Proces verbal din 08.05.2020

Proces verbal şedinţă din 8 mai 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 8 MAI 2020

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României - art. 50 „Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contractul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”.

în temeiul Dispoziției nr. 1.065 din 08.05.2020 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 8 MAI 2020, ora 14.00.

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al municipiului Suceava a fost convocată pentru ziua de vineri, 8 MAI 2020, ora 14.00 conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la dispoziție.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.

Sunt prezenți 23 consilieri locali.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi o supune la vot:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui număr de 10 ventilatoare transport / urgență tip Oxivent Oxi4, 10.000 măști de unică folosință și 1.000 combinezoane de protecție TNT de 60 gr/mp, închidere cu fermoar și fixare pe încheieturi și glezne - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea „Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2020” al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA-23

Ordinea de zi a fost aprobată.

^\d1 Secretar general al municipiului Suceava solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui număr de 10 ventilatoare transport / urgență tip Oxivent Oxi4, 10.000 măști de unică folosință și 1.000 combinezoane de protecție TNT de 60 gr/mp, închidere cu fermoar și fixare pe încheieturi și glezne - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind modificarea „Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2020” al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA - 23

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Viceprimar Harșovschi, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, convocată de îndată, din data de 8 mai 2020.


SECRETAR GENEI^L AL MUNICIPIULUI Jrs. I®N CIUTAC

întocmit,