIHĂILĂ RALUCA

211.

MIHUȚĂ ALINA-GEORGIANA

212.

MIRON VALENTINA ALINA

213.

MISIUC TIBERIU

214.

MITOCARU ELENA

215.

MITUL SCHI ALINA IONELA

216.

MOCANUANCA

217.

MOROȘAN ELENA MONICA

218.

MOROȘAN FLORIN

219.

MOROZAN MARA LARISA

220.

MORUZ CRENGUȚA IULIANA

221.

MORUZI LĂCRĂMIOARA

222.

MOȘNEAGU ADRIANA

223.

MUNTEANU ANDREEA IULIANA

224.

MUNTEANU BIANCA

225.

MURGOCIPETRONELA

226.

MUSCĂ GABRIEL GHEORGHE

227.

MUSCĂ IONUȚ-FLORIN

228.

NAGHI PETRU

229.

NAGYIULIA SORINA

230.

NAIDA MARIANA

231.

NEAȚĂ ALEXANDRA TEODORA

232.

NEDELCU IRENE ROXANA

233.

NEGEL ELIZA IULIANA

234.

NEGREA MARIUS-ALEXANDRU

235.

NEGRU NADIA

236.

NENIC ANDREEA

237.

NICHITALIVIU ȘTEFAN

238.

NICHITEAN IONELA RALUCA

239.

NISTOR CRISTIAN MARIAN

240.

NISTOR SABRINA MARIANA

241.

NUȚU DOINA RODICA

242.

OANEA ADRIAN BOGDAN

243.

OCU IONEL ANDREI

244.

OLARIU RALUCA-GEORGIANA

245.

OLOIERIOAN DANUȚ

246.

ONICĂ ALEXANDRU

247.

ONICIOAIE SIMONA ADRIANA

248.

ONUȚI GEORGIANA ANCUȚA

249.

OPRIȘAN DANIELA

250.

OSTIPOC ANDREI VIOREL

251.

PAICU MARIUS ȘTEFAN

252.

PALAGHICIUC ELENA

253.

PANDURU GABRIEL

254.

PAPUC ROBERT LUCIAN

255.

PASCARIU LEVI-PETRICĂ

256.

PATENTARIU ELENA LARISA

257.

PAULIUC PETRU ADRIAN

258.

PAVĂL ALEXANDRU VASILE

259.

PĂDURARIU PETRUȚA-MIHAELA

260.

PĂDURARIU VALENTIN

261.

PĂDURARU RAMONA ELENA

262.

PENCIUC RODICA-MARIA

263.

PETRARU BOGDAN-FLORIN

264.

PETRICIAC ANDREEA OANA

265.

PETRUC MIHAI GABRIEL

266.

PETRUCA GAGIU ANDREEA

267.

PLEȘCA ALEXANDRA-MANUEL A

268.

PLUGARIU COSTEL SAMUEL

269.

PODARU ANCA NICOLETA

270.

POPAANCA

271.

POPA IOANA

272.

POPESCUANDA

273.

POPESCU ANDREEA

274.

POPESCU OVIDIU ȘTEFAN

275.

PRICOPIE ALEXANDRU-MARIAN

276.

PRIS ACARU ANCUȚA ELENA

277.

PROBOTEANU CONSTANTIN-CLAUDIU

278.

PROBOTEANU FLORIN-GEORGIAN

279.

PUIȚĂU ANGELICA-TEODORA

280.

RACU AM ALIA MARI A

281.

RACU BOGDAN ILIE

282.

RADU ION ALIN

283.

RĂILEANU SIMONANICOLETA

284.

ROGOZ RALUCA

285.

ROIBU CIPRIAN

286.

ROMAN GABRIELA

287.

ROMAN IONUȚ ADRIAN

288.

ROTARU LUCIAN

289.

ROZNOVE ANU IULIAN

290.

RUSU ANDREEA NICOLETA

291.

RUSU DORU TEODOR

292.

RUSU IULIANA

293.

RUSU MĂDĂLINA DUMITRIȚA

294.

RUSU OVIDIU ALEXANDRU

295.

RUXANDRA PETRUȚA

296.

SAGHIU ANDREEA CĂTĂLINA

297.

SAGHIU ANDREI RĂZVAN

298.

SANDU IULIAN MARIAN

299.

SAVA ȘTEFAN

300.

SAVIN BRÎNDUȘA

301.

SĂVUȚ ANCUȚA-IONEL A

302.

