Proces verbal din 30.04.2020

Proces verbal şedinţă din 30 aprilie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.priinariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 30 aprilie 2020

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României - art. 50 ”Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contractul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

în temeiul Dispoziției nr. 1002 din 24.04.2020 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 30 aprilie 2020, ora 14,00.

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ședința ordinară, a Consiliului Local al municipiului Suceava a fost convocată pentru ziua de joi, 30 aprilie 2020, ora 14:00 conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la dispoziție.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.

Sunt prezenți 23 consilieri locali.

Dl. Harșovschi, prezintă ordinea de zi o supune la vot.

  • 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 23 martie 2020, 26 martie 2020, 3 aprilie 2020, 8 aprilie 2020, 13 aprilie 2020;

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2020, pe cele două secțiuni .‘Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 4. Proiect de hotărâre privind diminuarea valorii finanțării rambursabile și modificarea anexei nr. 1 aprobate prin HCL nr. 365/19.12.2019, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de 27.966.605,98 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017 cu privire la organizarea unor ceremonii în vederea premierii cuplurilor sucevene care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea suspendării temporare a activității din Complexul Comercial Bazar și sistarea plății chiriei pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, terenurile ocupate de terasele sezoniere, precum și terenul ocupat de operatorul economic a cărui activitate este sistată prin Ordonanța nr.l din 17 martie 2020 Militară privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomemerările de persoane și circulația transfiontalieră a unor bunuri, pe întreaga durată a situației de urgență decretată de Guvernul României-inițiator Primarul municipiului Suceava

VOT: Da - 23 voturi

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl. Secretar General al municipiului Suceava , solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

Punctul 1 Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 23 martie 2020,26 martie 2020,3 aprilie 2020,8 aprilie 2020,13 aprilie 2020;

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2020, pe cele două secțiuni:Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-16 voturi

Abț-7 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind diminuarea valorii finanțării rambursabile și modificarea anexei nr. 1 aprobate prin HCL nr. 365/19.12.2019, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de 27.966.605,98 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017 cu privire la organizarea unor ceremonii în vederea premierii cuplurilor sucevene care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea suspendării temporare a activității din Complexul Comercial Bazar și sistarea plății chiriei pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, terenurile ocupate de terasele sezoniere, precum și terenul ocupat de operatorul economic a cărui activitate este sistată prin Ordonanța nr.l din 17 martie 2020

Militară privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomemerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, pe întreaga durată a situației de urgență decretată de Guvernul României-inițiator Primarul municipiului Suceava


Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-23 voturi


Hotărârea a fost adoptată


Dl. Harșovschi Imcian,.T>reșMirtteșe de ședință, declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului                            ’


PREȘEDINTEI

LUCIAN HAR:


SECRETAR GENER L AL MUNICIPIULUI Jrs. IOIUTAC


întocmit, Delia Romega