Proces verbal din 07.07.2020

Proces verbal şedinţă din 07 iulie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 7 iulie 2020

D-na Zarojanu , președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare , convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 1327/06.07.2020, pentru data de 07.07.2020, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 17 consilierii locali. Lipsesc motivat consilierii locali Buciac Gabriel, Cemescu Marius, Fuior lulia, Irimie Cristian , Păduraru Andrei și Roibu Marcel.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, d-na Violeta Bujorean-șef Serviciu acte administrative .

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

D-na Zarojanu Informează că din cauza condițiilor speciale , care necesită măsuri de distanțare socială procedura de exprimare a votului se va face prin ridicarea maîinii și supune la vot această modalitate de vot.

VOT-Da-17 voturi

D-na Zarojanu , președintele de ședință prezintă ordinea de zi și o supune la vot.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Sală Polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.333 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

Se supune la vot ordinea de zi

VOT- DA-17 voturi

Punctul ITroiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru            r

investiția “Sală Polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava” - inițiator

Primarul municipiului Suceava

DL Primar- mulțumește consilierilor locali pentru participarea la această ședință convocată de îndată , în ceea ce privește proiectul în discuție s-a solicitat de la minister să fie aprobați indicatorii tehnico-economici foarte repede pentru a fi analizați în comitetul tehnico-economic , după care se va merge pe partea de licitație, proiectare și execuție .

Din anul 2009 se are în vedere realizarea acestui obiectiv și a fost depus proiectul la Ministerul Dezvoltării, dar la acel moment nu s-a primit finanțare pentru acest obiectiv. După care în anul 2016 a fost reluat acest demers , moment în care dl. Cioloș , Prim ministrul de la acel moment a fost de acord cu această investiție și a fost depus la minister , doar că studiul de fezabilitate întocmit de municipalitate avea o valoare de 22 milioane euro cu tot cu TVA.Din păcate odată cu schimbarea guvernării sala Polivalentă nu a mai fost o prioritate și acest proiect a fost lăsat de o parte. Anul trecut , în noiembrie s-a purtat o discuție la Compania Națională de Investiții , moment la care s-a decis că este nevoe de un nou studiu de fezabilitate , pentru că trecuseră 10 ani de la cel realizat anterior.La începutul lunii ianuarie a avut loc licitația pentru studiul de fezabilitate , s-a mai întârziat vreo două luni din cauza pandemiei, dar în acest moment este gata studiul de fezabilitate . Acest studiu nu-1 avem în totalitate , proiectantul are contract cu Compania Națională de Investiții . Proiectul tip al Sălii Polivalente presupune o clădire de tip D+P + 2E , care cuprinde mai multe module .Suprafața utilă este de 25.000 mp, în care sunt 2 săli de sport propriu zise , 6 piste bowling , săli de expoziție , săli de conferințe de presă , spații tehnice, spații comerciale. Sunt prevăzute și 715 locuri de parcare , din care 6 locuri sunt pentru autobuze.. Noua valoare a Sălii Polivalente este de 38.299.565,91 euro inclusiv TVA.

Dl. Primar prezintă proiectul Sălii Polivalente precizând că demisolul cuprinde spații pentru practicarea sportului și spații aferente acestora ( vestiare , spații de depozitare ) , spații pentru recuperare medicală, spații comerciale , magazine , spații culturale. La cota zero sunt spații comerciale magazine tip chioșc, restaurant cafenea, spații anexe- grupuri sanitare , spații culturale și spații de conferință., La etajul I sunt amplasate spații administrative, birouri și sala de întânniri, spații comerciale tip chioșc restaurant, spații anexe -grupuri sanitare, garderobe, spatii pentru conferințe .La etajul n cota -t-lOm , vor fi spații pentru televiziune, gradene și spații tehnice. Dl. primar -prezintă și planșe cu imaginea de ansamblu a acestui obiectiv .Studiul de fezabilitate în original nu îl are municipiul pentru că beneficiarul este Compania Națională de Investiții.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-17 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.333 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

DL Primar-hotărârea aprobată în anul 2018 se actualizează în sensul în care pe aceleași valori aprobate pentru acest proiect se mai pot achiziționa încă 7 autobuze mici, astfel că în loc de 25 autobuze mari și 10 mici vor fi 25 autobuze mari și 17 autobuze mici. Precizează că 15 autobuze mari sunt prinse într-o licitație centralizată la Ministerul Dezvoltării.în final împreună cu cele 5 pe care le avem în exploatere vom avea un număr de 62 de autobuze electrice.

Propune votarea acestei modificări de suplimentare a numărului de autobuze ce vor fi achiziționate , respectiv 7 bucăți.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre,

VOT-Da-17 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Primar -în contexul situației actuale , generate de pandemia mondială , solicită acceptul consilierilor locali de mutare a consolelor de la masa de ședință , în vederea respectării prevederilor de distanțare socială.

Se supune la vot această propunere.

VOT- Da-17 voturi

O altă problemă ridicată de domnia sa este mutare datei ședințe ordinare a acestei luni, motivat de faptul că o parte dintre consilierii locali și-au planificat efectuarea concediului la sfârșitul lunii și propune ca data desfășurării ședinței să fie 23 iulie 2020.

Se supune la vot această propunere.

VOT-Da -17 voturi

D-na Zarojanu, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINTK/JÎE >EbKițX ANGELASECRETAR GENERAJ.-AL MUNICIPIULUI Jrs. IGÂN CIUTAC

întocmit,

Delia Romega