SCARLATACHE ROXANA-ESTERA

303.

SCHIPOR IOANA TEODORA

304.

SCHIPOR RADU MARIAN

305.

SEMENIUC CĂTĂLIN CONSTANTIN

306.

SIBECHIROXANA-ALEXANDRA

307.

SIMION CONSTANTIN

308.

SIMION DANIEL

309.

SIMIONESCU IOANA

310.

SIMIONESEI FLORINA ADRIANA

311.

SÎRBU FLORINA ALINA

312.

SLEVOACĂ GHEORGHIȚĂ

313.

SNAIDER MIHAELA

314.

SOFRONIA NICOLAE CIPRIAN

315.

SPAINE ALINA VALENTINA

316.

SRODER GRETA

317.

STANCIU ANA MARIA

318.

STOICA ANA-MIHAEL A

319.

STOICA ANDREI

320.

STOLERU SIMONA VERONA

321.

STRATON ANDREI RADU

322.

STRUGARIU OLIVIA LARISA

323.

STURZU LAURA CĂTĂLINA

324.

ȘERBAN ANDREI CEZAR

325.

ȘFABUANGELA

326.

ȘOVEAMIHAELA

327.

ȘPAC EDUARD-ADRIAN

328.

ȘTEFAN LOREDANA-MARINELA

329.

ȘTEFAN MIHAI

330.

ȘTEFAN VERONICA

331.

ȘTIRBU VL AD-D ANIIL

332.

ȘUTU ALEXANDRU MIHAI

333.

TANASE PAUL TUDOR

334.

TAȘCĂ MIHAELA ADRIANA

335.

TATAR ALINA

336.

TATARU CRISTINA MĂRIOARA

337.

TCACIUC ANIȘOARA

338.

TEIȘ ANU ALEXANDRU

339.

TELEAGĂ VALENTIN-GEORGE

340.

TEMNEANU IONELA

341.

TEODORESCU DANIEL

342.

TIRON DANIELA

343.

TÎMPESCU CRINA ELENA

344.

TOCAN ANDREI

345.

TODOSI IONICĂ DANIEL

346.

TODOSI TUDOR

347.

TURCULEȚ ANDREI

348.

ȚABREA MĂRIOARA

349.

ȚIBICHIBIANCA-ELENA

350.

UNGUREANU MIHAELA-PARASCHIVA

351.

UNGUREANU ROBERT CORNELIU

352.

UNGUREANU ȘTEFAN

353.

UNGUREANU VLAD

354.

URICIUC ANA MARI A

355.

VAȘCHIU ADRIAN MARCEL

356.

VATAMANU ALEXANDRA

357.

VATAVU DUMITRU ALIN

358.

VATAVU OANA-FLORINA

359.

VĂIDEANU VLAD ALEXANDRU

360.

VÂRVARA ANA-MARIA

361.

VOVCIUC GABRIELA

362.

VRONSKI SEBASTIAN-FLORENTIN

363.

VULTUR GEORGE-RĂZVAN

364.

ZAHARIA OVIDIU-FLORIN

365.

ZAITZ CIPRIANIONUȚ

366.

ZAMFIRACHE LAVINIA

367.

ZAVADA ANDREEA MIHAELA

368.

ZĂHĂRESCU MARIAN -ALEXANDRU

369.

ZELENCIUC GABRIEL ALEXANDRU

370.

ZEPCIUC ALEXANDRU RĂZVAN

371.

ZVANCIUC SERGIU CONSTANTIN

LISTA PRIVIND STABILIREA ORDINII DE PRIOPRITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, REALIZATĂ PRIN PROGRAMUL ANL

Nr. Crt.

Nume și prenume

1.

HUȚAN IONELA VALENTINA

2.

PETRICIAC ANDREEA OANA

3.

AXINIAANCA

4.

SEMENIUC CĂTĂLIN CONSTANTIN

5.

COJOCARU MARIA

6.

HRIȚCU OVIDIU-PAUL

7.

CURPĂN MIOARA- ELENA

8.

BERARIU ALEXANDRA-GEORGIANA

9.

HATNEAN AURELIA MARICICA

10.

ICHIM ANA-MARIA

11.

DASCĂL U ANCA-L AURA

12.

ȚIBICHIBIANCA-ELENA

13.

JURESCHIANDREI-IONUȚ

14.

DULA MANUELA GEORGIANA

15.

