Proces verbal din 13.04.2020

Proces verbal şedinţă din 13 aprilie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 13 aprilie 2020

în conformitate cu prevederile Decretului nr, 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României - art 50 ”Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contractul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

în temeiul Dispoziției nr. 971 din 13.04,2020 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 13 aprilie 2020, ora 15:15.

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al municipiului Suceava a fost convocată pentru ziua de miercuri, 13 aprilie 2020, ora 15:15 conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la dispoziție.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.

Sunt prezenți 22 consilieri locali, lipsește dl. ARĂMESCU ADRIAN

Dl. Harșovschi, prezintă ordinea de zi o supune la vot.

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile-cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr, cadastral 40983-C2, din incinta Colegiului Național de Informatică “Spini Haret”, -internatul nr.l, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. cadastral 52766-C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, -colegiul nr.l în suprafață de 593 mp, identic cu nr.cadastral 47995-C1 din incinta Colegiului Național “Mihai Eminescu” către Spitalul Județean de Urgență Suceava “Sfântul loan cel Nou” -secția pentru bolnavi oligo/asimpotomatici-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui număr de 2000 teste pentru diagnosticare moleculară Real Time PCR-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării hranei personalului Spitalului Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava care au optat pentru carantinarea voluntară în spațiile puse la dispoziție în căminul C2 al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

VOT: Da - 22 voturi

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl. Secretar General al municipiului Suceava, solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile-cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983-C2, din incinta Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret”, -internatul nr.l, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. cadastral 52766-C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, -colegiul nr.l în suprafață de 593 mp, identic cu nr.cadastral 47995-CI din incinta Colegiului Național “Mihai Eminescu” către Spitalul Județean de Urgență Suceava “Sfântul loan cel Nou” -secția pentru bolnavi oligo/asimpotomatici-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui număr de 2000 teste pentru diagnosticare moleculară Real Time PCR-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării hranei personalului Spitalului Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava care au optat pentru carantinarea voluntară în spațiile puse la dispoziție în căminul C2 al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Dl. Harșovschi Lucian, președinteșe de ședință, declară închise lucrările ședinșei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava , convocată de îndată din data de 13 aprilie 2020. s