JABA LOREDANA CRISTINA

16.

CURELUȘĂ LUIZA FLORENTINA

17.

GROSU ANDREI

18.

NEGEL ELIZAIULIANA

19.

PANDURU GABRIEL

20.

LUȚAC ANDRADA-ELENA

21.

BOGHIU ANA-ECATERINA

22.

GROSU ALEXANDRU

23.

ȘTIRBU VL AD-DANIIL

24.

FILIP ALEXANDRA

25.

ROMAN GABRIELA

26.

CIORNEI DANIEL-SEBASTIAN

27.

ȘOVEAMIHAELA

28.

ONICIOAIE SIMONA ADRIANA

29.

NEAȚĂ ALEXANDRA TEODORA

30.

BOTUȘAN ALEXANDRU

31.

VATAMANU ALEXANDRA

32.

HUZDUP IONUȚ-PETRU

33.

VATAVU DUMITRU ALIN

34.

GÂTMAN FLORIN DANIEL

35.

SIBECHI ROX AN A-ALEXANDRA

36.

CODĂU GABRIELA-MIHAELA

37.

GÎTMAN PETRUȚA ANGELA

38.

BOGDAN RALUCA-MARIA

39.

PENCIUC RODICA-MARIA

40.

BOTEZATU SILVIA FLORENTINA

41.

MISIUC TIBERIU

42.

HUDIȘTEANU ALEXANDRA

43.

CUTAȘ LUCIAN-FLORENTIN

44.

CIOBANU DANIELA-MANUELA

45.

MARIN ANDREEA-ALEXANDRA

46.

AVRĂMIAIONUȚ

47.

NICHITALIVIU ȘTEFAN

48.

RUSU ANDREEA NICOLETA

49.

PASCARIU LEVI-PETRICĂ

50.

BORHAN TIBERIU

51.

ONUȚI GEORGIANAANCUȚA

52.

SCARLATACHE ROXANA-ESTERA

53.

OPRIȘAN DANIELA

54.

ADOMNICĂI VALENTINA ALINA

55.

SAVIN BRÂNDUȘA

56.

SANDU IULIAN MARIAN

57.

OLOIERIOAN DANUȚ

58.

BODNARICLAUDIU-ANDREI

59.

BLÎNDU CLAUDIA-IULIANA

60.

MĂRIA ELENA

61.

UNGUREANU ȘTEFAN

62.

DUMITRESCU ALEXANDRA-ELENA

63.

ZAHARIA OVIDIU-FLORIN

64.

FRANCIUC SIMINA GEANINA

65.

MITOCARU ELENA

66.

MACOVEI RĂZVAN

67.

MIHĂILĂ RALUCA

68.

UNGURE ANU MIHAEL A-PARASCHIVA

69.

ILIE IULIAN-CRISTIAN

70.

GHEORGHE ELENA BIANCA

71.

ROTARU LUCIAN

72.

MIHUȚĂ ALINA-GEORGIANA

73.

CLIMENCU MĂDĂLINA

74.

ZEPCIUC ALEXANDRU RĂZVAN

75.

LUNGU ANDREI-ALEXANDRU

76.

BUMBUIOANA-SORINA

77.

MANOLE DANIELA VIORICA

78.

ECOBOAEA SIMONA MARIA

79.

PĂDURARIU PETRUȚA-MIHAELA

80.

ONICĂ ALEXANDRU

81.

CUZ A ALEXANDRA ELENA

82.

COJOCARIU DRAGOȘ MIHAIL

83.

SCHIPOR RADU MARIAN

84.

SCHIPOR IOANA TEODORA

85.

MUNTEANU BIANCA

86.

PUIȚĂU angelica-teodora

87.

STOICA ANA-MIHAEL A

88.

VAȘCHIU ADRIAN MARCEL

89.

LAZARIUC RUXANDRA-CEZARA

90.

GONTARIUIOANA-ANDRADA

91.

BOTUȘAN DIANA-ALEXANDRA

92.

CALANCEA FLORIN-IONUȚ

93.

BORȘ GEORGE

94.

NEGREA MARIUS-ALEXANDRU

95.

FLUTUR SERGIU

96.

SNAIDER MIHAEL A

97.

ZĂHĂRESCU MARIAN -ALEXANDRU

98.

CHIFAN SANDRA-NICOLETA

99.

BOSÎNCEANU ELENA

100.

STOICA ANDREI

101.

BLEANCA GEORGIANA

102.

NISTOR SABRINA MARIANA

103.

ALEXIUC BIANCA-DIANA

104.

GAGEAIONUȚ

105.

BĂRGĂU MĂDĂLINA- CRISTINA

106.

SLEVOACĂ GHEORGHIȚĂ

107.

BEJENARU CLAUDIU-SEVERIN

108.

NISTOR CRISTIAN MARIAN

109.

UNGUREANU VLAD

110.

HORECIC A ALINA-EMILIA

111.

ZVANCIUC SERGIU CONSTANTIN

112.

CIUBOTARIU MARIUS SORIN

113.

STRUGARIU OLIVIA LARISA

114.

MURGOCIPETRONELA

115.

POPESCU OVIDIU ȘTEFAN

116.

RUSU DORU TEODOR

117.

MIHAI CRISTIAN

118.

MIRON VALENTINA ALINA

119.

SÎRBU FLORINA ALINA

120.

IOVAN VALENTINA IULIANA

121.

STURZU LAUR A CĂTĂLINA

122.

ȘTEFAN VERONICA

123.

MOROȘAN ELENA MONICA

124.

HRIȘCĂ MARIA ANDREEA

125.

POPESCU ANDREEA

126.

CHIBAC COSTEL FLORIN

127.

FILIP MARIA PETRONELA

128.

OCU IONEL ANDREI

129.

ANTON MARIUS COSTEL

130.

GÎNDACIOAN BOGDAN

131.

TEIȘANU ALEXANDRU

132.

NICHITEAN IONELA RALUCA

133.

CUȘNIR ANAMARIAIULIA

134.

POPA IOANA

135.

BOICIUC DIANA ELENA

136.

RADU ION ALIN

137.

MUSCĂ GABRIEL GHEORGHE

138.

ALBU MARI A DOMNICA

139.

CORNEANU CĂTĂLIN

140.

TATAR ALINA

141.

NAGYIULIA SORINA

142.

BANU MIHAELA SABINA

143.

MIHĂILĂ ANDREEA IRINA

144.

GRIGOREAN TIPA CIPRIAN

145.

SAVA ȘTEFAN

146.

CARDASIM ALEXANDRA ELENA

147.

CORDUNEANU FLORIN CĂTĂLIN

148.

PETRUCA GAGIU ANDREEA

149.

GHERMAN MIHAELA O ANA

150.

LUNGUIOAN

151.

LUCA ANDREI NICOLAIE

152.

URICIUC ANA M ARTA

153.

SPAINE ALINA VALENTINA

154.

RUXANDRA PETRUȚA

155.

ȚABREA MĂRIO ARA

156.

BRUSTUREANU CUCU MIHAELA ALEXANDRA

157.

MORUZI LĂCRĂMIOARA

158.

PAULIUC PETRU ADRIAN

159.

HUȚU CĂTĂLINA TEODORA

160.

ICUȘCĂ ANGEL RÂZVAN

161.

JUCAN VICTOR

162.

LUPASCIUC VASILE

163.

TAȘCĂ MIHAELA ADRIANA

164.

SIMIONESEI FLORINA ADRIANA

165.

BODNAR ROXANA ELENA

166.

MAXIM ANCUȚA MIHAELA

167.

MOROZAN MARA LARISA

168.

ILAȘI ANAMARIA

169.

RACU BOGDAN ILIE

170.

COMARIȚAN NICOLAE

171.

APĂVĂLOAIE MIHAIGELU

172.

BERARU ANAMARIA

173.

ROMAN IONUȚ ADRIAN

174.

MORUZ CRENGUȚA IULIANA

175.

COSTEA MIHAI

176.

CIUHAN PETRONEL A ANDREEA

177.

CHIȘCAN ANDRA

178.

MAMCIUC DANA MIHAELA

179.

COLOMISCHI LACRA

180.

HRAB ANDRA IOANA

181.

JIDIUC MIHAIVASILE

182.

POPAANCA

183.

ȘTEFAN MIHAI

184.

GORAȘ ANA MARIA

185.

MACOVEICIUC MIHAELA

186.

SIMION DANIEL

187.

COZMA CEZAR CONSTANTIN

188.

RUSU IULIANA

189.

HÎNCU SERGIU

190.

LASLOVICIGABRIELA

191.

RĂILEANU SIMONA NICOLETA

192.

MACOVICIUC ANDREI CĂTĂLIN

193.

S AGHIU ANDREI RĂZVAN

194.

ASOFRONIE RAMONA DELIA

195.

CORNEANU IOANA ALINA

196.

CROITOR MITRUȚ

197.

TÎMPESCU CRINA ELENA

198.

PODARU ANCA NICOLETA

199.

CHITEALĂ NICOLAE FLORIN

200.

AVASILOAEIAURELIAN

201.

CHIRIUC CRISTINA

202.

BUNDUC CĂTĂLIN

203.

PĂDURARU RAMONA ELENA

204.

ROZNOVEANU IULIAN

205.

JURAVLE TUDOR PETRU

206.

ZAITZ CIPRIAN IONUȚ

207.

TOCAN ANDREI

208.

ȘUTU ALEXANDRU MIHAI

209.

HUȚANU ADRIAN

210.

MAXEMIUC PETRONELA DIANA

211.

ELISEI ANDREI MARIAN

212.

BOZOMALA ADRIAN M1HAI

213.

CARAGEA ADRIANA IULIA

214.

PAICU MARIUS ȘTEFAN

215.

CIUCIUDĂU BOGDAN IULIAN

216.

ZAVADA ANDREEA MIHAEL A

217.

CHETRAR1U ANDREEA ANCA

218.

ZELENCIUC GABRIEL ALEXANDRU

219.

CĂRNĂREASA MARIUS COSTEL

220.

DRANCA MIHAEL A

221.

BRĂDĂȚANILIE FLORIN

222.

HRIȘCĂ MARUSIAC RALUCA

223.

OSTIPOC ANDREI VIOREL

224.

COZMACIUC DANIELA MARIA

225.

CHETRARU FLORIN GHEORGHE

226.

HRIȚUC ANDREEA CRISTINA

227.

ȘERBAN ANDREI CEZAR

228.

ZAMFIRACHE LAVINIA

229.

CLIM BOGDAN IOAN

230.

TODOSITUDOR

231.

FLUTUR IULIAN MIHAI

232.

PETRUC MIHAI GABRIEL

233.

RACU AM ALIA MARIA

234.

CAMÎRZAN ALEXANDRU FLORIN

235.

SAGHIU ANDREEA CĂTĂLINA

236.

PAVĂL ALEXANDRU VASILE

237.

TATARU CRISTINA MÂRIOARA

238.

CÎRDEIMIHAELA CRISTINA

239.

FEIGEL IULIA EUGENIA

240.

ROIBU CIPRIAN

241.

ANDRUȘCĂ COSMIN GHEORGHE

242.

OANEA ADRIAN BOGDAN

243.

HRISCU MARCEL CONSTANTIN

244.

MAXIM ALIN IONUȚ

245.

CIOB ANU ALIN

246.

ADAM MIHAI

247.

JARJU IOANA MARIANA

248.

TCACIUC ANI Ș OARA

249.

HLIHOR GINA

250.

PATENTARIU ELENA LARIS A

251.

SRODERGRETA

252.

CUCOȘ OVIDIU

253.

LAZURCĂ FLORIN

254.

STANCIU ANA MARIA

255.

SIMION CONSTANTIN

256.

ȘFABUANGELA

257.

ANTOCHI SORIN

258.

SOFRONIANICOLAE CIPRIAN

259.

AVĂDĂNEIIRINA DUMITREL A

260.

NUȚU DOINA RODICA

261.

VĂIDEANU VLAD ALEXANDRU

262.

IGNĂTESCU IULIAN

263.

ASAFTEIIONUȚ-RĂZVAN

264.

MARȚOLEAIONUȚ

265.

JUC EVELIN

266.

MUNTE ANU ANDREEA IULIANA

267.

MOROȘ AN FLORIN

268.

HAUREȘ VASILE CRISTIAN

269.

PALAGHICIUC ELENA

270.

MOCANUANCA

271.

STOLERU SIMONA VERONA

272.

LEUCĂ VALENTIN MIHAI

273.

TEODORESCU DANIEL

274.

MOȘNEAGU ADRIANA

275.

GRIG GABRIEL

276.

FLOREAN IULIAN VASILE

277.

ROGOZ RALUCA

278.

IVANMIHAELA

279.

TODOSI IONICĂ DANIEL

280.

MITULSCHI ALINA IONELA

281.

CIUTAC ANDREI

282.

PLUGARIU COSTEL SAMUEL

283.

COVARIUC ȘTEFAN

284.

VATAVU OANA-FLORINA

285.

DUTCIUC ANA MARIA

286.

DRĂGOI ȘTEFAN ALIN

287.

BAZGA ALIN IOAN

288.

VOVCIUC GABRIELA

289.

COJOCARIU SAMUEL

290.

GROZAVU ANA BRÎNDUȘ A

291.

BUHĂCIANU MARINELA

292.

NAID A MARIANA

293.

LUNGU DANIEL

294.

BĂLĂNICĂ DANTES PATRIK

295.

CIUHAN COSMIN PETRICÂ

296.

COSOVANU LUCIAN MIHAI

297.

SIMIONESCU IOANA

298.

GRECU IULIAN CRISTIAN

299.

RUSU OVIDIU ALEXANDRU

300.

GAVRILUȚE TIBERIU MARIAN

301.

AIOANEINICOLETA

302.

CIUBOTARU BIANCA

303.

ADUMITROAEI BOGDAN-DUMITRU

304.

VULTUR GEORGE-RĂZVAN

305.

BURLACU GEORGIANA MIHAELA

306.

STRATON ANDREI RADU

307.

HUMELNICUIULIA- VALENTINA

308.

PETRARU BOGDAN-FLORIN

309.

ALBU DIANA IOANA

310.

TIRON DANIELA

311.

GURAND A ANA-MARIA

312.

CLIM ANDREEA

313.

NEGRU NADIA

314.

MAMCIUC ELENA

315.

NEDELCUIRENE ROXANA

316.

JOREA IO ANA-SIMONA

317.

TELEAGĂ VALENTIN-GEORGE

318.

BÎGU DIANA-GEORGIANA

319.

COSTINIUC RĂZVAN FLORIN

320.

CĂRUCERIU ANDREEA

321.

PRISACARU ANCUȚA ELENA

322.

BUCACIUC SAMUEL-ANDREI

323.

DUMITRAȘ CODRUȚ

324.

UNGUREANU ROBERT CORNELIU

325.

RUSU MĂDĂLINA DUMITRIȚA

326.

VÂRVARAANA-MARIA

327.

MARUNEAC MARIA LĂCRĂMIOARA

328.

BABII GABRIELA NICILETA

329.

TANASE PAUL TUDOR

330.

MUSCĂ IONUȚ-FLORIN

331.

COSMACIUC ALINA FLORENTINA

332.

DUCA DIANA -SÎNZIANA

333.

BIVOL ANDREI-ILIE

334.

NENIC ANDREEA

335.

CHIRILĂ ALINA

336.

BURDUJA IONELA SÎNZIANA

337.

PAPUC ROBERT LUCIAN

338.

DINU IOANA-CRISTINA

339.

POPESCUANDA

340.

TEMNEANU IONELA

341.

BÂRLEAN ALEXANDRU

342.

GORINCIOI ION

343.

GEMĂNAR ADRIANA GEORGETA

344,

HODOROABĂ DANIELA

345.

TURCULEȚ ANDREI

346.

GOLEA IONICA

347.

CRISTESCU DANIEL-ALEXANDRU

348.

SĂVUȚ ANCUȚA-IONELA

349.

VRONSKI SEBASTIAN-FLORENTIN

350.

IȚCUȘ BOGDAN-ALEXANDRU

351.

LAZAROVICI ANAMARIA

352.

GHIDERSA ȘTEFAN-IONUȚ

353.

PLEȘCAALEXANDRA-MANUELA

354.

PRICOPIE ALEXANDRU-MARIAN

355.

IREMCIUC DANUȚ-MARIUS

356.

HĂNCEANU IONELA MIHAELA

357.

NAGHI PETRU

358.

COJOCARI ANCA-MARIA

359.

BERARI ANDREEA-ELENA

360.

PĂDURARII! VALENTIN

361.

OLARIU RALUCA-GEORGIANA

362.

PROBOTEANU CONSTANTIN-CLAUDIU

363.

PROBOTEANU FLORIN-GEORGIAN

364.

LUCA ALEXANDRA

365.

BULIGAANDREEA-ANDRIANA

366.

ISPIR GIANINA

367.

JUCAN SOFIA-OANA

368.

ȘTEFAN LOREDANA-MARINELA

369.

BIVOL CĂTĂLIN

370.

AFRĂSÂNIE VLAD-ADRIAN

371.

ȘPAC EDUARD-ADRIAN